Hoe staat het met... Ministeries Den Haag

Ministeriegebouw moet blijven presteren

Exact een jaar geleden startte Heijmans voor het Rijksvastgoedbedrijf de missie ‘Turfmarkt 147’. Op twee ministeries beheert en onderhoudt Heijmans 130.000 vierkante meter kantoor op het gebied van onder andere licht, temperatuur, water en elektriciteit. De opdracht is onorthodox en complex vanwege de politieke werkomgeving.

12 februari 2015

Turfmarkt 147 in Den Haag. Daar waar ooit het veelbesproken woongebouw de Zwarte Madonna van Carel Weeber stond, prijken sinds december 2012 twee kantoortorens van de Duitse architect Hans Kollhoff. De 140 meterhoge torens huisvesten de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Niet alleen in architectonisch opzicht, maar ook technisch een uitdagend innovatief pand. Zo wordt het gebouw gekoeld en verwarmd door betonkern-activering; Waterleidingen in het beton zorgen met warm en koud water voor verwarming en verkoeling. Opmerkelijke andere details: Onder elke stoel in het ondergrondse auditorium is ventilatie aanwezig. En de 25 liften in elke toren gaan op en neer met een snelheid van 6 meter per seconde. Zulke technieken vragen om vernuftige installaties die 24/7 werken op een afgesproken niveau. Heijmans is hiervoor verantwoordelijk. Voor bijna 19 jaar.

Heijmans-turfmarkt147-jubi-2000-3.jpg

De beide 140 meter hoge torens in Den Haag huisvesten de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en beslaan een oppervlakte van 130.000 m².

Onorthodox

Vanaf de allereerste minuut dat Heijmans verantwoordelijk werd, staat Jill Wanner, implementatiemanager bij Heijmans, op scherp. “Dat moet ook, Heijmans moet 24/7 nakomen wat het belooft. Het gebouw en de installaties moeten te allen tijde 100% functioneren. Dit om overlast voor gebruikers te voorkomen en de veiligheid en gezondheid van mensen in het pand te borgen. Dit vraagt achter de schermen om een strak geregisseerde operatie, die we zelf wel eens vergelijken met een ontdekkingstocht".

"Op veel fronten werken we als nooit tevoren. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in servicelevels precies vastgesteld welke kwaliteit van ons verwacht wordt en op welk niveau elke ruimte en installatie in het gebouw moet presteren. Deze afspraken zijn gemaakt om het comfort voor de gebruiker - onder meer 6.000 ambtenaren - te garanderen.” Of Heijmans voldoet aan de eisen, monitort onze kwaliteitsbewaker. Hij deelt alle informatie met de opdrachtgever. “Niets laten we aan het toeval over.”

Navolgbaar en onbetwist

Volgens Wanner vraagt deze manier van werken om ‘een cultuuromslag’ bij Heijmans-medewerkers en onderaannemers. “Alles wat we doen, leggen we vast. Dit doen we om te kunnen meten of we aan alle prestaties voldoen en om bij te stellen, verbeteren en innoveren. We monitoren hersteltijden, comfort- en luchtkwaliteitseisen, het conditieniveau van een technische installatie, daarnaast moeten we te allen tijden actuele, technische informatie over het pand beschikbaar hebben en laten zien dat we aan alle wettelijke verplichtingen (NEN-normeringen) voldoen. We maken dus zelf aantoonbaar en navolgbaar dat we aan alle uitgangspunten voldoen.”

Navolgbaar en onbetwist biedt ook kansen. Zo heeft Heijmans in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf een risicomonitoringsysteem opgezet. “Om eisen eenvoudiger te monitoren ontwikkelen we nu een  geautomatiseerd verificatiesysteem. Daarnaast is er nog dit jaar voor Turfmarkt 147 een 3D model van het pand (BIM) beschikbaar. “Met alle informatie over installatietechnieken, bouwkunde en constructies. Is er dan straks ergens een probleem, dan halen we met een druk op de knop alle gewenste informatie op: van de dikte van een waterleiding achter een toilet tot en met het type lampje op iemands kamer.”

Binnen het uur

Niet alleen het werk voor deze missie, ook de mensen moeten onberispelijk zijn. Werknemers moeten zelfs een verklaring van goed gedrag en een geheimhoudingsverklaring overleggen aan het Rijksvastgoedbedrijf. “Hier op de ministeries kun je geen enkel risico lopen. We hebben mensen ook geselecteerd op bepaalde competenties. Het belang van de gebruikers van Turfmarkt 147 staat altijd voorop. Dat gaat voor alles. Neem stroomuitval. Daarvoor geldt een toegestane hersteltijd van 1 uur. Een loszittende wandcontactdoos of kapotte noodverlichting? Binnen 4 uur moeten we het oplossen. Een klemmende deur of defecte zonwering? Binnen 48 uur herstellen. Ter plaatse hebben we een vast team met een locatiecoördinator en servicemonteurs paraat om in te grijpen indien nodig.”

Geen keurslijf

Turfmarkt 147 vraagt weliswaar om oplossingen binnen het uur, maar er zijn geen voorgeschreven oplossingen. “Rijksvastgoedbedrijf vertrouwt op onze kennis en deskundigheid. Hoe we het doen, maakt ze niet uit, zolang we de prestaties maar op peil houden. Dat biedt ons veel vrijheid om innovaties toe te passen. Deze ervaringen delen we met de opdrachtgever. Bij toekomstige beheercontracten gaan we deze kennis uiteraard ook gebruiken.”

Het prestatiecontract voor ruim 18 jaar (vanwege de gemiddelde levensduur van technische installaties ) mag overkomen als een strak keurslijf, Heijmans legt zelf de lat ook nog wat hoger. “Rijksvastgoedbedrijf kan tussentijds gewoon wensen aanpassen. Als over 10 jaar de wensen veranderen, is contractaanpassing gewoon mogelijk. We garanderen duurzame, flexibele en innovatieve huisvesting.” Bovendien biedt zo’n langlopend contract ons ook kansen: je leert de klant door en door kennen en kunt dankzij continuïteit je opdrachtgever de meeste meerwaarde bieden.”

Hoewel het contract pas een jaar loopt, zit voor Wanner het werk er alweer bijna op. “Als ik straks mijn werk overdraag, heb ik ervoor gezorgd dat mensen, processen en systemen goed op elkaar aansluiten. Samenwerking en vertrouwen zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van een complex en lang contract. Ik draag met een gerust hart het werk over aan onze contractmanager. Er is een goede basis opgezet. Ook de komende 18 jaar gaan we goed volbrengen.” En zo blijft achter de schermen van Turfmarkt 147 de Heijmans-vlag fier wapperen.