Skip to content
geluidsscherm2.jpg
Geluidsoverlast voorkomen

Geluidswal

Een geluidswal voorkomt geluidsoverlast in de nabije omgeving. Het is in dichtbevolkte gebieden een cruciale toepassing voor snelwegen en op andere plekken waar Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, bedrijven en ook particulieren eisen stellen aan het maximale geluidsniveau. Bovendien denken we bij Heijmans mee over het ruimtelijk beeld én bieden we innovatieve oplossingen voor geluidswallen met zonnepanelen.

Van ontwerp tot realisatie

Bij Heijmans combineren we alle vakgebieden voor het volledige proces van geluidsbeheersing, vanaf het ontwerp tot en met de realisatie. We ontwerpen, plaatsen én onderhouden. Dankzij onze eigen teams van tekenaars, constructeurs, specialisten in grondwerk, heiwerk en bijvoorbeeld de fundatie voor schermconstructies weten we tijdens het volledige proces wat er belangrijk is om rekening mee te houden. We werken efficiënt en beperken bijvoorbeeld verkeersoverlast voor weggebruikers.

Bovendien kunnen we de geluidswal uitvoeren in iedere denkbare kleur en in allerlei materialen, zoals glas, kunststof, hout, staal, beton en aluminium. We plaatsen geluidswallen langs snelwegen, net als aan de rand van natuurgebieden of specifiek om een woonwijk te beschermen tegen te veel geluid(overlast).

Geluidswal met zonnepanelen

Een recente innovatie is onze SONOB, de Solar Noise Barrier. Het is een modulaire zonne-geluidswal met een hoge energieopbrengst. Met zonnepanelen in geluidswallen ontgrendelen we in potentie 800 kilometer aan extra ruimte langs snelwegen om zonne-energie op te wekken.

De eerste tests met de geluidswallen met zonnepanelen maakten al jaren terug duidelijk dat één kilometer aan geluidswal (4 meter hoog) geschikt is om elektriciteit voor 100 huishoudens op te wekken.

Langs de snelweg en elders: geluidswal

We plaatsen onze geluidswallen langs de snelweg en op andere plekken. Dankzij de vooraf in de fabriek geproduceerde pre-fabricaten kunnen we de wallen modulair en snel opbouwen.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden met onze geluidswallen of wil je meer weten over hoe we daarmee zonne-energie opwekken? Stel ons je vragen, we horen graag van je.