Hoe staat het met... N280, Roermond

Een gezond kloppend stadshart

Voor een betere doorstroming, veiligheid, bereikbaarheid en gezonde leefomgeving vernieuwt Heijmans samen met Ploegam de N280. In de combinatie Werkend Hardt wordt in zeven fases gebouwd aan de belangrijkste oost-west verbinding in Midden-Limburg.

5 november 2019

Je waant jezelf Max Verstappen als je plaatsneemt in de kuipstoel. Je neemt het stuur in handen, zet de voeten op de pedalen en bedient met je vingers de schakellepels achter het stuurwiel. Langzaam trek je op, kijkt in de verte naar het vernieuwde deel van de N280 en rijdt rechtdoor over de brede Louis Raemaekersbrug Roermond binnen. Even later buig je net over de Maas linksaf voor een mooie rit over de zeshonderd meter lange verdiepte ligging ter hoogte van de Designer Outlet naar het oosten.

Links en rechts boven je gaat het lokale verkeer soepel over de parallelweg. Alles is veilig, snel en gemakkelijk in de virtuele wereld van de simulator in het Werkend Hardt-infocentrum aan de Looskade 4 in Roermond. Maar hoever staat het nu met het project in de echte wereld?

Hoe staat het met N280 Roermond Heijmans 1.jpg

Projectleider Richard van der Sloot op de locatie middenin Roermond.

Treintje

Projectmanager Richard van der Sloot (50) stapt in zijn auto en rijdt vanaf zijn kantoor aan de Looskade naar de verdiepte ligging in aanbouw. Even later staat hij aan de rand en wijst beneden naar zijn collega’s. “Kijk, als een soort treintje bouwen ze achter elkaar de onderconstructie van de nieuwe rijbaan gestaag op: eerst damwanden trillen, 1e slag ontgraven, stempelraam aanbrengen, 2e slag ontgraven, werkvloer aanbrengen, wapening aanbrengen en vervolgens beton storten. Het ene deel volgt soepel op het andere – accuratesse, snelheid én veiligheid is ook niet voor niets ons credo.”

En het wordt mooi, benadrukt de projectmanager uit Den Dungen. “De wanden krijgen straks zevenduizend vierkante meter beplating in bloem- en plantmotieven naar het werk van de beroemde Roermondse architect en rijksbouwmeester Pierre Cuypers.”

Parallelstructuur

Iets verderop aan de verdiepte ligging in aanbouw ligt het Designer Outlet Roermond, met acht miljoen bezoekers per jaar een belangrijke economische krachtbron voor de Limburgse stad en zijn omgeving. Daarom laat Werkend Hardt tijdens de reconstructie het stadshart kloppen via een uitgekiend verkeers- en bouwmanagementsysteem. Richard: “Het bestemmingsverkeer naar deze drukbezochte plek vindt nu zijn weg via tijdelijke verbindingswegen, waarbij we tegelijkertijd een vergroot werkvak en een aparte transportbrug voor het zwaar werkverkeer hebben gecreëerd. In twee jaar realiseren wij zo een parallelstructuur waarbij het doorgaande verkeer van het lokale verkeer wordt gescheiden door drie ongelijkvloerse kruisingen."

"Daarnaast voorzien we de N280 onder meer van een tweede korte verdiepte ligging, nieuwe riolering, drie moderne verkeerregelinstallaties, meer dan driehonderd lichtmasten, diverse geluidsschermen en bewegwijzeringsborden. Hierbij worden diverse werkdisciplines van onze Infra-collega's ingezet. Tevens houden we met ecologische passages als een vleermuisportaal en ondergrondse dassenverbinding rekening met de natuur.”

Natuur toevoegen in plaats van onttrekken

Regenwateropvang

Bijzonder is dat het regenwater dat de verdiepte ligging instroomt, automatisch wordt opgevangen. Eerst loopt het in de verderop gelegen waterkelder. Hier vandaan wordt het naar de zogeheten retentiekelder gepompt dat vervuild oppervlaktewater scheidt van schoon water. Het vervuilde water wordt op het riool geloosd, het dieper liggende schone water gaat richting Maas. Inmiddels leggen collega’s van Richard de laatste hand aan het betondek van de waterkelder. Bovenop wordt hard gewerkt aan de dekbekisting van de korte verdiepte ligging – betonmixers rijden af en aan en een grote hijskraan tilt zware delen naar de plaats van bestemming.

Hoe staat het met N280 Roermond Heijmans 18.jpg

Timmerman Sjaak Kersbergen en projectleider Richard van der Sloot.

Intussen complimenteert Richard collega en timmerman Sjaak Kersbergen met zijn strakke werk. “Mijn vader is zijn leermeester geweest”, glimlacht Sjaak (42). “Ik ben al jaren bekistingtimmerman bij Heijmans. Vandaag ben ik al vanaf zeven uur ’s morgens in touw. Maar ik doe het graag omdat elk project weer anders is. Bovendien woon ik in Venray, hier niet ver vandaan. Dus ben ik zo weer thuis.”

Met eigen ogen

Vanwege de reconstructie van de N280 midden in de stad, is omgevingsmanagement essentieel. Niet alleen is er continu overleg met het bouwmanagementteam van provincie Limburg en gemeente Roermond. Ook omwonenden worden goed op de hoogte gehouden door Werkend Hardt via de website, periodieke nieuwsbrieven en het infocentrum. Bovendien rijdt een speciaal taxibusje elke woensdag belangstellenden over het traject zodat ze met eigen ogen de voortgang kunnen bekijken.

Hoge waterstand

Terug in het kantoorgebouw van Werkend Hardt aan de Looskade geniet Richard vierhoog van het prachtige uitzicht over de Maas, zijn oevers en de jachthaven. “Nu is het mooi zonnig en rustig. Maar als de rivier een hoge waterstand bereikt, kan een deel van het historische centrum van Roermond blank komen te staan. Daarom hebben we hier beneden aan de Looskade de weg, het nieuwe fietspad en de kade anderhalve meter opgehoogd met een gecombineerde damwand- en keerwandconstructie.”

De projectmanager is tevreden over de voortgang van het project. “We lopen voor op de reconstructieplanning en streven ernaar om eind 2020 grotendeels klaar te zijn. Eén jaar eerder dan gepland en dat is voor omwonenden en onze opdrachtgevers heel prettig.”