Skip to content
Thermische energie uit de IJssel
Kade Zuid, Zutphen

Thermische energie uit de IJssel: dit is Kade Zuid

De gebouwde omgeving van Nederland versneld energieneutraal maken. Dat is het doel van Heijmans Energie. Het aanleggen van duurzame energiesystemen. Nieuwbouwproject Kade Zuid in Zutphen is een samenwerking tussen Heijmans Vastgoed en Heijmans Energie. Hier is een collectieve warmte-koude-opslag-systeem (WKO-systeem) met een thermisch energie uit oppervlaktewater-systeem (TEO-systeem) geïnstalleerd.

Kade Zuid in het kort

 • Nieuwbouwproject in Zutphen
 • Appartementengebouw met 150 woningen
 • Collectief WKO-systeem met individuele warmtepompen en warmwatervoorziening
 • Regeneratiesysteem: TEO-systeem
 • 30 jaar exploitatie door Heijmans Energie

Basiskeuze voor WKO-systeem snel gemaakt

Dit project vroeg om een efficiënt energiesysteem dat goed scoort op de BENG-eisen én betaalbaar is – zowel voor investeerder als voor de bewoner. Daarom ging de voorkeur al snel naar een collectief WKO-systeem. Hoewel de grond in Zutphen eerst weinig doorlaatbaar leek, bleek deze na een proefboring toch goed geschikt voor het aanleggen van dit energiesysteem. Daarom is hier voor een collectieve WKO in combinatie met individuele warmtepompen gekozen. 

Gunstige ligging voor regeneratiesysteem

Naast het basissysteem, moet er ook een regeneratiesysteem aangelegd worden, waarmee de WKO-bronnen in balans worden gehouden.

WKO-systeem

Haalt energie uit: bodemwater

WKO, ook wel warmte-koude-opslag, is een methode om energie in de vorm van warmte en koude op te slaan in de bodem. Voor een WKO-installatie boren we diep in de bodem naar een warme en een koude waterbron. In de winter wordt er grondwater opgepompt uit de warme bron. Deze warmte wordt door (individuele) warmtepompen in woningen verspreid via vloerverwarming. Vervolgens komt het afgekoelde grondwater terecht in de koude bron. Deze koude bron wordt actief als de woningen in de zomer – dankzij diezelfde warmtepompen en vloerverwarming – worden afgekoeld.

Voordelen:

 • Energie-efficiënt en scoort goed op BENG-eisen
 • Financieel aantrekkelijke investering
 • Goede maandlasten voor de bewoner

Regenereren

Een WKO-systeem heeft een warme bron en een koude bron. Uit de warmtebron wordt in de winter warmte gehaald, en uit de koude bron wordt in de zomer koude gehaald. Over een heel jaar gezien heb je meer warmte nodig om je huis te verwarmen, dan dat je koude nodig hebt om te koelen. Uit de bodem haal je dus meer warmte dan koude, en dat creëert een onbalans. Om de bodem niet uit te putten, brengen we de warmte terug in de bodem. Dat heet regenereren.

Traditioneel gezien wordt vaak gekozen voor een dry cooler op het dak als regeneratiesysteem. Omdat we bij Energie altijd gaan voor de meest duurzaam mogelijke oplossing voor het project, kijken we ook naar omgevingsfactoren. Daar kwam de ligging van Kade Zuid – namelijk naast de haven en de IJssel – goed van pas.

Door een Thermisch Energie uit Oppervlaktewater (TEO)-systeem aan te leggen, wordt de belangrijke energiedrager ‘water’ als duurzame energiebron ingezet.

De dompelpomp bevindt zich onder de waterspiegel van de Noorderhaven. De pomp pompt in de zomer warm IJsselwater naar de centrale technische ruimte van het appartementencomplex, waar warmte aan het water wordt onttrokken. Deze warmte wordt vervolgens opgeslagen in de warme WKO-bron, waarmee de woningen in de winter weer kunnen worden verwarmd.

TEO-systeem

Haalt energie uit: oppervlaktewater

Oppervlaktewater is ook een energiedrager. Zeker in de zomer bevat het meer warmte dan dat wij nodig hebben. Dit heet thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Bij een TEO-systeem wordt oppervlaktewater langs een warmtewisselaar gepompt. De warmte wordt dan uit het water gehaald, en vervolgens afgekoeld teruggepompt.

Voordelen:

 • Maakt gebruik van natuurlijke energiebron en is daarmee zuinig in energieverbruik
 • Veroorzaakt nauwelijks geluidsoverlast
 • Produceert geen trillingen
 • Door afkoeling van het water in de zomer wordt hittestress voorkomen

Nadelen:

 • Meer afstemming nodig met omgevingspartijen
 • Niet overal te plaatsen

En hoewel deze manier van regenereren vraagt om meer afstemming met omgevingspartijen, zoals Rijkswaterstaat, het waterschap en de gemeente, wil elke partij uiteindelijk gaan voor de zo duurzaam mogelijke optie. Daarom is hier gekozen te regenereren middels een TEO-systeem.

Aan de Kade in Zutpen

​​​​​​Ook de exploitatie

Of de rol van Heijmans Energie daar stopt? Zeker niet. Naast het ontwerp en de bouw van het energiesysteem, verzorgen wij in Kade Zuid ook de 30-jarige exploitatie van het energiesysteem. Daarmee leveren we 30 jaar energie aan de bewoners van Kade Zuid. Dit doen we vanuit HeZon B.V..

Integrale keuzes zijn duurzame keuzes

Om de gebouwde omgeving versneld energieneutraal te maken, is het belangrijk om altijd te kiezen voor een zo duurzaam mogelijk energiesysteem. Waar bij veel energiebedrijven ontwerp, realisatie en exploitatie van elkaar gescheiden zijn, zitten bij ons exploitatiekennis en technische kennis letterlijk samen om tafel.

En dat loont: door in de ontwerpfases keuzes te maken die zich in de exploitatiefase terugverdienen, vindt er een optimale afweging van belangen plaats. Zo kan een bepaalde investering hoog zijn in kosten, maar wel zorgen voor lagere kosten of minder risico’s tijdens de exploitatiefase. Kortom, door integraal keuzes te maken, zijn we altijd flexibel en kunnen we de meest duurzame keuze voor een bepaald project maken.

Tevreden bewoners, geslaagd project

En de bewoners? Die krijgen er een economisch verantwoord duurzaamheidssysteem, dat het appartement probleemloos verwarmt en verkoelt, voor terug. De lange exploitatieperiode zorgt voor relatief lagere energietarieven voor bewoners. Daarnaast merkt de bewoner er niet zo veel van, maar dat is een pluspunt. De pomp zit onder het oppervlaktewater, die zie je niet, die hoor je niet, maar die doet zijn werk.

Meer weten over Kade Zuid?

Wil je meer weten over de rol van Heijmans Energie in project Kade Zuid? Of benieuwd wat Heijmans Energie kan betekenen voor jou? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Neem contact met ons op