Hoe staat het met... de Markt-Maastunnel in Maastricht

Ondergronds opereren

Veiligheid boven alles: het onderhoud van de installaties in de Markt-Maastunnel luistert nauw. Tunnelbeheerder Bas Hoek van de gemeente Maastricht en projectmanager Mario Boeren van Heijmans vertellen hoe zij tien jaar lang ondergronds opereren. 

1 augustus 2017

Hartje zomer in Maastricht. Bovenop de Markt-Maastunnel nippen toeristen van een drankje op de verschillende terrassen, geliefden flaneren hand in hand langs de rivier. Je loopt zo naar het Vrijthof, voor een concert van André Rieu. Alleen als je het weet, zie je de glazen nooduitgangen en de afzuiginstallatie, vermomd als scheepsschoorstenen. Ze zijn het bewijs van de tunnel onder je voeten.

afdalen in Markt Maastunnel Maastricht Heijmans.jpg

Eén verdieping onder straatniveau kun je winkelen, nog iets dieper zet je je auto neer in de Q-park-garage. Daaronder ligt het expeditiehof waar vrachtwagens worden gelost om winkels te bevoorraden. Hier bevinden zich ook de tunneltechnische installaties (TTI) en de ruimtes waar Mario Boeren en zijn collega werkvoorbereider Tim Leenders hun werk doen.

Vals alarm

Om de veiligheid van de gebruikers te borgen, onderhoudt Heijmans de TTI. Alle installaties voor verlichting en ventilatie, brandalarm en nooddeuren, verkeerslichten en slagbomen worden 24 uur per dag gemonitord door de afdeling Stadsbeheer van de gemeente.

Nooduitgang Markt Maastunnel Maastricht Heijmans .jpg

Zo’n drie à vier keer per maand wordt een storing gemeld. Dan komt een vast kernteam van Heijmans Utiliteit in actie. Zij kennen de tunnel en de installaties als hun broekzak en proberen de storing zo snel mogelijk op te lossen. Vaak zijn dat storingen in het cameratoezicht, haperende slagbomen of vals alarm.

Combinatie van functies

Bas: “Dat in deze tunnel zoveel functies zijn gecombineerd is uniek. Voor de veiligheid zijn extra installaties nodig, om de poorten voor de expeditieruimte te bedienen bijvoorbeeld. Al die functies zorgen er ook voor dat er veel verschillende partijen bij de tunnel zijn betrokken."

Dat de gemeente eigenaar is, is eveneens bijzonder. Die kan aanvullende eisen stellen. Zo wilde Maastricht boodschappen via de tunnelomroepinstallatie in vier talen communiceren: Nederlands, Frans, Duits, Engels. Bas: "Dit is de grensstreek, veiligheid voor alles. Al deze elementen bij elkaar maken het onderhoud voor zowel de gemeente als voor Heijmans soms best ingewikkeld.”

autos in Markt Maastunnel Maastricht Heijmans.jpg

Groot onderhoud

Drie à vier keer per jaar wordt de tunnel gesloten voor groot onderhoud. Dat kan alleen als er geen grote evenementen in de stad zijn. Mario: “Tim bereidt alles voor. Hij is eigenlijk het Heijmansgezicht van de tunnel. Hij doet de planning, regelt als V&G- coördinator (veiligheid en gezondheid) de toolboxen en overlegt met betrokken onderhoudsbedrijven. Waar mogelijk maken we gebruik van Heijmansspecialismen zoals Utiliteit, Safety & Security en Civiel. Daarnaast proberen we veel regionale bedrijven in te schakelen. Bijvoorbeeld voor de kolkreiniging, wegafzettingen en het schoonmaken van de wanden.”

Mario Boeren Marktmaastunnel Maastricht Heijmans.jpg

Mario: "Je formuleert een uitgangssituatie en vervolgens monitor je continu de conditie van de installaties. Zie het als een doorgaand leerproces.”

Risicogestuurd onderhoud

“Bijzonder aan dit contract is dat het gaat om risicogestuurd beheer en onderhoud”, vertelt Mario. “Je formuleert een uitgangssituatie en vervolgens monitor je continu de conditie van de installaties, bestudeer je de storingen en voer je risicoanalyses uit. Zie het als een doorgaand leerproces.”

“Kijk, deze tunnel is al wat ouder. Over een aantal jaren zijn sommige technische installaties aan vervanging toe. Elk half jaar evalueren we de situatie en passen we eventueel het onderhoudsconcept en de werkzaamheden aan. Moeten we bijvoorbeeld het onderhoud intensiveren? Of is andersoortig onderhoud nodig? Of moet een installatie vervangen worden? Dat houden we allemaal in online programma’s als SAP en Relatics bij.”

Bas: “Wij kunnen voor ons relevante informatie ook bekijken. De status en planning van het onderhoud, de certificeringen, wat er nog open staat, enzovoorts. Zo weten we precies hoe de tunnel er voor staat.”

Open en voorspelbaar

Hoewel de start moeizaam verliep, zijn Bas en Mario nu erg tevreden over de relatie tussen gemeente Maastricht en Heijmans. Bas: “Het gaat goed, ik kan geen verbeterpunten noemen. We hebben regelmatig contact. De gemeente luistert naar onze verhalen en probeert zo snel mogelijk eventuele problemen op te lossen.”

Mario zweert bij transparantie: “De gemeente en Heijmans kunnen alles met elkaar bespreken, zonder boze gezichten. In het onderhoudscontract is een optie opgenomen voor een verlenging van vijf jaar. Het is mijn doel die optie ook echt te verzilveren.”

Bas en Mario Markt Maastunnel Maastricht Heijmans 1.jpg