Hoe staat het met... Herinrichting dorpspleinen Bladel

De buurtthermometer

Minder parkeerplekken, bouwhekken en afgesloten wegen. Twee pleinen herindelen midden in een dorpskern levert hinder op. Wat kan een bouwbedrijf doen om de overlast te verminderen voor omwonenden en passanten? En doen zij het beter dan een gemeente? We vragen het omgevingsmanager Jan-Heijn Heijmans en wethouder Jan Heijman van de gemeente Bladel.  

6 december 2017

De opkomst van omgevingsmanagement binnen bouwprojecten kent meerdere oorzaken, weet wethouder Jan Heijman. “Bij bouwprojecten had de gemeente alle touwtjes in handen. Aannemers mochten tijdens bewonersbijeenkomsten enkel knikken en zo nu en dan in opdracht van de gemeente een moeilijke technische vraag beantwoorden. Dat werkt niet. Bouwbedrijven moeten de leiding hebben. Zij weten immers precies hoe ze het aanpakken en hoe de planning van een project verloopt.”

img_1824.jpg

Daarnaast hevelt de overheid tegenwoordig taak na taak over naar gemeentes, omdat zij deze efficiënter zouden uitvoeren. Het levert de gemeente Bladel veel extra werk op, zoals bijvoorbeeld het werk aan de provinciale weg N284. “Normaal lag de regie in handen van de provincie, nu bij ons. Intussen moet je als gemeente tijdens een bouwproject altijd klaarstaan voor burgers met vragen en klachten. Als kleine gemeente hebben we daar de mankracht niet voor.”

Contactmomenten

Niet alleen de gemeente heeft baat bij een omgevingsmanager. Wethouder Heijman: “Een omgevingsmanager geeft het bedrijf een menselijk gezicht. Door je in te leven in de omgeving, ben je daardoor gelijk niet meer het bouwbedrijf dat overlast veroorzaakt.” Voorheen verliep de communicatie met betrokkenen via de uitvoerder. Wegens tijdgebrek liep dat contact vaak stroef. “Met de komst van ons vak verloopt het contact met stakeholders soepel en hoeven uitvoerders zich geen zorgen meer te maken over ‘lastige’ omwonenden en bedrijven”, vult Jan-Hein Heijmans aan.

Jan_Hein_Heijmans_Jan_Heijman_Bladel10.jpg

Op straat in Bladel: Jan-Hein Heijmans (links) en wethouder Jan Heijman

Klachten en meldingen komen in Bladel rechtstreeks bij Jan-Hein Heijmans terecht. “Mijn telefoon staat altijd aan. Ik ben dag en nacht bereikbaar.” Voorheen maakten belanghebbenden hun ongenoegen bekend bij de gemeente. De klacht verdween in de ambtelijke molen en feedback geven duurde te lang. Nu schakelt Jan-Hein direct met de uitvoerder. “We ondernemen meteen actie. Hiermee neem ik de gemeente een hoop werk uit handen en heb ik meteen een contactmoment met de klager of melder.”

Winkelend publiek

De twee belangrijkste pleinen in het centrum van Bladel krijgen een volledig nieuwe inrichting. Zo zijn de parkeerplaatsen negentig graden gedraaid en krijgt de horeca meer ruimte. Werkzaamheden bestaan onder andere uit het volledig herstraten van beide pleinen, aanleggen van nieuwe groenvoorzieningen en het aanpassen van de openbare verlichting. Als de weersomstandigheden het toelaten levert Heijmans in maart 2018 beide pleinen op.

Jan_Hein_Heijmans_Jan_Heijman_Bladel6.jpg

Bouwen in een dorpskern levert onmiskenbaar hinder op. “We werken letterlijk tussen het winkelend publiek”, vervolgt Jan-Hein. “Er zijn dus veel stakeholders betrokken bij dit project. Gelukkig zijn de lijnen kort. Ik stap regelmatig een winkel in om een praatje te maken.” Die aanpak werpt vruchten af. “Mensen gaan je herkennen. Super handig. Direct contact is vaak doeltreffender dan een telefoontje of e-mail.”

"Met goed omgevingsmanagement win je opdrachten"

Luisteren

Jan-Hein is niet elke dag op de bouwplaats aanwezig en verdeelt zijn tijd over vijf andere projecten. “Ik ben hier één dag in de week. Die begint met een uitvoerdersoverleg, daarna maak ik een ronde langs bewoners, winkels en bedrijven. Tevens zoek ik per week een contactmoment met de gemeente. Netwerken, luisteren, praten en problemen oplossen is mijn devies. Voor mij staat omgevingsmanagement voor het ‘luisteren naar de omgeving’ en ‘samen’ manieren zoeken om de hinder te beperken.”

Jan_Hein_Heijmans_Jan_Heijman_Bladel8.jpg

De informatieavond voorafgaand aan de start van het project is voor omgevingsmanagers zoals Jan-Hein vaak het eerste contactmoment met belanghebbenden. “Jezelf voorstellen en mensen vooraf informeren over de werkzaamheden vind ik belangrijk.” In Bladel had de gemeente tijdens deze bijeenkomst een te bescheiden rol. Een verbeterpunt volgens de wethouder. In zijn ogen is Jan-Hein te snel in het diepe gegooid. “Vragen over waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn moet niet de omgevingsmanager, maar de gemeente beantwoorden.”

Ook Jan-Hein ziet een leermoment. “De periode tussen plan en uitvoering moeten we beter inleiden en begeleiden. In dit stadium is het Heijmans-geel nog niet prominent aanwezig, maar zijn er wel veel vragen van stakeholders.”

Prettig persoon

Jan-Hein steekt voortdurend de thermometer in de buurt om het sentiment te meten. Vragen die belanghebbenden op hem afvuren gaan meestal over bereikbaarheid van winkels en de planning. Als omgevingsmanager zoekt hij continue naar draagvlak, begrip, verbinding en samenwerking met de omgeving. Op deze manier draagt hij bij aan een soepel lopend project in combinatie met een goede afstemming en een tevreden omgeving.

Overigens vindt de wethouder dat niet iedereen omgevingsmanagement goed beheerst. “Een goede omgevingsmanager is een prettig en open persoon, die gemakkelijk communiceert met alle lagen van de bevolking. Hij vliegt boven het project en heeft een volledig overzicht van de uitvoering en planning.”

Transparantie

Door een praktische aanpassing op het ontwerp van het Burgermeester van Houdtplein, moet Heijmans meer openbreken en herstraten dan gepland in Bladel. Het nieuws dat de oplevering iets is uitgesteld, leverde vanzelfsprekend nieuwe vragen op. “Zodra je transparant en eerlijk uitlegt wat de reden is, zijn mensen over het algemeen gerustgesteld.” Daarmee kweekt Jan-Hein goodwill. “Mensen zijn best bereid te accepteren en te incasseren, als je ze maar empathie toont en daadwerkelijk actie onderneemt op hun tips en klachten.”