Hoe staat het met... N23 Westfrisiaweg

Veilig van oost naar west in Noord-Holland

We zitten nog in de voorbereidingsfase maar toch is er al veel bedrijvigheid te zien op de N23 Westfrisiaweg. 500 transportbewegingen zorgen ervoor dat er in de piekperiode 12.000 kuub zand per dag wordt aan- en afgevoerd. En dat is pas het begin. Heijmans werkt de komende jaren in opdracht van provincie Noord-Holland aan de opwaardering van het 42 kilometer omvattende tracé om de verbinding veiliger en vlotter te maken. Tijd voor een update.

21 april 2015

Het gezicht van de N23

Juist omdat de N23 over een groot gebied is verspreid, vindt de provincie herkenbaarheid en betrouwbaarheid voor de omgeving belangrijk. Dit was voor de provincie reden genoeg om een aantal mensen te benaderen met de vraag of zij ‘het gezicht van de N23’ wilden zijn. Britt Tesselaar, tweedejaars student Infra Techniek in Heerhugowaard, is een van de vier gezichten vanuit de omgeving. Jaarlijks wordt ze geïnterviewd en gefilmd om verslag te doen over de voortgang van dit project. Britt: “Voor het eerst in tien jaar volgen meiden de opleiding Infra Techniek. Hierover verscheen een artikel in de krant waarna ik werd benaderd met de vraag of ik het gezicht wilde zijn. Het overkwam me eigenlijk een beetje, maar ik wilde het graag doen. Ik zie namelijk dagelijks de voortgang van het project als ik met de bus naar school ga.”

Heijmans-N23-Westfrisiaweg-Noord-Holland-4.jpg

Britt Tesselaar is één van de vier gezichten van de N23.

Naast Britt zijn de gele helmen ook niet te missen op een project dat Heijmans in zijn totaliteit uitvoert. Bouwplaatsmanager Pieter Spruit en hoofduitvoerder Olaf Willemse vormen samen ‘het gele hart’ vanuit Heijmans. “Het is een complex en integraal werk” geven beide heren aan. Er zijn verschillende disciplines betrokken bij dit project, zoals: kabels en leidingen, funderingstechnieken en wegspecialismen. Pieter: “Ik zie het als losse schakels waar je één ketting van moet maken. Dat is in onze planning ook zo. Iedereen heeft een eigen planning maar om het project goed te laten verlopen moeten we ervoor zorgen dat de losse planningen op elkaar aansluiten.”

Van west naar oost

Het tracé van de N23 loopt van Heerhugowaard naar Enkhuizen en sluit op twee punten bij Hoorn aan op de A7. Het traject bestaat feitelijk uit twee trajecten: het deel ten westen en het deel ten oosten van de A7. De weg wordt onderbroken door 5,5 kilometer Rijksweg. Beide tracé-delen hebben een eigen karakter. Zo bestaat het westelijk deel uit veel kunstwerken zoals rotondes en dwarsverbindingen voor voetgangers en fietsers. Het oostelijk deel heeft daarentegen een ruimer wegbeeld en verloopt vloeiender. De weg is hier voorzien van dubbele rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen.

Heijmans-N23-Westfrisiaweg-Noord-Holland-1.jpg

Bouwplaatsmanager Pieter Spruit (rechts) en hoofduitvoerder Olaf Willemse vormen samen ‘het gele hart’.

Heijmans-N23-Westfrisiaweg-Noord-Holland-2.jpg

De opwaardering van het 42 kilometer omvattende tracé zorgt voor een meer veilige en vlotte verbinding.

Wegspecialismen vormen een belangrijke spil voor  de realisatie van dit werk. Vanaf juli starten de verschillende disciplines op het traject en gaan de werkzaamheden écht van start. Zo wordt er in totaal 41.000 m2 aan markeringen aangebracht, 50.000 meter aan geleiderail (vangrail) en 11.600 meter aan geluidsschermen. Van de 11.600 meter wordt er 5.916 meter aan begroeide schermen (groenschermen) geplaatst. Deze constructie heeft Heijmans nog niet eerder toegepast op grootschalige projecten als de N23. 

84 kilometer omgeving

De provincie besteedt veel aandacht aan de omgeving. Dat moet ook als er wordt gewerkt aan een traject van 42 kilometer. Je hebt te maken met omwonenden, verschillende wensen én heel veel vragen. Ben Böing, omgevingsmanager Heijmans, is dagelijks in de weer om de omwonenden op de hoogte te houden. En dat is niet altijd even gemakkelijk: “De weg wordt gebouwd vóór de omgeving. Het is een lang traject en er gaat veel gebeuren. Logisch dat omwonenden dan vele vragen hebben.” Om hen te informeren organiseert Ben samen met de provincie een 'roadtour’. Tijdens deze tour worden in zes gemeenten inloopavonden georganiseerd. “We merken dat hier veel behoefte aan is. Ook de omwonenden zien steeds meer activiteit en willen weten wat er bij hen in de achtertuin gebeurt.”

Heijmans-N23-Westfrisiaweg-Noord-Holland-7.jpg

Ben Böing: "Als je duidelijk bent en moeite steekt in communicatie naar omwonenden krijg je meer begrip."

Letterlijk in de achtertuin? “In sommige gevallen wel. We besteden er dan ook meer aandacht aan. Ik ga samen met de provincie bij deze mensen langs waar we de noodzaak van de werkzaamheden uitleggen. Dat dit soms gepaard gaat met emoties hoort er bij. Dit wordt uiteindelijk ook minder. Als je duidelijk bent en moeite steekt in communicatie naar omwonenden krijg je steeds meer begrip én daar haal ik mijn voldoening uit.”  

Keep it simple

“Houd het makkelijk en werk goed met elkaar samen” is het motto van bouwplaatsmanager Pieter. “Het is een groot project waar we veel te maken hebben met stakeholders. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en op elkaar vertrouwen.” Doordat het een integraal werk is moet de structuur goed bewaakt worden. “Dit zorgt ervoor dat we niet de hele dag brandjes aan het blussen zijn” aldus hoofduitvoerder Olaf. “Dat kost extra werk en die tijd hebben we niet. We moeten er keihard aan trekken om de planning te halen.”