Hoe staat het met... Parallelstructuur A12

De rups, het matras en Autodrop

Heijmans breidt in opdracht van de provincie Zuid-Holland het wegennetwerk rond Gouda uit. Onder de naam ‘Parallelstructuur A12’ komen er twee nieuwe provinciale wegen bij: de Extra Gouwekruising en de Moordrechtboog. De twee wegen ontlasten de A12 bij het Gouweaquaduct en zorgen voor meer capaciteit op dit traject. We nemen met Moniek van Opstal, omgevingscoördinator bij Heijmans, een kijkje bij dit omvangrijke werkgebied langs de A12.

6 juli 2015

In het project Parallelstructuur A12 worden twee nieuwe provinciale wegen aangelegd langs de A12 en tussen de A12 en de A20: de Extra Gouwekruising en de Moordrechtboog. Onderstaande kaart toont de zes bijzondere werkzaamheden.

Kaart-Parallelstructuur-A12.jpg

1: Onderdoorgang A12 2: Tunnel Zuidelijke dwarsweg 3: Spoorviaduct traject Gouda - Den Haag 4: Spoorviaduct traject Gouda - Alphen aan de Rijn 5: Brug over de Gouwe 6: Onderdoorgang Winterdijk.

Extra Gouwekruising

De Extra Gouwekruising is een nieuwe provinciale weg van 2 x 2 rijbanen. De weg loopt langs de A12 aan de noordzijde tussen Gouda en de nieuwe Moordrechtboog. Over de rivier de Gouwe komt parallel aan de Coenecoopbrug in Waddinxveen een tweede basculebrug. Er is gekozen voor een 500 meter lange, 10 meter hoge brug, met daarin een beweegbaar deel van 25 meter lang.

A12-Gouwekruising-800.jpg

Impressie van de nieuwe Basculebrug over de Gouwe bij Waddinxveen.

Moniek: “Bij een basculebrug gaat het brugdek open en dicht om schepen met een mast (staande mast route) en grote containerschepen door te kunnen laten varen. Het brugdek roteert om de horizontale as haaks op het wegdek van de brug. Aan de ene kant van het draaipunt zit het brugdek, aan de andere kant van het draaipunt zit het contragewicht. Het indrukwekkende bewegingswerk van de brug, met tandwielen, kettingen en contragewichten, wordt ondergebracht in een glazen basculekelder die ‘s nachts van binnenuit wordt verlicht. Een echte eyecatcher.”

Rups

In Nederland worden niet veel meer van deze bijzondere bruggen gebouwd. Daarbij is ook het design en het onderhoud van de brug volledig in handen van Heijmans. De nieuwe brug wordt gebouwd als een rups, door van pijler naar pijler te 'kruipen'. Dat klinkt langzaam, maar gaat erg snel. Telkens als er een dek gereed is, wordt er een stuk opgeschoven en beginnen we aan het volgende deel. Zo beperken we in de uitvoering de hinder tot een minimum.

Matras op de slappe grond

Momenteel worden aan de oostkant van de Gouwe de funderingspalen voor de betonnen poeren van de brug aangebracht. Aan de westkant van de Gouwe zijn de eerste werkzaamheden aan het landhoofd zichtbaar. “Dat zijn die betonnen palen die schuin uit de grond steken”, wijst Moniek aan. “Op bijna het hele traject zijn we de nieuwe weg aan het voorbelasten. Dat is nodig, want de bodem is hier echt een slappe hap. De grond zakt door oxidatie van de veenbodem en ook bij ophogingen zakt de grond doordat het grondwater door de druk langzaam wordt weggeperst.

Ter plaatse van de overgangen tussen het viaduct en de weg worden paalmatrassen gebouwd om de aardebaan volledig zettingsvrij te kunnen aanleggen. Deze matrassen bestaan uit heipalen met paaldeksels met daarop een laag van geogrids, een soort doek. Deze constructie zorgt ervoor dat het grondlichaam bovenop het matras kan worden opgehoogd, zonder zettingen.”

Een poer is een ondersteuning, bedoeld om de krachten uit een bouwwerk over te dragen op de ondergrond of op de paalfundering.

Een aardebaan is een uit grond bestaande constructie waarop de weg wordt aangelegd. De aardebaan wordt tot maximaal 11 m opgehoogd. In sommige gevallen zien we hiervan 2,5 m door zakkingen nooit meer terug. Wanneer te snel wordt opgehoogd kan dit leiden tot afschuiving van de aarden baan. Daarom wordt de aarden baan langzaam op hoogte gebracht, met tussenpozen van 2 weken

Autodrop

In de buurt van de nieuwe basculebrug hebben we te maken met veel stakeholders. Heijmans houdt hier nauw contact met de directe omgeving. Met het waterschap is veel overleg over de watergangen, omdat hier door de komst van de brug veel moet wijzigen. Er heeft ook een boring onder de Gouwe door plaatsgevonden waar kabels en leidingen doorheen gelegd zijn. Moniek: “De brug gaat over een gebouwtje waar Rijkswaterstaat haar dynamisch verkeersmanagementsysteem heeft ondergebracht. Even in de grond wroeten is er hier niet bij. Daar is de apparatuur te gevoelig voor.

Ook met de naastgelegen snoepfabrikant, waar de welbekende Autodrop wordt gemaakt, is veel afstemming.” Zo heeft de fabriek in de zomer 3 weken lang een productiestop. Tijdens deze productiestop worden alle damwanden en heipalen aangebracht die vlakbij de fabriek de grond in moeten. “De speciale apparatuur in de fabriek raakt zo door de trillingen niet van slag en komt er gelukkig niet teveel suiker in de snoep”, knipoogt Moniek.

Moordrechtboog

Kaart-Moordrecht-300.jpg

Ook de Moordrechtboog is een nieuwe provinciale weg van 2 x 2 rijbanen. De weg loopt tussen de A12 bij Waddinxveen en de nieuwe aansluiting op de A20 bij Moordrecht. De Moordrechtboog kruist de A12 onderlangs en sluit daarna met een nieuwe aansluiting aan op de A12. De lokale wegen worden twee keer gekruist door de nieuwe weg. Hier worden 2 onderdoorgangen gerealiseerd. De Zuidelijke Dwarsweg gaat straks via een tunnel onder de Moordrechtboog door. Moniek: “Je ziet hier hoe ongelooflijk veel grondwerk er in dit project zit. De opgehoogde grond geeft al wel een aardig beeld van de contouren van de nieuwe wegstructuur. Het nadeel met droog weer is dat de grond bij ieder zuchtje wind gaat stuiven. Dat is erg vervelend voor de omwonenden. Daarom rijden hier de hele dag door waterwagens af en aan om de stofhinder te verkleinen.”

Parallelstructuur-A12-Heijmans-7.jpg

Vanuit Den Haag wordt dit de nieuwe afrit, via de Moordrechtboog, naar de A20.

Parallelstructuur-A12-Heijmans-9.jpg

Waterwagens rijden af en aan op de Moordrechtboog om de stofhinder te beperken.

Intensiever

Komende maanden staat er veel op het programma, want dan zijn we vrijwel overal tegelijk aan het bouwen. Vanaf september gaan de weggebruikers op de A12 ook wat meer merken van de werkzaamheden. Moniek: “We gaan per rijrichting 3 maanden de vluchtstrook voor een gedeelte onttrekken om zo de tunnel te kunnen bouwen. In totaal komt er dus 6 maanden een tijdelijke slinger in de A12. Het grondwerk voor deze slinger hebben we, vanwege de slechte grondslag, al 9 maanden geleden aangebracht. In twee weekenden wordt de slinger afgebouwd en wordt het verkeer in de nachtelijke uren omgezet naar de tijdelijke slinger. We werken hier in de verkeersluwe perioden om de hinder voor de weggebruiker zo minimaal mogelijk te houden."

"Voor de omgeving is dit een intensieve periode met veel werkverkeer”, vertelt Moniek. “Het contact met de omgeving is over het algemeen goed en intensief. We proberen in deze periode de hinder echt te beperken tot het minimale. Daar zetten we ons hard voor in. Eind 2016 moet het werk gereed zijn en zal knooppunt Gouwe hopelijk niet meer te horen zijn tussen de filemeldingen.