Skip to content
Dynamische verlichting hero.jpg
Verkeersgedrag en veiligheid beïnvloeden

Dynamische verlichting in het wegdek

In Nederland zijn wegen over het algemeen veilig ingericht. Toch vinden er nog dagelijks ongevallen plaats en heeft de Nederlandse overheid het doel van 0 verkeersdoden per jaar nog niet gehaald. Een deel van die ongevallen is te wijten aan onveilig rijgedrag. Heijmans zet dynamische verlichting in het wegdek in om veilig verkeersgedrag te stimuleren.

Vanaf 2017 doet Heijmans kennis op over nudging: het geven van een duwtje in de goede richting door kleine aanpassingen in de omgeving. Nudging blijkt een geschikte manier om rijgedrag op onbewust niveau te beïnvloeden. Heijmans combineert de achterliggende principes van nudging met slimme techniek waardoor rijgedrag veiliger wordt. Een resultaat daarvan is dynamische verlichting in het wegdek.

Dynamische verlichting in het wegdek

Dynamische verlichting in het wegdek kan worden ingezet om de snelheid van verkeersdeelnemers te verlagen. De verlichting is gecombineerd met techniek die de snelheid en positie van weggebruikers meet. Door middel van slimme software wordt de verlichting geactiveerd wanneer verkeersdeelnemers te hard rijden. De bestuurder wordt alert door de verlichting die de aandacht naar de weg stuurt. Vervolgens vermindert de bestuurder snelheid omdat het patroon dat naar je toe komt de illusie wekt dat je sneller rijdt dan je daadwerkelijk doet. Een groot voordeel: het is eenvoudig toe te voegen is aan bestaande verkeerssituaties

In het Europese onderzoekstraject Measures for Behaving Safely in Traffic, MeBeSafe, onderzocht in 2019 o.a. Universiteit Aachen met Heijmans de invloed van deze dynamische verlichting in het wegdek op rijgedrag aan de John F. Kennedylaan in Eindhoven. Het systeem deed wat het moest doen: 40% van de voertuigen verminderde snelheid. Snelle bestuurders reden áltijd langzamer wanneer het systeem actief was.

De verlichting gaat binnenkort weer aan de John F. Kennedylaan in Eindhoven liggen: Heijmans gaat vervolgonderzoek doen om ook het lange termijneffect in kaart te brengen.

Dynamische verlichting in de media

Onze collega Ruby van der Sande vertelt regelmatig over dynamische verlichting op congressen en beurzen of wordt geinterviewd voor digitale en print media, zoals op:

Biind schreef over hoe "Rijgedrag is te beinvloeden met nudging."

Verkeersnet schreef over "Dynamische verlichting remt hardrijders af"

Samen doorontwikkelen

Wij zien het al helemaal voor ons: Dit systeem kan op verschillende plekken in Nederland een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld door snelheid te verminderen, maar ook door doorstroming te bevorderen. Om hier meer over te weten te komen gaan we in gesprek met meerdere wegbeheerders om in verschillende stappen het concept verder door te ontwikkelen door testen en het toepassen van nieuwe kennis. Zo ontwerpen we samen de gezonde leefomgeving en de samenleving van de toekomst.

Neem contact met ons op