Hoe staat het met... Haagse Resident

Nieuw thuis voor ministeries

In het moderne deel van de Haagse binnenstad ligt De Resident, een kantorencomplex uit de jaren ’90. Het complex bestaat nu nog uit twee losse gebouwen: Helicon en Castalia. Een nieuw atrium verbindt straks beide kantoren. Projectleider Jelle Feenstra toont de toekomstige huisvesting van de ministeries van VWS en SZW.

15 januari 2015

Na de realisatie was De Resident het hoogste gebouw van Den Haag en kreeg het de bijnaam ‘De tieten van Den Haag’ door de karakteristieke punttorens van Castalia die overal te zien waren. De Resident is echter onderhevig aan verandering. Als we door het gebouw lopen zien we dat er op veel plekken tegelijk wordt gewerkt. Projectleider Jelle Feenstra: “Ondanks een korte voorbereidingstijd konden we snel starten met het renovatiewerk van de twee gebouwen en de realisatie van het nieuwe atrium. Eind april, nog geen jaar na de startdatum, leveren we het totale project op”.

Haagse-Resident-17-1600.jpg

De Haagse Resident is herkenbaar door de karakteristieke punttorens Helicon en Castalia.

Snel schakelen

“Ondertussen zijn meerdere verdiepingen in de gebouwen Helicon en Castalia zo goed als gereed. Daarom zal het Rijksvastgoedbedrijf in februari al beginnen met het inhuizen van stoelen, tafels en overig meubilair op de bovenste verdiepingen van Helicon en Castalia. “Dat we nog steeds op schema zitten is mede te danken aan een goede samenwerking met onze opdrachtgever. Tijdens werkzaamheden werd duidelijk dat bouwtekeningen niet overeen kwamen met praktijksituaties. Wijzigingen waren nodig om de werkzaamheden te hervatten. Door de goede verstandhouding is er gelukkig geen snelheid in de realisatie verloren gegaan en konden we direct beginnen met het werk”.

Haagse-Resident-3-1600.jpg

Aan deze kantoorverdieping wordt de laatste hand gelegd.

Slim logistiek plan

Dat de realisatie binnen de strakke bouwplanning plaatsvindt heeft ook te maken met slimme logistieke oplossingen. De beperkte ruimte op de binnenstedelijke locatie vormt nog steeds een belangrijk aandachtspunt.

“We plannen alles  zeer nauwkeurig. Als er transporten komen weten we dit ver van tevoren zodat we rekening kunnen houden met het verkeer rondom de bouwplaats. Afval wordt vanaf ’s morgens 5:45 uur afgevoerd en grote transporten vinden enkel plaats op afroep. Ook binnen de bouwhekken werken we met een strak logistiek plan. Dit komt voort uit de zogenaamd LEAN-methode. Zo zijn er vier bouwstromen om niet in elkaars vaarwater te komen. Het 14 verdiepingen tellende Helicon (met haar drie torens) omvat twee bouwstromen en de Castalia-toren met 20 verdiepingen en het nieuwe atrium omvatten ieder één bouwstroom. Groot voordeel is dat de verdiepingen van beide gebouwen veel op elkaar lijken. Er is dus een repetitie-effect van werkzaamheden wat uiteindelijk tijdwinst oplevert.”

Efficiënte huisvesting

Na de renovatie en nieuwbouw biedt het complex 2.400 werkplekken voor 2.700 ambtenaren. Het ministerie van VWZ was al gehuisvest in De Resident en het ministerie van SZW komt erbij. Door het samengaan van de twee ministeries is efficiënter huisvesten mogelijk op basis van ‘het nieuwe werken’.

Jelle: “Dat is terug te zien op veel verdiepingen. Bandrasters zijn verplaatst waardoor cellenkantoren op verdiepingen zijn verdwenen en open kantooromgevingen met ruime werkvelden zijn ontstaan. Ook het bedrijfsrestaurant met keuken wordt heringericht. Gebruikers kunnen straks aan een raamzijde zitten om te lunchen, iets wat voorheen niet mogelijk was.

Look and feel

Elke verdieping in Helicon en Castalia heeft een eigen herkenbare kleur gekregen. De kleur komt ook terug in de unieke vloerbedekking van vergaderruimtes, ontworpen door de architect. "Het zijn schilderijen van oud Hollandse meesters zoals van Van Gogh en Jan Toorop. Elke gekleurde tegel vormt één uitvergrote pixel van een schilderij”, aldus Jelle.

Haagse-Resident-15-1600.jpg

Iedere gekleurde tegel vormt één uitvergrote pixel van een schilderij.

Hergebruik van materialen

Een specificatie in de uitvraag was om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken. “En dat hebben we gedaan. Denk aan bestaande wanden en kozijnen maar ook aan het hergebruik van bijvoorbeeld armaturen. Deze zijn door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt schoongemaakt, gerenoveerd en voorzien van hoogfrequente verlichting. Het ging hierbij om circa 11.000 stuks verlichting, vooral tl- en spaarlampen. Deze immense klus werd gecoördineerd door leverancier ETB Vos.”

Toch zijn ook veel nieuwe materialen nodig geweest, denk bijvoorbeeld aan materialen voor vergaderruimtes waar ministers straks gebruik van maken. Naast nieuwe brandwerende kozijnen zijn deze ruimtes ook voorzien van dubbel glas zodat geluid daarbuiten niet hoorbaar is.

Atrium: twee wordt één

De buitenruimte tussen de gebouwen is sinds eind 2014 overkapt met een nieuw, schuin glazen dak. “Straks doet het voormalige Parnassusplein dienst als gezamenlijke ontvangsthal voor de gebruikers. In dit atrium van zeventig meter staat een groot ‘meubel’ van bijna veertig meter lang en vijf meter breed. Dit meubel is via bruggen verbonden met Castalia en Helicon en wordt gebruikt voor verkeersstromen.

“We moeten in en rondom het atrium nog veel werk verrichten. De grote stalen portalen worden nu omwikkeld met doeken die als coulissen gaan functioneren. Ook zijn we druk met de realisatie van de ontvangstbalie, lift, glazen balustrades en de aanleg van een natuurstenen vloer. Hier, maar ook aan de resterende verdiepingen van Helicon en Castalia, werken we de aankomende maanden nog hard door. Maar we gaan de deadline halen, daar ben ik van overtuigd."