Skip to content
parkeergarage-st-jan-s-hertogenbosch-heijmans-luuk-kramer-7.jpg
Verzilver parkeerkansen

Ondergrondse parkeergarage bouwen

Soepele bereikbaarheid en hoge kwaliteit van de leefomgeving strijden vaak om voorrang in vooral de binnensteden. Zeker met het voortdurend toenemende auto- en fietsverkeer en dito parkeerdruk. Elke vierkante meter grond is kostbaar en moet daarom efficiënt worden benut.

Waarom dan schaarse openbare ruimte spenderen aan bovengrondse parkeerplaatsen, terwijl de realisatie van fraaie ondergrondse parkeergarages vaak ook mogelijk is.

Deskundig advies, ontwerp en realisatie

Het creëren van veilige, ondergrondse parkeergarages vergt deskundig advies, ontwerp en realisatie. Het bouwen is immers complex, gaat gepaard met vele uitdagingen en vraagt om expertise. Heijmans combineert kennis met kundigheid en is niet alleen gespecialiseerd in betonwerk maar onder andere ook in bouwkuipen en grondwaterbeheersing, ontgaven, funderingen en waterdichte betonconstructies.

Detailniveau

Het bovenliggende gebouw is vaak maatgevend voor de vorm, diepte én inhoud van de ondergrondse parkeergarage. Voordat we starten met de bouw, overleggen we al vroeg in het traject met de opdrachtgever. Zo denken we actief mee over het ontwerp van de hoofdconstructie en bouwvolgorde, afgestemd op de specifieke locatie, omgevingssituatie en budget.

Daarnaast berekenen we onder andere de vereiste dikte en stijfheid van (tussen)vloeren, kolommen, wanden en steunbalken. Hiervoor werken we nauw samen met onze eigen constructeurs, bodem- en funderingsdeskundigen. Zo wordt er een op maat gemaakt advies afgegeven over bijvoorbeeld de bodemgesteldheid, type bouwkuip en inrichting van de ruimte.

Zodra overeenstemming is bereikt over het plan, starten we met de uitvoering. We beginnen met het heiwerk en ontgraven van de bouwkuip. Robuuste bemalingsapparatuur zorgt ervoor dat de kuip droog blijft. Hierna starten we met de bouw van de parkeerkelder zelf.

Beperken omgevingshinder en risicominimalisatie

Het beperken van omgevingshinder en risicominimalisatie vormen de rode draad in onze aanpak. Een soepel lopend logistiek bouwproces is daarbij essentieel. Zo zorgen we voor een veilige realisatie op de bouwplaats en daarbuiten, bijvoorbeeld door bij veel transporten verkeersregelaars in te zetten. Daarnaast houden we het grondwater in de omgeving op peil doordat we het water uit de bouwkuip weer de grond in pompen. Tevens ontwerpen we de bouwkuip en fundering niet alleen locatie afhankelijk maar we beperken ook de overlast van trillingen en geluid voor de omgeving tot een minimum.

Secuur en technisch hoogstaand

Wil de opdrachtgever zowel een ondergrondse parkeergarage als een bovengronds gebouw realiseren, dat kunnen wij als Heijmans integraal aanbieden, waarbij wij alle onderlinge raakvlakken intern kunnen afstemmen.

Meer weten?

Als de opdrachtgever het wenst of de afmetingen dat vereisen, kunnen we in de garage de nieuwste technieken toepassen voor bijvoorbeeld volautomatische en duurzame ondergrondse parkeergarages. Bovendien verzorgen we naar wens de elektrische installaties, luchtbehandeling, verlichting en brandblusinstallaties. Snel, secuur, technisch en kwalitatief hoogstaand!

Meer weten, neem dan contact op met onze specialisten:

Neem contact met ons op