Skip to content

Van het gas af: hoe doen we dat?

Warmtetransitie

Nederland stopt met het gebruik van aardgas om de aarde niet verder op te laten warmen. Het Klimaatakkoord stelt dat er in 2030 al 1,5 miljoen woningen van het gas af moeten zijn. Dat is een enorme uitdaging voor overheden, gemeenten, woningcorporaties én burgers. Wat zijn de uitdagingen en risico’s? Hoe krijg je bewoners in beweging? En hoe krijgen we de business case sluitend? Die vragen moeten we samen beantwoorden om de warmtetransitie vorm te geven.

Warmtetransitie binnen de energietransitie

We willen in Nederland van het gas af. Daar bestaan alternatieven voor, zoals een collectief warmtenet of elektrische oplossingen zoals een warmtepomp. Dat kan zowel individueel als binnen collectieve initiatieven. Het is in ieder geval duidelijk dat er voor de warmtetransitie geen ‘one solution fits all’ bestaat.

Door ketenpartners te laten samenwerken ontstaan er passende oplossingen om van het gas af te komen en Nederland anders te verwarmen. Bij Heijmans betrekken we zoveel mogelijk betrokkenen, om de scenario’s te schetsen en rekening te houden met alle gevolgen en impact. We beoordelen steeds wat er haalbaar, aanvaardbaar én betaalbaar is voor alle gebruikers.

Meerdere disciplines bij Heijmans

Bij Heijmans brengen we de verschillende disciplines samen, bijvoorbeeld die voor gas, water, elektriciteit en warmte. We combineren kennis uit alle energiedomeinen en brengen overheden, energieleveranciers en netbeheerders samen met bewoners of eigenaren.

We beschikken over het brede netwerk, over de kennis en kunde én we hebben de ‘maak-ervaring’ om daarmee aan de slag te gaan. Zo zorgen we vanaf het eerste ontwerp tot de ingebruikname en vanaf het centrale net tot en met achter de gevel voor een soepel proces voor de warmtetransitie in Nederland.

Meer concreet ontwikkelen we eigen software voor reken- en ontwerptools. Ook hebben wij de techniek in huis voor bodemonderzoek, zonder graafwerk. Onze specialisten in omgevingsmanagement en burgerparticipatie stroomlijnen de afstemming met omwonenden, terwijl experts aan de slag gaan met de aanleg. Onze ecologen waken over de biodiversiteit en houden bijvoorbeeld in de gaten dat de plannen klimaatbestendig zijn.

Verbetering van de leefomgeving voor mens en dier

Uiteindelijk draait de warmtetransitie bij ons om de verbetering van de leefomgeving voor mens en dier. We brengen de diverse domeinen bij elkaar, leggen verbanden tussen de schakels in de keten en optimaliseren processen met partners en (eind)gebruikers.

Het resultaat is een Nederland dat van het gas af kan, omdat we op de juiste plekken de juiste alternatieven weten te realiseren. Zo creëren we samen een duurzame toekomst, waarbij we niet meer afhankelijk zijn van aardgas voor de verwarming van onze woningen, bedrijven en instellingen.

Contact over de warmtetransitie

Wil je meer weten over de warmtetransitie, de vraagstukken waar we met zijn allen voor staan en hoe wij als Heijmans jou kunnen helpen? Neem dan contact op met René Frinks.