Hoe staat het met... Station Eindhoven

Passie voor de passage

Op Station Eindhoven merk je nauwelijks dat het onder de grond krioelt van de bouwvakkers. Vakmensen die hier dagelijks hard werken om de vernieuwing van het station op tijd af te krijgen. In november wordt de nieuwe stationspassage gefaseerd geopend voor treinreizigers. Het werkterrein van Heijmans wordt dan verlegd zodat er gestart kan worden met de renovatie van de huidige passage. Bouwplaatsmanager Ad Blom neemt ons mee over het project.

16 juni 2015

Onder druk

Dat je als bezoeker van het station amper iets merkt van de werkzaamheden heeft te maken met een van de belangrijkste eisen: zo min mogelijk hinder voor de treinreiziger. Volgens Ad kan dit ook niet anders: “Het project bestaat uit vijf verschillende fases. Bij iedere fase zijn twee sporen buiten dienst. Je moet je voorstellen dat er dagelijks 60.000 treinreizigers in- en uitstappen. Met twee sporen minder veroorzaak je vertraging en een hoop opstopping. Door een tijdelijk perron aan te brengen zorgen we ervoor dat het treinverkeer goed kan doorstromen en reizigers zo min mogelijk last hebben van vertraging én onze werkzaamheden.” Want ook daar krijg je als treinreiziger bijna niets van mee. “Zo min mogelijk hinder betekent niet alleen dat je ervoor moet zorgen dat de treinen blijven rijden, reizigers moeten ook met plezier het station betreden. Als wij gaan boren, veroorzaken we een enorme herrie. Door onze planning aan te passen aan de treinreiziger, voorkomen we een toestroom aan klachten.”

Station-Eindhoven-Heijmans-SENS-11-1600.jpg

Ad Blom toont de nieuwe stationspassage in aanbouw.

Station-Eindhoven-Heijmans-SENS-6-1600.jpg

De doorstroom van reizigers gaat gewoon door, terwijl onder de grond de nieuwe passage wordt aangelegd.

De planning is strak. Dat is een gegeven. Met regelmaat wordt er doorgewerkt in de weekenden; het is minder druk en dus veroorzaak je minder hinder. Buitendienstellingen zijn dan ook niet vreemd. “Tijdens die momenten heb je te maken met een extra werkdruk. We moeten ons aan een strakke planning houden en weten op de seconde af wanneer iets klaar moet zijn.”

Van klein naar groot

Maar waarom een nieuwe stationspassage? Het station kan nu toch 60.000 reizigers kwijt? Volgens Ad heeft dit met name te maken door de toename van het aantal reizigers. “Ondanks de toename van het autoverkeer zien ProRail en de NS het aantal treinreizigers per jaar toenemen. De komende jaren wordt zelfs een toename van 55.000 reizigers verwacht. In 2020 verwacht men 115.000 reizigers per dag.”

Bij aankomst op het station zie je het ook. Het station is in verhouding erg klein en de tunnel is in verhouding smal. Vergelijk je het station met het station van Den Bosch dan zie je dat er ook weinig winkels te vinden zijn. Het station biedt voor nu te weinig voorzieningen. Zeker op dagen dat er evenementen worden georganiseerd in de stad. Zo komen er jaarlijks 100.000 mensen af op Koningsdag en is er veel drukte tijdens de Dutch Design Week. Het station is dus in feite uit zijn ‘te kleine’ jasje gegroeid. Niet zo gek dat dit dus een vervolgstap is. Maar hoe? Ad: “Wil je meer bezoekers kwijt dan moet de huidige tunnel verbreed worden en komt er een nieuwe stationstunnel bij. De nieuwe, 13 meter brede reizigerspassage, gaat hier een bijdrage aan leveren en verdubbelt de stationscapaciteit.”

Station-Eindhoven-Heijmans-SENS-13-1600.jpg

Ad Blom heeft regelmatig contact met de winkeliers in de bestaande passage over de werkzaamheden.

Station-Eindhoven-Heijmans-SENS-5-1600.jpg

De bestaande stationspassage kan de te verwachten capaciteit niet meer aan.

Van nieuw naar oud

Maar zover is het nu nog niet. Er wordt eerst toegewerkt naar de oplevering van de nieuwe stationspassage; november 2015. Ook dit heeft te maken met het minimaliseren van de overlast. Ad: “In november wordt ons werkterrein verplaatst. De huidige plek van de treinreizigers wordt dan omgeruild met ons werkterrein. Wij leveren de eindgebruikers een nieuwe passage en krijgen daar werkterrein voor terug.” Nu de stationspassage bijna klaar is, worden de contouren van het nieuwe gedeelte zichtbaar. De extra roltrappen zijn geplaatst, de liftschachten worden aangebracht en er is gestart met het aanbrengen van de technische installaties. Ondertussen wordt er boven de grond gewerkt aan spoordek 6 en 7. “Vanuit Heijmans werken we nu met verschillende disciplines tegelijk. Bouw werkt onder de grond, zij zorgen ervoor dat alle voorzieningen worden getroffen voor de winkels. De disciplines van Civiel zijn nu met man en macht aan het werk om perron 6 en 7 op tijd af te krijgen. In augustus moeten de treinen hier namelijk weer rijden. We voegen nu voorspanstaal in het dek en de komende weken wordt het dek gestort.”

Nadat spoordek 6-7 weer in gebruik worden genomen wordt het tijdelijk perron gedemonteerd. “Als het zover is dan starten we met de bouw van de technische ruimte. Die moet in november klaar zijn. We leveren de nieuwe stationspassage op en gaan daarna aan de slag met de oude stationspassage; de realisatie van de loungeruimte.” Ook deze ruimte is uniek voor Ad. “De loungeruimte wordt eigenlijk de rustruimte van het station. Het is een bijzondere plek omdat hier veel reizigers samen komen die zich tegelijkertijd kunnen terugtrekken uit alle hectiek. Nadat de lounge gereed is wordt er een doorgang gemaakt tussen de nieuwe en oude stationshal. Zo komt oud en nieuw weer samen.”

Gezamenlijke passie

Werken onder druk, oude dingen vernieuwen en nieuwe dingen bouwen. Het kan allemaal, zolang je maar samenwerkt. “De samenhorigheid op dit project draagt bij aan het behalen van de strakke planningen. We moeten reizigers ontzorgen maar ondertussen moeten we ook rekening houden dat we in een oud historisch, rijksmonument bouwen. Van buiten krijgt het station dezelfde uitstraling alleen de inhoud ervan is iets anders; moderner en toegankelijker. De kunst is om hier iets moois van te maken. En dat lukt, want het team werkt met veel passie aan de nieuwe passage.”

Volg de bouw op facebook!