Hoe staat het met... Cruise Terminal Rotterdam

Behouden vaart

Aan de Wilhelminakade op de Kop van Zuid ligt de Cruise Terminal Rotterdam. Jaarlijks meren hier zo’n 35 cruiseschepen aan maar de stad streeft naar een verdubbeling, in 2016 worden al bijna 60 schepen verwacht. Om het grotere volume - zowel in aantal als omvang van de schepen - goed te ontvangen, wordt de Cruise Terminal gerenoveerd. Projectleider Willem van der Velden loodst ons langs de vorderingen. 

3 mei 2015

Beroemde bogen

De historische vertrek- en aankomsthal van de Cruise Terminal in Rotterdam was vroeger het punt vanwaar stoomschepen van de Holland America Lijn passagiers naar New York bracht. Tegenwoordig meren internationale cruiseschepen aan en wordt de locatie gebruikt voor feesten, congressen en beurzen. Dit rijksmonument omvat in totaal een oppervlak van circa 9.000 m2 en ontleend haar uiterlijk aan de bekende boogconstructie met grote glazen puien. 

IMG_1320.jpg

De kenmerkende bogen van de Cruise Terminal Rotterdam.

Douanegebied

Projectleider Willem van der Velden krijgt het er nog warm van: “De glazen puien vormden één van de uitdagingen in dit renovatieproject.” De puien van staal en glas bleken na uitvoerig onderzoek niet meer te restaureren en moesten compleet vervangen worden. En dat terwijl de bedrijvigheid in de Cruise Terminal zoveel mogelijk ongehinderd door moest kunnen gaan. Willem: “Denk bijvoorbeeld aan de dansfeesten waar soms 3.000 à 4.000 man op af komen maar ook aan de cruiseschepen die hier bijna wekelijks af- en aanmeren. Als er een cruiseschip aan de kade ligt, wordt ons bouwterrein bovendien douanegebied waardoor we dan geen werkzaamheden meer mogen verrichten. Een uitdaging in je bouwplanning wanneer je nagaat dat de enorme glazen puien niet in een paar dagen te vervangen zijn en je vanwege het weer geen open gevel wilt hebben.” 

Behoud van historische glorie

De Cruise Terminal is industrieel erfgoed en moet zijn originele uitstraling behouden. Heijmans restaureert zowel het exterieur als ook het interieur. Willem somt op: “Gevels, daken en stalen kozijnen zijn gerenoveerd maar ook binnen is het nodige werk verzet zoals bijvoorbeeld het herstel van de originele terrazzo trap. Die trap is opgebouwd uit verschillende op kleur uitgezochte marmer- en granietkorrels en draagt enorm bij aan de algehele uitstraling.”

IMG_1380.jpg

De originele terrazzo trap is gerestaureerd en draagt bij aan de authentieke uitstraling van de Cruise Terminal.

De originele vloer kon niet behouden blijven. Er ligt nu een gietvloer op zowel de begane grond als de eerste verdieping. “Naarmate het project vorderde, kregen we te maken met steeds meer kort op elkaar volgende periodes waarin er geen werkzaamheden konden plaatsvinden. Dat heeft nog best wat druk opgeleverd rondom de realisatie van de gietvloer. Deze vergde namelijk een minimale droogtijd van één week. Door uitloop van werkzaamheden aan de puien hadden we op het moment dat de gietvloer aangebracht kon worden te maken met bijna het viervoud aan activiteiten in de terminal. Toch hebben we de klus op tijd kunnen klaren door planningen nauwkeurig op elkaar af te stemmen."

Look a like

Hoewel het exterieur grotendeels vernieuwd is, is de originele uitstraling behouden gebleven. Zelfs tijdens de werkzaamheden. Zo zijn er houten ‘look a like’ puien met een soortgelijke uitstraling gebruikt tijdens de realisatie van de nieuwe gevel. Zo bleef tijdens de renovatie de beleving van bezoekers aan de terminal behouden. Willem: “Door het gebruik van deze tijdelijke houten puien konden wij gefaseerd aan de slag en werden gebouwgebruikers niet belemmerd.”

Kwast vol met zand

Om de nieuwe stalen puien een authentieke uitstraling te geven, zijn deze beschilderd met bezande kwasten. “Op de originele puien zaten wel 20 lagen verf. De verf was aangebracht met vegen en zat niet bepaald strak in de lak. Toch wilden we hetzelfde effect nabootsen. Waar je normaal zand in je kwast vermijdt, was het hier een welkome gast. De authentieke uitstraling hebben we ook terug laten komen door het gebruik van monumentenglas in de gevel. In dit glas zitten welvingen die nog uit de tijd komen dat glas geblazen werd. Het glas hebben we speciaal laten maken en geeft een geweldig effect als je langs het gebouw loopt.”

Behouden vaart

De Cruise Terminal bleef continu in gebruik. Willem over de logistiek:  “Daar moesten we in onze bouwplanning rekening mee houden. Elke deelopdracht die we tijdens de renovatie gereed hadden, is gelijk gecontroleerd en opgeleverd. Dit met name vanwege de schadegevoeligheid ervan. Opgeleverde delen werden immers vrijwel direct in gebruik genomen.”

Begin mei wordt het totale project opgeleverd aan Havenbedrijf Rotterdam. “Nu zijn we bezig met de afronding van de laatste werkzaamheden. Daarna zit, na zeven maanden, de klus er op en is de Cruise Terminal klaar voor een behouden vaart.”