Hoe staat het met... N23 Westfrisiaweg #2

Een weg vol kunstwerken

In april waren de voorbereidingen voor de opwaardering van de N23 Westfrisiaweg tussen Heerhugowaard en Enkhuizen al in volle gang. Wat zijn de vorderingen sindsdien? Projectleiders van Heijmans Edwin van Meel en Rob Oosterhof vertellen over 'hun' kant van de N23 Westfrisiaweg.

16 december 2015

Een kunstwerk in de wegenbouw? “Ja”, zegt Edwin, “dat is jargon voor een duiker, viaduct of tunnel.” En daar krijgt de nieuwe N23 er veel van, om zo de doorstroom van het verkeer en de veiligheid voor fietsers te bevorderen. Rob Oosterhof vult zijn collega aan: “Kunstwerken zijn arbeidsintensief. Mensen denken: wat duurt dat lang. Maar alles moet stapje voor stapje. De grond moet maandenlang verzwaard worden zodat de weg later niet verzakt. Gestort beton moet uitharden. Dan ben je ook weer vijf weken verder.” Edwin: "Een kunstwerk is net een zwangerschap: het duurt zo'n negen maanden voordat het 'af' is.”

Ten westen van de A7

Het eerste kunstwerk treffen we aan bij Heerhugowaard. Daar komt een onderdoorgang onder een bestaande weg. Edwin: "We hebben een bypass voor het verkeer aangelegd, damwanden geslagen voor de bouwput en funderingspalen voor de tunnel. Nu zijn we de put aan het ontgraven. Vervolgens wordt een betonnen constructie gemaakt waar wij later het asfalt in aanbrengen." Verderop is al begonnen met de contouren van een rotonde. Er is zand aangebracht en de sloten zijn uitgegraven. De nieuwe weg zal aansluiten op de bestaande toegangsweg naar het industrieterrein.

N23 12-11-15 Middenweg (431)-2000.jpg

Na het aanleggen van de bypass voor het verkeer zijn de damwanden geslagen voor de bouwput en worden funderingspalen voor de tunnel ingebracht. Luchtfoto's: Aerovista Luchtfotografie / Provincie Noord-Holland.

N23 12-11-15 Kamerlingh Onnesweg De Vaandel (450)-2000.jpg

De contouren van de nieuwe rotonde zijn al zichtbaar.

Edwin: "Zo wordt uiteindelijk het industrieverkeer uit de kom van de gemeente gehaald." Verder oostwaarts, waar een parallelweg naast de bestaande wordt gebouwd, zijn de sloten uitgebaggerd. Edwin: "Straks rijdt het landbouwverkeer niet meer op de hoofdrijbaan, dat is goed voor de doorstroom." Weer verderop zijn  water- en gasleidingen verlegd. Edwin: "Dat was nodig om daar een tweebaansweg te maken. In het nieuwe jaar starten we daarmee."

Kicken bij Avenhorn

De vorderingen bij Avenhorn kunnen niemand ontgaan; de op- en afritten naar de A7 zijn vernieuwd en 800 meter naar het zuiden verplaatst. Edwin: "Een jaar geleden hebben we alles bouwrijp gemaakt. We hebben duikers tussen waterwegen aangelegd, geluidsschermen aangebracht en nieuwe stoplichten." Toen moest het asfalt nog. Edwin: "Een team van tachtig man heeft een weekend lang klokje rond gewerkt. Er heerste een serene rust op de bouwplek. Alles ging goed, alles klopte. Dat gaf zo"n kick!" En op maandagochtend 2 november, om half vijf, keurig voor de spits, kon de weg weer open. Spannend, zo'n klus? Edwin: "Ik lig daar geen seconde van wakker. Zo'n project wordt goed gepland en tot in detail doorgesproken en voorbereid. De enige spannende factor is het weer." Ook dat zat mee. Op zaterdag was het kraakhelder en zonnig. "Echt genieten", herinnert Edwin zich.

N23 12-11-15  Aansluiting A7 Avenhorn (340)-2000.jpg

De op- en afritten naar de A7 zijn vernieuwd en 800 meter naar het zuiden verplaatst.

IMG_8041-2000.jpg

Er zijn duikers tussen waterwegen aangelegd, geluidsschermen aangebracht en nieuwe stoplichten geplaatst.

Ten oosten van de A7

Het stuk N23 'van' Rob Oosterhof rijkt van Zwaag tot aan Enkhuizen. De aansluiting op de A7 ligt daar in voorbelasting. Oosterhof: "Door het gewicht van het zand, wordt de ondergrond steviger zodat de weg later niet gaat verzakken. Je ziet daar nu ijzeren pennen uit bergen zand steken. Dat zijn zakbakens, waarmee we het zakken van de grond meten." Tussen Hoorn en Hoogkarspel wordt de bestaande weg verhoogd en verbreed voor extra banen. Met viaducten gaan de kruisende wegen er overheen of onderdoor. Rob: "We zijn bezig met de laatste voorbereidingen om later het asfalt te kunnen aanbrengen."

Onder het spoor door

Bij Hoogkarspel staat ook een kunstwerk in de planning: de nieuwe weg moet daar onder het spoor door. Voor de voorbereidingen van de onderdoorgang is in oktober het treinverkeer een weekend buiten dienst geweest. Rob: "De rails en het grind werden weggehaald. Toen was het: graven, heien, damwandplanken en trekankers installeren. Vervolgens hebben we een betonnen dek ertussen geschoven en het spoor werd weer teruggelegd. Een enorme klus, in een weekend geklaard."

IMG_7955.jpg

Voor de voorbereidingen van de onderdoorgang is in oktober het treinverkeer een weekend buiten dienst geweest.

N23 12-11-15 Binnenwijzend Westerwijzend (115)-2000.jpg

Bij Hoogkarspel gaat de nieuwe weg onder het spoor door.

Zo min mogelijk overlast

Je zou het maar in je postcodegebied hebben, een dergelijke ingreep. Om de hinder te beperken probeert Heijmans netjes te werken. Rob: "Het zware transport neemt zand en modder van de bouwplaatsen mee. Wij rijden met bezemwagens om de wegen schoon te houden." Ook gebruikt Heijmans een zogenaamd Reistijdkompas. Edwin: "We monitoren het verkeer en zorgen ervoor dat automobilisten op het hele traject nooit meer reistijd hebben dan voordat wij met het werk begonnen." Het duurt nog even, maar wanneer de N23 eind 2017 gereed is dan zal er geen automobilist zijn die zich realiseert wat er aan zijn ritje over de weg van west naar oost door Noord-Holland vooraf is gegaan. "En zo hoort het", zeggen Rob en Edwin tegelijk.

Palen boren
Palen boren
Palen boren in Hoogkarspel