Skip to content
aanleg_greenway_le.jpg
Groener asfalt zonder extra kosten

Greenway LE

De productie van asfalt kost van oudsher veel energie. Er is een temperatuur nodig van meer dan 160 °C om asfalt aan te kunnen leggen. Daarom is Heijmans voortdurend op zoek naar nieuwe, meer duurzame productietechnieken. Het resultaat van die inspanningen is Greenway LE: een asfaltmengsel dat met een lagere temperatuur wordt geproduceerd en een hoog aandeel gerecycled asfaltgranulaat bevat.

Emissiereductie

Greenway LE is het resultaat van het combineren van de kennis en ervaring van de asfaltproductie van Heijmans met de technologie en bitumenproducten van Shell. Door een innovatief productieproces kan het asfalt worden geproduceerd en verwerkt bij een lagere temperatuur (105°C in plaats van 160 °C voor traditioneel asfalt). Dat betekent een energiereductie van zo'n 25% en de daarbij behorende reductie van CO2, NOx en andere emissies. Onderscheidend is ook dat bij deze lagere temperatuur tot wel 60% oud asfalt wordt hergebruikt, zonder aan kwaliteit in te boeten.

Greenway LE wordt geleverd voor dezelfde prijs per ton als het vergelijkbare traditioneel geproduceerde mengsel. Dit betekent voor de opdrachtgever: verduurzamen zonder extra kosten.

De prakijk

Rijkswaterstaat heeft Greenway LE uitvoerig getest op proefvakken langs de A2 (in de verbreding A2 ’s-Hertogenbosch – Eindhoven). Ook is Greenway LE rijbaanbreed toegepast op een testvak op de N65 bij Vught. Alle testen zijn uitstekend doorstaan; het product is qua eigenschappen volledig overeenkomstig met de conventionele, hete variant. Vele andere toepassingen, hebben inmiddels plaatsgevonden, zowel op het landelijke, provinciale alsook het gemeentelijke wegennet.

Bekijk de toepassing van Greenway LE in de verbreding A2 's-Hertogenbosch - Eindhoven op een vier kilometer lange teststrook.