Hoe staat het met... N516 Noord Holland

10.000 weggebruikers aan je binden

Bij Heijmans kijken we niet zo snel op van bijzondere bepalingen in aanbestedingen. Maar de aanvullende vraag van provincie Noord-Holland in de tender van het groot onderhoud van de N516, vonden we toch verrassend. 'Maak een plan om maximaal 10.000 deelnemers aan het project te binden, zodat de provincie tijdens en na de werkzaamheden de klanttevredenheid van reizigersgroepen kan meten'.

31 juli 2017

De N516 is een belangrijke weg in Noord Holland met twee keer twee rijstroken. Hij verbindt grofweg Amsterdam met de Zaanstreek en is dankzij de aansluiting met de A8 ook een belangrijke ontsluitingsweg voor het gehele gebied. Vanwege het intensieve gebruik was groot onderhoud hard nodig.

Heijmans vernieuwt dit jaar de asfaltlagen, de verkeersregelinstallaties, verbreedt en vernieuwt de duikerbrug over de Watering, verbreedt twee grote kruisingen en doet onderhoud aan de openbare verlichting. Na de werkzaamheden is de capaciteit van de N516 vergroot en is de doorstroming verbeterd.

20170701_heijmans_N516_oostzaan_R9B6930.jpg

De N516 is een belangrijke verbindingsweg tussen Amsterdam en de Zaanstreek

Enquête hinderbeleving

De provincie Noord-Holland onderzoekt tijdens dit project als pilot of de hinderbeleving van weggebruikers kan worden beïnvloed door communicatie. Dat meten ze door middel van enquêtes. In de aanbesteding van het project zijn aannemers daarom uitgedaagd om hiervoor deelnemers aan te leveren.

Tijdens een rondgang langs de werkzaamheden in het eerste sluitingsweekend, vertelt omgevingsmanager Wouter de Noo van Heijmans hoe dat verliep: "Hoe meer deelnemers we zouden werven, hoe hoger onze EMVI-score (prijs-kwaliteit verhouding) zou zijn. Bij de tender gaven we als Heijmans aan dat we 10.000 deelnemers zouden aanleveren."

Discussies

Dat ging minder gemakkelijk dan in eerste instantie gedacht. Meteen na de gunning organiseerde een team de campagne: flyers maken, spandoeken, bouwen van een reistijdenwebsite (www.N516beter.nl). Wouter: "Ondanks onze inspanningen konden we in eerste instantie maar een beperkt aantal deelnemers leveren. Ook omdat het onze keuze was wat later in het project te starten met de werving".

"De provincie was niet tevreden, discussies volgden. Bijvoorbeeld over de definitie van een deelnemer en in 'welke vorm' een deelnemer moest worden aangeleverd. Dat was niet precies omschreven. Zij gingen uit van e-mailadressen van weggebruikers die 'minimaal één keer per maand de weg gebruiken'. Onze interpretatie was 'iedere persoon die benaderbaar is', dus ook likes op Facebook en postadressen."

Kettingkast

Vóór de start van de werkzaamheden waren weggebruikers, bewoners, bedrijven en media bang voor veel overlast. Maar toen Heijmans eenmaal bezig was, vonden velen dat dat wel meeviel. Ook omdat vooral ’s nachts en in twee zomerweekenden werd gewerkt. Wouter: "Fijn natuurlijk, maar voor ons was dit ook een nadeel, omdat hierdoor minder mensen dan verwacht zich aanmelden als deelnemer."

Wouter, wijzend naar het verkeer: "Nu is het toch flink druk. We hebben een zogeheten kettingkast ingesteld. In beide richtingen is er één rijbaan open en kan het verkeer alleen rechtsaf slaan. Op zich werkt dat goed, maar langere reistijden zijn onvermijdelijk. Ik zie dat automobilisten soms in gesprek gaan met de verkeersregelaars. Bij de volgende weekendsluiting gaan we de kettingkast nog beter communiceren."

20170701_heijmans_N516_oostzaan_R9B7046.jpg

Omgevingsmanager Wouter de Noo: ‘Met behulp van communicatiemiddelen brengen we de pilot hinderbeleving tot een goed einde.'

Promotieteams

Om toch aan de vereiste aantallen deelnemers te komen, besloot Heijmans de wervingscampagne te intensiveren. Naast de website, een actieve Whatsappgroep en brieven aan alle bewoners en bedrijven in de regio, zijn er in goed overleg met de provincie ook bijzondere acties georganiseerd. Bijvoorbeeld door promotieteams bij verschillende benzinestations langs de N516 te zetten. Die deelden gratis zakjes hout (afkomstig van voor het project gekapte bomen) uit aan mensen die hun e-mailadres doorgaven. De gratis ijsjesactie bij een lokale Febo in ruil voor een e-mailadres, leverde in korte tijd ruim zevenhonderd deelnemers op. Wouter: "Hieruit blijkt wel dat als je mensen iets geeft, je ook iets terugkrijgt."

Facebook

Voor dit project maakte de provincie een speciale Facebookpagina aan. Heijmans moest volgens contract hiervoor informatie aanleveren. Wouter: "We plaatsten teksten, foto’s en we maakten speciaal voor Facebook drie animaties. Eén animatie ging over de werkzaamheden aan de duikerbrug, in een andere legden wij de werking van de kettingkast uit, in de derde animatie lieten we zien hoe de mobiele telefoon van mensen gebruikt wordt voor actuele reisinformatie. Deze animaties leverden bijna tweeduizend likes op."

Laatste afsluiting

In september volgt nog een grote afsluiting van de N516, met ernstige hinder voor het wegverkeer. Dat weekend is de laatste test op het gebied van de hinderbeleving. Wouter: "Met behulp van genoemde communicatiemiddelen zetten we groot in om de pilot hinderbeleving tot een goed einde te brengen. Heijmans en de provincie Noord Holland trekken daarbij gezamenlijk op met als doel klanttevredenheid van zoveel mogelijk verkeersdeelnemers."