Het idee: Composiet ruimerbrug

Stap naar energieneutraal zuiveren

Waterschappen doen er al jaren van alles aan om ons vieze afvalwater betaalbaar schoon te krijgen met rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Energieneutraal zuiveren is de nabije toekomst. De composiet ruimerbrug is een kleine stap in het betaalbaar houden van het Waterschap. Jurre van der Ven, innovatiemanager bij Heijmans, licht het idee toe.

12 maart 2015

Aanleiding

Binnen een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het afvalwater (influent) van huishoudens en bedrijven gezuiverd, zodat het kan worden geloosd op het oppervlaktewater. Een waterschap, de beheerder van een RWZI, heeft vaak hoge kosten aan het onderhouden van de installatie waaronder de ruimerbrug. Dit is een onderdeel binnen de installatie dat voor het afvoer van het slib zorgt. De ruimerbrug overspant tussen de rand van de bezinktank en het midden van de tank, draait continu rond en zorgt ervoor dat deeltjes samenklonteren waardoor deze sneller bezinken. Door het agressieve milieu in de bezinktank wordt een stalen ruimerbrug snel aangetast. Dit heeft een negatief effect op de aanschaf- en onderhoudskosten voor het waterschap.

Het rendement van een waterzuiveringsinstallatie hangt af van verschillende factoren, waaronder het ontwerp, de grootte en het aantal aanwezige tanks. De aansturing van de aanwezige toestellen heeft eveneens een grote impact. Het waterschap is continu op zoek naar een optimale verwijdering tegen een minimum energieverbruik. Heijmans heeft een idee om nog meer energie te besparen en een eerste stap te zetten in een energieneutrale RWZI: een ruimerbrug van composiet.

Het idee

Wanneer we de stalen, aluminium of RVS ruimerbruggen vervangen door een vezelversterkte kunststof (composiet) exemplaar wordt de constructie chemisch resistent. Doordat er dan geen corrosie plaatsvindt, stijgt de levensduur en dalen de onderhoudskosten. De RWZI is bovendien minder vaak buiten bedrijf, wat veel kosten bespaart. 

Een ander groot voordeel is dat door het relatief lichte gewicht van de ruimerbrug de draagconstructie lichter gemaakt kan worden. Daarmee volstaat ook een kleinere aandrijfmotor voor de ruimerbrug, omdat deze een lager vermogen nodig heeft.

RWZI-2000.jpg

Een bestaande, stalen ruimerbrug in een bezinktank.

Een stalen ruimerbrug moet ongeveer om de tien jaar opnieuw gecoat worden, wat tienduizenden euro’s kost. Een composiet ruimerbrug moet je af en toe bijwerken. Het verschil met staal is dat je er overheen kunt ‘verven’, terwijl een stalen ruimerbrug gestraald moet worden voordat een nieuwe coating aangebracht kan worden. Dat kan meestal niet ter plaatse, terwijl dat met een composiet ruimerbrug wel kan.

De composiet ruimerbrug kan worden toegepast binnen een bestaande RWZI en is in aanschaf niet duurder dan een normale, stalen ruimerbrug. Bovendien is composiet inmiddels al een bewezen materiaal als we kijken naar de chemische industrie. Daar worden composiet leidingen al langer toegepast, omdat deze een langere levensduur hebben dan een stalen leiding.

Voordelen

Composiet biedt in de toepassing als ruimerbrug veel meerwaarde ten opzichte van een stalen ruimerbrug:

  • Chemische resistentie: composiet is beter bestand tegen het agressieve afvalwater dan de coating op het staal.
  • Lager gewicht: composiet is veel lichter dan staal waardoor een energiezuinige aandrijfmotor gebruikt kan worden.
  • Lagere onderhoudskosten: composiet is beter bestand tegen chemische aantasting en onderhoud kan ter plekke worden uitgevoerd.
  • Langere levensduur: composiet gaat langer mee, met name ten opzichte van de coating op het staal.
  • Gelijke productiekosten: een ruimerbrug van composiet is niet duurder dan een ruimerbrug van staal.
  • Meer ontwerpvrijheid; een ruimerbrug heeft vaak een standaard ontwerp, maar er kan met composiet gemakkelijker een ontwerpverbetering worden doorgevoerd.

Ook in de bouw wordt composiet steeds meer toegepast. Heijmans deed dit al met succes bij de composiet brug over de A27 en de fietsbrug over de A28 met een composiet dek. Dit jaar bouwen we zelfs ’s werelds grootste composiet sluisdeuren in de sluis van het Wilhelminakanaal in Tilburg.

Het vervolg

Waterschappen vernieuwen continue om efficiënter met ons afvalwater om te gaan. Onder andere door te werken met speciale filters die extra fosfaat uit het gezuiverde afvalwater halen, vernieuwde bacteriën die efficiënter afvalwater zuiveren en energie uit rioolslib terug te winnen.
We zijn op zoek naar een waterschap dat voorop wil lopen om de eerste composiet ruimerbrug in Nederland te gaan plaatsen in een RWZI. Samen met dit waterschap willen we gaan testen wat deze composiet ruimerbrug in een bestaande of een nieuwe RWZI op jaarbasis bespaart. Het idee is volledig uitgewerkt en doorgerekend en is klaar om toegepast te worden in de praktijk. Een concrete stap richting een energieneutrale zuivering!