Skip to content
audiosystemen
Duidelijk te horen bij calamiteiten

Audiosystemen

Gesproken instructies en waarschuwingen zijn van levensbelang in tunnels, bij bruggen en sluizen en op andere kritische infra-locaties. Heijmans adviseert, ontwerpt en realiseert audiosystemen die de beste spraakverstaanbaarheid garanderen op de meest uitdagende locaties.

Onze specialisten combineren kennis en kunde met jarenlange ervaring. Dat resulteert in audiosystemen die minimaal voldoen aan de gevraagde Speech Transmission Index (STI), zelfs in tunnels, bij bruggen en bij sluizen met situaties als galm en diverse soorten omgevingsgeluid.

Projectie vooraf en rapportage achteraf

Een omroepsysteem, intercom en/of marifoon moet voldoen aan een aantal minimale eisen. Onze specialisten projecteren vooraf de specifieke situatie en locatie, om op basis daarvan een integraal advies uit te brengen. We ontwerpen de ideale oplossing, die we vervolgens voor opdrachtgevers realiseren.

Achteraf toont een geavanceerde en concrete rapportage aan dat het audiosysteem minimaal voldoet aan alle gestelde eisen en uitgesproken wensen. De juiste inrichting met luidsprekers, versterkers en andere audioapparatuur creëert en garandeert de benodigde spraakverstaanbaarheid.

Integrale oplossingen

Onze audiosystemen voor droge en natte infra en bijvoorbeeld bedrijventerreinen maken onderdeel uit van een integraal systeem voor veiligheid. De combinatie van bijvoorbeeld omroepsystemen met video-observatie en securitymanagement garandeert een zo veilig mogelijke situatie.

Omroepsysteem

Omroepinstallaties helpen de (weg)gebruikers door kritische informatie te geven over een incident, een gevaarzetting of het geven van instructies bijvoorbeeld in een tunnel. Het kan ook bijdragen aan het voorkomen van inbraak en diefstal te bijvoorbeeld bij zonneparken.

Intercom

Dankzij tweeweg-communicatie maakt een intercom het makkelijker om individuen te identificeren en toegang te verlenen tot een terrein. Een spreek-luisterverbinding is bovendien geschikt als noodtelefoon in een tunnel of als marifoon voor schepen en mensen die bij een brug staan.

Marifoon

De marifoonsystemen aan de kade creëren mogelijkheden voor grote schepen om draadloos te communiceren met bedienaars van bijvoorbeeld bruggen en sluizen. Bij Heijmans werken we voor opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, en in samenspraak met Agentschap Telecom.

Meer weten?

Neem dan contact op met onze specialisten

Neem contact met ons op