Skip to content
1e_inductiebehandeling_a58_vlissingen_1.jpg
Stille deklagen kunnen langer mee

Self-healing asfalt

Asfaltwegen vergen geregeld onderhoud of vervanging. Zo is de normale levensduur van een geluidreducerende deklaag zo’n 8 jaar. Dat leidt tot hoge kosten en hinder voor het wegverkeer. Er valt dus winst te behalen als een asfaltlaag langer kan blijven liggen zonder dat de kwaliteit van het wegdek afneemt. Dat kan met self-healing asfalt, ontwikkeld door Heijmans, Intron en TU Delft.

Verwarmen via inductie

Self-healing asfalt is in staat om 'zelf' kleine beschadigingen te herstellen, via een slimme materiaaltoepassing. Door opname van staalvezels in het (conventionele) asfaltmengsel, kunnen haarscheurtjes vanzelf worden opgevuld. Dit werkt als volgt: door met een inductie-appparaat over de weg te rijden, wordt in deze vezels warmte opgewekt, waardoor de bitumen er omheen tijdelijk even smelt. Op die manier wordt een verouderde asfaltdeklaag 'vernieuwd'. De haarscheurtjes vloeien namelijk dicht en eventuele onthechtingen met het mineraal in het asfalt worden hersteld. Vooral bij stille wegdekken die door hun porositeit extra gevoelig zijn voor veroudering, levert dit een aanzienlijke levensduurwinst.

De behandeling geeft minimale overlast en kan enkele malen worden herhaald. Bij drie herhalingen kan de levensduur ten opzichte van een normale stille deklaag met wel 50% á 100% worden verlengd. Dat leidt tot een CO2-reductie van 40%.

De praktijk

Op de A58 bij Vlissingen ligt een proefvak met self-healing asfalt van enkele honderden meters lang. Eind juni 2014 heeft Heijmans er voor de eerste keer een inductiebehandeling op uitgevoerd, met succes. Deze innovatieve pilot vond plaats in opdracht van Rijkswaterstaat. Inmiddels zijn al self-healing wegdekken aangelegd in Tilburg en Enschede en op provinciale wegen bij Rheden en Roosendaal. Het betreft hier zowel stille wegdekken als ook voegovergangen.