Hoe staat het met... A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen #2

In korte tijd veel werk verzetten

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt Heijmans sinds september 2016 aan de A1/A50 bij knooppunt Beekbergen in de buurt van Apeldoorn. Deze werkzaamheden bereiken in het weekend van 14,15 en 16 juli hun hoogtepunt. In korte tijd moet er door zo’n 150 mensen ontzettend veel werk worden verzet. Uitvoerders Mark van Donkelaar en Arno van der Velden blikken vast vooruit.

13 juli 2017

Het draaiboek laat tot in detail zien wat er precies moet gebeuren: verkeersmaatregelen plaatsen, asfalt sloopfrezen, grondlichamen leggen, asfalteren, bermen in orde brengen, geleiderail aanbrengen, lichtmasten (ver)plaatsen, plaatsen en of verwijderen verkeerskundige draagconstructies, dynamische verkeerssystemen aanleggen en nog veel meer.

Klinkt simpel

‘Het komt goed’, zegt Mark van Donkelaar, uitvoerder Heijmans Wegen. Het is zijn standaardzin als hij met uitdagingen wordt geconfronteerd. Dit project is zo’n uitdaging. Mark staat met Arno van der Velden, uitvoerder Heijmans SI&T (Systeemintegratie & Techniek) bovenop de nieuwe viaduct over de A50 bij knooppunt Beekbergen. Terwijl specialistische teams van Heijmans bezig zijn met de overgangsvoegen en de geleiderail laten Mark en Arno zien welke werkzaamheden er in het zogeheten aansluitweekend waar uitgevoerd gaan worden.

IMG_9698.jpg

Terwijl specialistische teams van Heijmans bezig zijn met de overgangsvoegen en de geleiderail laten Mark en Arno zien welke werkzaamheden er in het zogeheten aansluitweekend uitgevoerd gaan worden.

Mark: ‘Daar beneden ligt de nieuwe toerit van Zwolle naar Deventer, de zogeheten W-boog. Waar we nu staan is de nieuwe tweebaans verbindingsweg van Deventer naar Arnhem, de H-boog. Beide bogen zijn al bijna helemaal klaar. Komend weekend sluiten we ze aan op de bestaande hoofdrijbanen A1 en A50. Als ik het zo zeg, klinkt het simpel. Maar op het punt waar de H-boog op de hoofdrijbaan van de A50 komt, moeten we over een lengte van zo’n 200 meter al het werk nog doen en voor de W-boog 130 meter.’

K-boog weghalen

Dat kon niet eerder, omdat de bestaande verbindingsweg, de K-boog, tot het allerlaatste moment intact moet blijven vanwege de doorstroming. Op het moment dat de wegafsluiting op vrijdagavond een feit is, gaan vier frezen aan het werk om het asfalt te verwijderen. Per frees rijden er minimaal vier vrachtwagens om het materiaal af te voeren. Op het drukste moment kan dat oplopen tot wel veertig vrachtwagens die af en aan rijden. Mark: ‘Vervolgens beginnen we met de grondwerkzaamheden voor de aansluitende gedeeltes van de W-boog en de H-boog. Deze laatste ligt enkele meters hoog en loopt langzaam naar beneden naar de A50. Als het grondlichaam gereed is, brengen we in de loop van het weekend verschillende lagen asfalt aan.’

Arno: ‘Wij beginnen vrijdagavond met het verzetten van een verkeerskundige draagconstructie en het bijbehorende onderstation. Verder verplaatsen we een belangrijke voedingskabel en verwijderen we de lichtmasten die niet meer nodig zijn. Pas als het werk van Mark bezig is, kunnen wij op die plek kabels leggen voor de nieuwe te plaatsen lichtmasten aan de H-boog.’

Lean draaiboek

Alle werkzaamheden zijn strak gepland en vastgelegd in een draaiboek. Zo’n planning kan alleen maar door lean te werken. Door in de voorbereiding alle werkzaamheden apart te benoemen en uit te schrijven in een schema, voorkom je problemen tussen de verschillende disciplines zoals Wegen, Kunstwerken, Geleiderail, de landmeter, Markeringen en SI&T.

IMG_4750.jpg

Mark: ‘Dankzij lean werd bijvoorbeeld duidelijk dat bij een bepaalde tijdsplanning sommige werkzaamheden elkaar in de weg zouden zitten. Door de werkzaamheden als het ware terug te rekenen en aan te passen, kregen we een nieuwe tijdsplanning die geen problemen opleverde. Op papier althans. Papier is belangrijk, maar wij zijn mensen van de praktijk, de werkelijkheid is soms anders. Lean is voor ons niet het doel, maar een middel om het doel te bereiken.’ Arno: ‘Stick to the plan is het vertrekpunt, maar lukt niet altijd. Soms moet je improviseren. Tijdens het project worden hiervoor stands georganiseerd, overlegsessies waarbij we gezamenlijk wijzigingen of acties bespreken.

IMG_9553.jpg

Mark: ‘Tijdens zo’n superdruk weekend hebben we met alle uitvoerders ook om de vier uur een kort overleg om elkaar bij te praten.’

Elkaar helpen

Bij zo’n groot project zijn ook de dagstarts belangrijk. Even aan het begin van de dag in een kwartiertje overleggen hoe het gaat, wie wat waar gaat doen, waar eventuele knelpunten zitten. Mark: ‘Tijdens zo’n superdruk weekend hebben we met alle uitvoerders ook om de vier uur een kort overleg om elkaar bij te praten.’ Arno: ‘Het allerbelangrijkste is dat je elkaar helpt. Mark wilde bijvoorbeeld een keer iets gegraven hebben voor het riool en zijn grote kraan kon er niet bij. Wij stonden in de buurt met een mini en toen hebben wij het gedaan. Stond niet in de planning, maar wij houden ervan om het elkaar makkelijk te maken.’ Mark: ‘Het is één werk en we werken voor één bedrijf. Het gaat er om dat we met z’n allen iets verdienen.’

Als alles volgens planning verloopt stelt opdrachtgever Rijkswaterstaat op maandag de weg weer open en kan het verkeer over de nieuwe verbindingswegen rijden. De mensen van Mark en Arno zijn nog een paar weken bezig met afrondende werkzaamheden. In september is naar verwachting het hele project klaar.