Het idee: LED zonder risico

Openbare verlichting zonder kopzorgen

Verduurzaming van openbare verlichting is een onderwerp dat bij veel beheerders tot kopzorgen leidt en vaak op de lange baan wordt geschoven. Bezuinigingen en onzekerheid over aanpak en terugverdientijd spelen parten. Toch hoeft het geen onmogelijke opgave te zijn. Tijd voor een slim concept voor ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer op basis van LED verlichting.

23 december 2014

De aanleiding

Gemeenten en provincies worden geconfronteerd met hoge energie- en onderhoudskosten die gemoeid zijn met beheer, onderhoud en vervanging van de openbare verlichting. Ook bedrijventerreinen, recreatieparken en sportverenigingen zien de teller lopen zodra de lampen aangaan. Overstappen naar LED verlichting maakt de verlichting duurzaam en is ook economisch interessant. LED verlichting is zeer energiezuinig, vraagt een stuk minder onderhoud en heeft een langere levensduur. Toch wagen maar weinig beheerders zich aan de stap om hun hele areaal te voorzien van LED verlichting. Niet weten hoe je het aanpakt, onzekerheid over terugverdientijd en bezuinigingsdoelstellingen zorgen ervoor dat verduurzaming van openbare verlichting niet bovenaan het prioriteitenlijstje staat.

Het idee

En dat vinden we jammer. Als expert in openbare verlichting kan Heijmans beheerders namelijk helpen om snelheid te maken op dit gebied. Hoe we dat willen doen? Allereerst maken we met de klant een totale energiescan van zijn of haar areaal. Op basis van deze energiescan bekijken we mogelijkheden om te verduurzamen. Daarbij dragen we zorg voor het totale pakket: ontwerp, vervanging, onderhoud, monitoring en aansturing van het verlichtingsnetwerk en zo nodig ook finanicering van de verlichting zelf. We bepalen samen de contractperiode op basis van een business case berekening. Daarbij is de Total Cost of Ownership van de verlichting het uitgangspunt. 

Maar ons idee gaat verder. We willen namelijk werken op basis van een prestatiecontract. Samen met de klant leggen we doelen vast in termen van energiebesparing, CO2-reductie en onderhoudskosten, en indien gewenst ook comfort. Halen we deze doelen niet, dan is het risico voor ons. 

Het vervolg

Op deze manier willen we klanten hun zorg voor de openbare verlichting uit handen nemen en gericht werken aan verduurzaming van hun areaal. We zijn op zoek naar klanten die dit idee samen met ons naar de praktijk gaan brengen. Interesse? Laat ons een energiescan maken en we laten u zien hoe u zonder risico kunt verduurzamen en energie kunt besparen. 

Illustratie: Esther Aarts