Skip to content
Asfalteren Flightflex Polderbaan Schiphol Heijmans maart 2021.jpg
Hoge beschikbaarheid en maximale veiligheid

Flightflex

Flightflex® is een innovatieve oplossing die start- en landingsbanen voorziet van een draagkrachtig baanoppervlak met een geoptimaliseerde stroefheid, zodat veilig landen altijd gewaarborgd is. Door de eenvoud en duurzaamheid van de oplossing draagt Flightflex tegen lagere kosten bij aan een hogere baanbeschikbaarheid.

De afdeling Assetmanagement van Schiphol zocht in 2013 naar alternatieven voor de bestaande asfalt oplossingen waarmee de start- en landingsbanen voldoende stroef werden gehouden. Voorwaarden in die zoektocht naar alternatieven waren dat er technisch gelijkwaardige prestaties werden geleverd, tegen een lagere prijs en dat de aanleg en het onderhoud minder weersgevoelig en tijdrovend zouden zijn. Heijmans startte in nauwe samenwerking met Schiphol een ontwikkel- en validatietraject voor de oplossing met de naam Flightflex.

Na de ontwikkelfase is de oplossing bijna zeven jaar lang getest en gevalideerd. Er is gestart door verschillende, kleinere proefvakken aan te leggen en deze te monitoren. Uiteindelijk is een groot 'praktijkvak' van 35.000 m2 gerealiseerd, dat drie jaar lang intensief is gemonitord. In het voorjaar van 2021 is de complete Polderbaan door Heijmans van Flightflex voorzien.

De voordelen van Flightflex

Flightflex heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van andere asfalt voor start en landingsbanen. Enkele van de voordelen zijn:

  • Hogere operationele beschikbaarheid van de banen
    • Snel te realiseren
    • Flexibel te plannen/ minder gevoelig voor weersomstandigheden
    • direct volledig operationeel na openstelling (geen veegregime)
  • Maximale veiligheid bij start en landing door optimale balans tussen stroefheid en waterbergend vermogen
  • Significante kostenbesparing, zowel bij aanleg als gemiddeld genomen over de levensduur van het asfalt
  • Duurzaam: het materiaal is volledig hoogwaardig te recyclen

Onder elke weersomstandigheid

Flightflex bestaat uit een asfaltdeklaag die, door de mengselsamenstelling, de verwerking, verdichting en nabehandeling door middel van brandpuntwaterstralen, een langdurig en stabiel stroef én waterbergend oppervlak tot resultaat heeft. In combinatie met de onderliggende baanconstructie kan het de dynamische belastingen van landende vliegtuigen goed opvangen. Belangrijk voordeel van Flightflex is dat er geen bijzondere eisen worden gesteld aan de weersomstandigheden bij het aanbrengen. Met Flightflex kan aanleg of groot onderhoud ook in het vroege voorjaar of in de herfst gepland worden. En op het moment dat de baan in gebruik is genomen, is herhaaldelijk vegen van de baan om de overtollige losse steentjes te verwijderen niet meer nodig, zoals bij de bestaande oplossing wel het geval is. Zo is de baanbeschikbaarheid meteen na ingebruikname weer optimaal.

Hoge eisen

Flightflex voldoet aan alle eisen en randvoorwaarden die aan de baan en het asfalt worden gesteld door Schiphol en de European Aviation Safety Agency: van dwars- en langsvlakheid tot het risico op FOD (Foreign Object Damage).

Meer weten over Flightflex?

Wil je meer weten over de kenmerken en toepassing van Flightflex? Neem dan snel contact op met onze specialist:

Neem contact met ons op