Hoe staat het met... Spoorsingel Midden Tiel

Nieuwe wegen voor water

Om Tiel-Oost droger en mooier te maken, werken specialisten van boor- en funderingstechnieken, wegen- en bodemspecialismen samen aan een nieuwe waterberging. Met projectleider Wouter Palm en werkvoorbereider Pieter Swart duiken we onder het spoor.

6 december 2018

Een koude wind snijdt moeiteloos door drie lagen kleding. De bouwplaatsmedewerkers op het project Spoorsingel Midden Tiel deert het niet. In hun extra gevoerde reflecterende kleding werken ze noest door. “Met zoveel verschillende Heijmans-specialisten samenwerken is gaaf”, zegt werkvoorbereider Pieter Swart. Wrijvend in zijn handen vertelt hij verder: “Een team van funderingstechnieken maakte de bouw(pers)kuip, mensen van bodemspecialismen voeren aan de andere kant van het spoor een grondwatersanering uit, wij van boortechnieken verzorgen de boring en Heijmans wegen graaft de nieuwe waterberging.”

Spoorboring Tiel

Een medewerker van Heijmans Boortechnieken houdt het boorproces nauwlettend in de gaten. Op de voorgrond één van de twee enorme hydraulische cilinders die de tunnelboormachine vooruit duwen.

Eén team

Voor projectleider Wouter Palm levert deze samenwerking een hoop nieuwe inzichten op. Met beide handen diep in zijn zakken en zijn oranje jas tot zijn kin dichtgeritst vervolgt hij: “Ik ben een wegen-specialist en wist vooral in hoofdlijnen iets van boortechnieken. Nu leer ik ook alle details. Deze kennis kan je vervolgens inzetten bij nieuwe integrale projecten.

Vroeger werkten specialisten vaak als losse clubs op een project. Dat is de afgelopen jaren totaal veranderd. We zijn één hecht team en maken dit project echt met elkaar. Iedereen heeft hetzelfde doel en het projectbelang gaat boven individueel belang. Dit komt uiteindelijk het financiën ten goede en dus de sfeer.”

Buizen en duikers

Tiel heeft last van een hoge grondwaterstand. Tijdens zware en langdurige regenval kan de stad het water moeilijk verwerken.

Daarom maakt het team van Wouter in opdracht van Waterschap Rivierenland een nieuwe waterberging. Deze is gekoppeld aan het bestaande waternetwerk, zodat grond- en regenwater beter naar het achterland kan stromen. “De waterberging is een ruim vijfhonderd meter lange en tien meter brede sloot, die we met twee boringen en een duiker aan de bestaande sloten koppelen. Dit is een grote brievenbus waar het water doorheen stroomt”, legt Wouter uit.

 

img_6303.jpg

Met een graafmachine wordt de waterberging gegraven.

Op de achtergrond neemt een grote graafmachine ritmisch grote happen zand uit de voormalige hondenuitlaatplaats. “Op ons kantoor in Veenendaal tekenden we het ontwerp voor de waterberging volledig in 3D en daarna is het in de computer van deze graafmachine geladen. Aan de hand van gps-coördinaten weet de machinist precies waar hij moet graven. Inzetten van een landmeter is daardoor niet meer nodig.”

Gesloten frontboring

Even verderop is een kleine bouwplaats ingericht, met als kloppend hart een rechthoekige bouwkuip van een meter of vijf diep. Eromheen liggen betonnen buizen waar het water straks doorheen stroomt en staat de controleruimte, van waaruit de boormeester de boorinstallatie bedient. In het midden van de kuip staat de enorme boor die door twee grote hydraulische cilinders - horizontaal - de grond in wordt gedrukt.

“Deze techniek noemen we een gesloten front boring”, legt Pieter uit terwijl hij een rondje om de bouwkuip loopt. “Deze boortechniek is geschikt voor tunnels onder de grondwaterstand.

img_6190 (1).jpg

In het midden van de bouwkuip staat de enorme tunnelboormachine.

We gebruiken hier de grootste boorkop uit ons assortiment. De boorkopdiameter is instelbaar tot 2,5 meter en staat nu ingesteld op 1,74 meter.

Gesloten front boren begint met de aanleg van een perskuip, waarin de tunnelboormachine (TBM) en het pers-frame staan. De TBM heeft een roterend graafwiel dat de grond vermaalt. Een aanvoerleiding voert water naar de boorkop, dat met de losgemaakte grond een slurry of blubber vormt. Via een afvoerleiding pompen we de slurry naar de scheidingsinstallatie, die grond en water weer van elkaar scheidt. Het water stroomt terug naar de TBM en wordt hergebruikt.”

Klik hier voor meer info over Heijmans Boortechnieken

Parameters monitoren

Tijdens het boren blijft het spoor in gebruik. “Ruim van tevoren overleg je met ProRail over vergunningen en stuur je tekeningen in”, legt Pieter uit. Continu monitoren of het spoor niet inzakt of omhoog wordt geduwd is een must. Wouter: “Het hele proces moet in balans zijn. Onze boormeester monitort de boorkopdruk en de snelheid waarmee de grond weggraven wordt”

Het luistert nauw. Daarom houdt de boormeester continu alle parameters in de gaten, zoals vloeistof- en gronddruk. En naast het spoor staan ook meetinstrumenten.” Pieter: “De tunnel onder het spoor bestaat uit verschillende delen, die we een voor een achter de tunnelboormachine plaatsen en samen met de boorkop onder grond vooruitduwen. De boring eindigt in een ontvangstkuip aan de andere kant van het spoor.”

Spoorboring Tiel

De boormeester houdt continu alle parameters in de gaten, zoals vloeistof- en gronddruk.

Omgevingsmanagement

Het werk ligt letterlijk in de achtertuin van een Tielse woonwijk. Omgevingsmanagement is daarom een belangrijk aandachtspunt. “Er zijn beperkingen wat betreft vervoer van materialen en materieel”, legt Wouter uit. “De transportroute loopt nu via het industrieterrein en niet door de woonwijk. Waar nu de graafmachine aan het graven is, lieten mensen hun hond uit. Om de buurt tegemoet te komen, lieten we een paar stukken gras intact. Hier zijn tevens nieuwe speeltoestellen geplaatst.”

Als alles af is, wordt de ruimte rondom de nieuwe waterberging een recreatiepark. Wouter: “Er komen straks twee ruime speelplaatsen, nieuwe bomen en diverse wandelpaden.”

Er bovenop

Wouter en zijn team zijn nu ruim zes weken aan het werk. Als eerste stond het vervangen van de duiker aan de andere kant van het spoor, onder de Laan van Westroijen, op de planning, pal voor het kantoor van het Waterschap. “Je maakt niet vaak mee dat een opdrachtgever zo op het werk kan kijken.” De projectleider kan een glimlach niet onderdrukken en blaast nog maar eens warme lucht in zijn handen. “Daar zouden we ook een boring maken, maar de duiker die de vijver voor het waterschapkantoor verbindt met de waterwegen in het achterland, is nu geplaatst via een open ontgraving. Deze ontwerpwijziging is daarmee een goed voorbeeld van de prettige samenwerking met onze opdrachtgever Waterschap Rivierenland. Fijn zijn de korte lijntjes. Beide organisaties bestaan uit compacte projectteams, zodat we snel kunnen schakelen.”

img_6112.jpg

Wouter Palm in gesprek met zijn team, waaronder Pieter Swart (r).

Voor Wouter en zijn team is het nu zaak om dit jaar alle boringen af te ronden. Begin volgend jaar staan de realisatie van de waterbergingen en terreininrichting op de planning. Wouter: “Met deze aanpassingen wordt de overlast door regen- en kwelwater minder en maken we Tiel-Oost droger en mooier!”