De tijdlijn van gebiedsontwikkeling Noorderhaven Zutphen

Transformatie naar nieuwe thuishaven

Sinds 2012 bouwt Heijmans aan de nieuwe Noorderhaven in Zutphen. Het gebied kent een rijkdom aan historische structuren en gebouwen. Bestaande elementen worden opgepakt en zijn toonzettend voor de nieuwe gebouwen en het karakter van de openbare ruimte. Een terugblik op de historische structuren en panden die een belangrijke rol spelen in het industriële karakter van het plan.

1786 - 2022

1786 - 1920

Eind 18e eeuw komt het industrieterrein aan de noordzijde van het historische Zutphen op gang. Met een eigen haven en de ligging aan de IJssel ontstaat een plek met vele handelsgebouwen.

1786

Havenstraat

De Havenstraat is de plek waar het bedrijf Reesink groot is geworden. Begonnen in 1786 als smederij, maar uitgegroeid tot een handelsbedrijf in ijzer, ijzerwaren en gereedschappen voor smeden en machinefabrieken. De oude handelsgebouwen vormen een grote inspiratiebron voor de huidige plannen.

1880

De oude Noorderhaven

De Noorderhaven werd in 1880 aangelegd. Schepen voerden aardappels, bomen, botten (voor de lijmfabriek), briketten en haring aan. Rond 1955 werd er cement, papier, puin, suiker, veevoer, ijzer en zand overgeslagen.

1882

De Mars

De Mars is een in fasen tot stand gekomen industriegebied ten noorden van de spoorweg van Arnhem naar Deventer. Het oudste deel is de zone direct aan het spoor gelegen en kort na 1882 rondom de Noorderhaven ontstaan naar plannen van stadsarchitect Van Etteger. We zien de oude gasfabriek, panden van Reesink, de Voormars... en wat nog meer?

1905

Gasfabriek

In 1905 werd de nieuwe gasfabriek op de Mars in gebruik genomen en kon de oude gasfabriek aan de IJsselkade worden afgebroken. Het vrijgekomen terrein werd onder meer gebruikt voor het doortrekken van de Kuiperstraat naar de IJsselkade.

1920

Koelhuis

In 1920 bouwde de Nederlandsche Coöperatieve Zuivelverkoop Centrale in Zutphen een koelhuis om er de zomerboter van de aangesloten fabriek te bewaren. Zo kon men ‘s winters een hogere prijs vragen. In 1923 werd De Landbouw opgericht, waardoor de weg vrij kwam om ook klanten te trekken die vlees, gevogelte, eieren en fruit wilden koelen.

1920 - 2012

Na de oorlog verliest het bedrijventerrein smoel. Het gebruik van de haven is nog maar minimaal en het einde van het havengebied wordt ingezet.

1945

Bombardement

In 1940 en 1945 werden de bruggen over de IJssel door oorlogshandelingen vernield. Ook het gebied rond het station wordt beschadigd door de bombardementen.

1961

Aflopende zaak

Op een kaart van Zutphen uitgegeven door de VVV in maart 1961 is het gehele gebied ten noorden van de Grote Belt als in ontwikkeling aangegeven. Tot ver in de jaren zestig blijft de bedrijvigheid echter vooral geconcentreerd zuidelijk van de Spoorweghaven. Wel is duidelijk dat het havengebruik in de Noorderhaven en Spoorweghaven een aflopende zaak is. De oude Noorderhaven wordt in 1970 gedempt.

2004

Eerste plannen

Groenlinks Zutphen legt de eerste plannen voor het nieuwe Noorderhaven op tafel.

2006

Aankoop Reesink-complex

Heijmans koopt in 2006 het Reesink terrein aan. In juli 2007 begint de grootschalige sloop van het voormalige bedrijventerrein van de Firma Reesink aan de Havenstraat, waaronder een voormalige Duitse vliegtuighangar uit de Eerste Wereldoorlog.

2011

Stedenbouwkundig plan

In 2011 wordt het stedenbouwkundig plan van KCAP goedgekeurd. Het project omvat een masterplan voor 1000 - 1100 woningen en gemengde functies op een gebied van 21 hectare. De gebiedsontwikkeling Noorderhaven gaat bijna beginnen!

2012

Animatie Noorderhaven

In een eerste animatie is te zien dat Noorderhaven een mooie hedendaagse spiegel is van het historische Zutphen. Er zullen uiteindelijk zo'n 1.100 woningen gebouwd gaan worden en er is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, kantoren en voorzieningen.

> 2012

Na de aankoop van het gebied en de bekendmaking van het stedenbouwkundig plan, wordt project voor project invulling gegeven aan het nieuwe Noorderhavengebied. Historische panden worden opgeknapt en krijgen een nieuw leven.

2012

Start bouw Noorderhaven

Op 21 november is het officiele startsein gegeven voor de bouw van Noorderhaven Zutphen. Als eerste worden twee woongebouwen gerealiseerd met 44 sociale huurappartementen, 6 vrije sector huurwoningen en 800 m2 aan commerciele ruimte.

2012

Koelhuis

Sinds december 2012 is Het Koelhuis een inspirerende plek voor uiteenlopende evenementen.

2014

Oplevering

In maart 2014 worden de eerste woningen in het 'Noorderhavenkwartier' opgeleverd.

2014

Scheepswrak

Op 27 november 2014 is door de Zutphense archeologie een scheepswrak uit 1647 gevonden. De rivieraak is 12 meter lang en 2,7 meter breed. Het houten scheepswrak is gevonden tijdens graafwerkzaamheden aan de Marstunnel. Het houten schip is goed bewaard gebleven. Het lag in een oude riviergeul van de IJssel.

2015

Broodfabriek

Op 25 april vindt de officiele opening plaats van de tweede vestiging van Driekant Brood & Koffie. In de voormalige Broodfabriek wordt weer brood gebakken!

2015

Tunnels

De nieuwe tunnels 'Marstunnel' en 'Kostverloren' worden in gebruik genomen. De tunnels vormen een belangrijke verbinding tussen de binnenstad, Noorderhaven en bedrijventerrein De Mars. Er werd al sinds 1995 gesproken over de komst van de tunnels.

2016

Nieuwe haven

Met een spectaculaire show wordt op 26 juni de nieuwe jachthaven van Noorderhaven officieel geopend. De haven gaat plek bieden aan 49 boten.

2016

Gedicht Tim Paradijs

Havens zijn overal, je moet alleen weten
welke grond weg te graven, ruimte te geven
aan de rivier om aan te leggen bij de plekken
die we niet kunnen bereiken. Kom hier terug,
lees andere steden in de golven.

2016

Parkeergarage

In juli 2016 gaat de bouw van de P+R Parkeergarage, met een capaciteit van 375 parkeerplaatsen en een fietsenstalling met 652 plaatsen, van start.

2016

'Lucky Shot'

De Marstunnel figureert in een internationale reclamecampagne van Apple. De gekleurde tunnel is te zien op enorme billboards in onder meer Japan, Mexico, de Verenigde Staten en Groot Brittannië. Dat allemaal dankzij een 'lucky shot' van Peter Paul van der Hout op zijn iPhone6s.

2016

Pakhuizen

Het deelproject 'Pakhuis8' gaat van start. De architectuur van de woningen,die gebouwd worden tussen het Pakhuis Noorderhaven en de voormalige Zutphensche Broodfabriek, zijn geïnspireerd op de architectuur van de industrieële panden die tot voor enkele jaren geleden op deze plek stonden.

2016

Vanuit de lucht

De contouren van Noorderhaven worden steeds beter zichtbaar. Op deze luchtfoto van Francis de Beus (oktober 2016) is de bouw van de parkeergarage ter hoogte van het Centraal Station al goed te zien.

2017

Havenmeester10

Aan de kop van de nieuwe Noorderhaven in Zutphen komt Havenmeester10. Het wordt het hoogste gebouw en komt direct aan de nieuwe haven te staan. Op de plek waar Havenmeester10 gebouwd gaat worden, lag tot 1970 de oude Noorderhaven.