Het idee: Go-Light Avenue

Fietsen is een beleving

Dagelijks staan duizenden Nederlanders in de file op weg naar het werk of school. Dit is op te lossen als we eens in de twee weken gebruik maken van de fiets in plaats van de auto. De vraag is: hoe zorgen we ervoor dat Nederlanders dit ook echt gaan doen? Eefke Hoefnagel, commercieel medewerker, licht toe.

15 januari 2015

Aanleiding

Jaarlijks leggen Nederlanders samen 15 miljard kilometer af op de fiets. Dit zijn ruim 4,5 miljard fietsritten. Ritjes naar het werk, de supermarkt en naar school. 25% van de forenzen fietst dagelijks naar het werk. Het bereik voor de forens wordt vergroot door nieuwe snelfietsroutes en nieuwe fietsvervoersmiddelen: de E-fiets en de Speed Pedelec. Deze laatste haalt zelfs 45 kilometer per uur. Hierdoor heeft de fietser een groter bereik en wordt de fiets een aantrekkelijk vervoersmiddel.

Maatschappelijke context

Je zou dus denken dat de fiets een praktischer vervoersmiddel is dan een auto. Geen files, het is gezond voor je lichaam en het is ook nog eens goedkoop. Toch wordt er jaarlijks nog 10 miljard kilometer gereden met een auto, goed voor 20% van de CO2-uitstoot. Cijfers tonen aan dat 50% van alle autoritten slechts 5 kilometer of minder bedragen. Maar waarom pakken deze mensen niet gewoon de fiets?

GL_pic05_groot_1600.jpg

Gemeenten en provincies zien deze meerwaarde ook en werken aan het imago van de fiets. Dit wordt vaak gedaan door het inzetten van fietsstimuleringsprogramma’s óf het verbeteren van de infrastructuur. De huidige fietsinfrastructuur is niet opgewassen tegen de stijgende lijn van fietsers en de nieuwe type fietsen. Hierdoor ontstaan onveilige situaties. Snelfietsroutes zijn hier een goede oplossing voor. Deze snelle, veilige en gebruiksvriendelijke fietsverbindingen tussen steden bieden een aanvulling op bestaande verbindingen zodat de forens beter zijn weg kan vinden naar zijn eindbestemming. Minister Schultz- van Haegen heeft daarom als doelstelling om 675 kilometer aan snelfietsroutes aan te leggen voor 2025.

Het idee

Om aan de behoefte van gemeenten en provincies te voldoen komt Heijmans in samenwerking met Forenzo dit jaar met de ‘Go-Light Avenue’. Dit fietspad heeft de ambitie om meer mensen vaker én verder te laten fietsen. Zo dragen we bij aan een schoner en beter bereikbare regio. Door de kennis van Heijmans en Forenzo samen te brengen kan dit doel bereikt worden. Heijmans is thuis in de (fiets)infrastructuur en brengt vorm en functie samen met vernieuwende oplossingen. Forenzo is gespecialiseerd in fietsmobiliteit en biedt werkgevers en werknemers stimuleringsprogramma’s voor het fietsproefrijden, de aanschaf en het gebruik van de fiets voor onder andere woon-werk verkeer.

GL_background-1600.jpg

Wat heb je immers aan een fietsroute zonder de fietser? En wat heb je aan fietsers zonder route? Er zijn veel kansen om de infrastructuur te verbeteren en nog leuker te maken. De combinatie tussen deze aspecten wordt echter nog niet toegepast. Go-Light Avenue combineert deze aspecten waarmee het voldoet aan de behoefte van de klant, de gebruiker meer beleving biedt en zorgt voor een verbetering van de infrastructuur: veilige fietspaden, minder files en duurzame mobiliteit. 

Sneller en veiliger van A naar B

De Go-Light Avenue voldoet aan de eisen omdat het zorgt voor een snelle, veilige en leuke verbinding. Heijmans heeft ontwerprichtlijnen opgesteld voor deze snelfietsroute. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld weinig stops, altijd voorrang op de route en een directe verbinding van stad tot stad. Deze maatregelen zorgen voor minimaal tijdverlies. Ook wordt het fietsen veiliger gemaakt door de route van de status ‘verplicht fietspad/bromfietspad’ te voorzien. 

Fietsen is een beleving!

Met alleen infrastructurele aanpassingen zijn we er echter niet. Fietsen wordt ook aantrekkelijker door er verleidende elementen aan toe te voegen. Door actieve communicatie en het structureel betrekken van méér werkgevers in de omgeving, beleven grote doelgroepen de aantrekkingskracht van de fiets en de route effectief. Met laagdrempelige probeeracties en slimme prijsprikkels voor werknemers wordt op een innovatieve manier bijgedragen aan het behoud van bestaande en het winnen van nieuwe gemotiveerde fietsdoelgroepen op de route. Een extra fun dimensie van de Go-Light Avenue is het ForenZo Fietsbeloon programma waarvoor een gratis app beschikbaar is. Met de thuiskom garantie, verhaalservice bij letselschade en de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties wordt een bijzondere bijdrage geleverd aan de veilige fietsbeleving. Gemeenten en provincies krijgen met behulp van deze app inzicht in het aantal gebruikers van de route, de profielen en de besparing op CO2-uitstoot.

Screenshots-app.jpg

Door innovaties als de Glowing Lines toe te voegen aan een fietsroute creëren we extra beleving. Hiermee wordt de fietsroute veiliger, leuker én streven we naar een duurzaam fietspad. Deze aspecten vormen samen de kwaliteitseisen waar een fietsroute aan moet voldoen. 

Het vervolg

We zijn nu in gesprek met gemeenten en provincies om het concept Go-Light Avenue te verbeteren. Daarnaast zijn we binnen Heijmans bezig met innovatieve ontwikkelingen die toegepast kunnen worden op de fietsinfrastructuur en daarmee op de Go-Light Avenue. In het voorjaar wordt de Go-Light Avenue officieel gelanceerd tijdens een kennissymposium. We nodigen klanten, gemeenten en provincies uit om met ons in gesprek te gaan en hen van advies te voorzien.  

Illustratie: Esther Aarts