Hoe staat het met... N381 Venekoten - Drentse grens

Friesland en Drenthe opnieuw verbonden

Zodra de Drents-Friese grens wordt overgestoken, zijn de werkzaamheden aan de ‘N381 Venekoten – Drentse Grens’ direct merkbaar. Borden waarschuwen automobilisten dat het asfalt gefreesd is en tijdelijke wegmarkeringen geven de route weer. Over ruim 8 kilometer worden verschillende werkzaamheden aangepakt. Projectmanager Jan Jelsma bespreekt de vorderingen.

30 juni 2015

Op schema

Heijmans maakt in opdracht van de provincie Fryslân de N381 veiliger en overzichtelijker voor doorgaand en kruisend verkeer. Het project is sinds de start in februari bijna op de helft en dat geldt ook voor de werkzaamheden. De nieuwe verbrede weg wordt steeds zichtbaarder en aan weerszijde ervan zijn nieuwe puinfunderingen en asfaltlagen aangebracht. Tegelijk staat er nog genoeg op de planning voordat het project eind 2015 wordt opgeleverd.

De N381 loopt van Drachten naar de Drentse grens, door de gemeenten Opsterland, Heerenveen en Ooststellingwerf. De N381 Drachten - Drentse grens wordt omgevormd tot een stroomweg. Het project, over een lengte van 25,7 kilometer is opgedeeld in 13 contracten. Heijmans is verantwoordelijk voor het gedeelte Venekoten tot aan de Drentse Grens. Meer info >>

N381-Heijmans-1-2000.jpg

De onderdoorgang Terwisscha heeft het diepste punt van 12 meter bereikt.

N381-Heijmans-8-2000.jpg

“We hebben twee weekendafsluitingen achter de rug, waarin we 19 faunatunnels en (eco)duikers en een fietstunnel hebben gerealiseerd”, begint Jan. “We liggen op schema, maar zijn er nog niet. Wanneer je de weg vanaf de Drentse grens richting Oosterwolde volgt, is het eerste kunstwerk een huifkartunnel die we aanleggen”, gaat hij verder. “Nu is er nog niets te zien, maar in september hopen we deze tunnel in gebruik te nemen.”

N381-Heijmans-11-2000.jpg

De fietstunnel is tijdens één weekendafsluiting gerealiseerd.

Viaduct Hildenberg

Een volgend kunstwerk dat in de steigers staat, is het viaduct Hildenberg. De eerste brugpijlers zijn zichtbaar en het zand voor de op- en afritten is gestort en afgevlakt, zodat in juli de eerste liggers geplaatst worden. “Naast de huifkartunnel en het viaduct Hildenberg, werken we aan de onderdoorgang Terwisscha. Het diepste punt van 12 meter hebben we bereikt en is inmiddels met antigrondwaterfolie bekleed en met zand aangevuld tot een hoogte waar de weg wordt gelegd.”

Het folie wordt gebruikt om te voorkomen dat het grondwater omhoog komt en in de onderdoorgang komt te staan. Ook de regenwateropvang is zo goed als af. Voor de techniek en manier van werken heeft het projectteam gebruikgemaakt van de ervaring van collega’s die het project Centrale As uitvoeren. “Het enige verschil is dat we met een andere grondsoort te maken hebben, dan onze collega’s verderop in de provincie”, vervolgt Jan.

Beperkte verkeershinder

“Om het project gegund te krijgen, was het van doorslaggevend belang dat we zo min mogelijk verkeershinder zouden veroorzaken”, zegt Jan. “In ons plan van aanpak voorzagen we dat we slechts vijf weekendafsluitingen nodig zouden hebben om het echte wegwerk te verrichten. Inmiddels hebben we ons werk dusdanig kunnen uitvoeren en plannen, dat er nu zelfs sprake is van een weekendafsluiting minder. En dat is goed voor de verkeersdoorstroming.”

Om dit voor elkaar te krijgen, is een strakke en duidelijk planning nodig. Hiervoor maakt het projectteam gebruik van de Lean-systematiek. “Tijdens de weekendwerkzaamheden lopen hier ongeveer 150 werknemers rond die allemaal precies moeten weten welk werk op welk moment moet worden uitgevoerd. Door Lean toe te passen, hebben we onze planning op het uur nauwkeurig kunnen opstellen én kunnen uitvoeren. In het eerste afsluitingsweekend was het bijzonder om te zien dat zo’n 25 graafmachines tegelijkertijd sleuven groeven en 30 vrachtauto’s en dumpers op hetzelfde moment grond en freesasfalt afvoerden. Daarnaast werd de deklaag door een 9-tal asfaltfrezen gefreesd. Precies zoals gepland!”