Skip to content
Geschikt Smart Grid Pilot
GESCHIKT Smart Grid Pilot

Energiesysteem voor ongeschikte gebouwen

Gebouwen met een te lichte draagconstructie en ontoereikende netcapaciteit kunnen door ‘Geschikt’ toch mee in de energietransitie. Dit kan met behulp van lichtgewicht zonnepanelen en door het managen van energiestromen.

Bij ‘Geschikt’ kijken we hoe we zonne-energie intern kunnen gebruiken door het laden van elektrische auto’s, het verwarmen van een e-boiler en energieopslag in een batterij.

We staan voor CO2-vrije en betaalbare energie!

Wat doet een slim energiesysteem?

Een smart grid of slim netwerk is een elektriciteitssysteem dat de vraag naar elektriciteit kan afstemmen op het momentane aanbod doormiddel van ICT-infrastructuur. Deze flexibiliteit in de energievraag is nodig in ons veranderende energiesysteem, omdat we steeds meer gebruik maken van 'onvoorspelbare' bronnen zoals wind en zon.

Daarnaast wordt elektriciteit een steeds prominentere energiedrager, omdat we van het aardgas af willen. Hierdoor kampen we met netcongestie, het net is vol. Om het energiesysteem betaalbaar te houden en verder te verduurzamen moeten we daarom slimmer met onze energie omgaan en het zoveel mogelijk gebruiken waar het opgewekt wordt en op het moment wanneer het beschikbaar is.

Voor wie is Gesc​​​​​​​hikt?​​​​​​​

 • Voor bestaande bedrijfsdaken die niet geschikt zijn voor de 'traditionele' zonnepanelen en toch energie willen opwekken én voor bedrijven die wel een geschikte dakconstructie hebben
 • Voor bedrijven die hun aansluiting niet kunnen uitbreiden of niet mogen terugleveren door netcongestie (zie de koppeling naar Netbeheer Nederland waar deze bedrijven zich dan bevingen)
 • Voor bedrijven die minder afhankelijk willen zijn van de grillen van de energiemarkt
 • Voor bedrijven die een optimaal energiesysteem en daarmee zo laag mogelijke energiekosten willen​​​​​​​

Wat levert het op?

 • Lagere energiekosten doordat het energiemanagement systeem, 'slim' omgaat met de energiestromen
 • Lagere aansluitwaarde doordat de piek wordt weggenomen voor de aansluiting
 • Verhoging van eigen gebruik van opgewekte zonne-energie door hier uitgesteld gebruik van te maken (opslag)
 • Energie-uitwisseling met derden op gunstige momenten

https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/

Capaciteitskaart elektriciteitsnet. De Landelijke Capaciteitskaart elektriciteitsnet bestaat uit twee kaartlagen: één voor afname en één voor invoeding.

Pilot project

Situatieschets

In de Hive (kantoorgebouw Rosmalen) plaatsen we een proefopstelling van een slim energiesysteem om verschillende scenario's te testen en te leren hoe zo'n systeem zo optimaal mogelijk werkt.

We hebben 4 laadpunten, waaronder 2 bi-directionele laadpunten waaraan collega's hun elektrische auto kunnen laden, we plaatsen lichtgewicht zonnepanelen op het dak omdat de draagconstructie reguliere zonnepanelen niet aankan, we sluiten een elektrische boiler aan om te douchen op zonne-energie en er komen 3 batterijen die zonne-energie die niet direct gebruikt kan worden opslaan voor uitgesteld gebruik.

Onderzoek 

​​​​​​​In Geschikt onderzoeken we of we de lokaal opgewekte zonne-energie achter de meter kunnen houden door in eerste instantie elektrische auto’s op te laden en de elektrische boiler te verwarmen. Wanneer we de elektriciteit hierin niet kwijt kunnen, slaan we het tijdelijk op in een batterij. Met deze pilot willen we leren hoe de energiestromen lopen en hoe we deze kunnen aanpassen om vraag en aanbod van elektriciteit beter te balanceren. Hierdoor kan het zijn dat we een auto ‘in de wacht zetten’ tot de zon gaat schijnen, of we ’s ochtends eerst energie oogsten uit de batterij om een auto van elektriciteit te voorzien.

Doelstelling Geschikt​​​​​​​

​​​​​​​Het doel van Geschikt is:

 • Integrale productontwikkeling om ongeschikte gebouwen toch mee te laten doen in de energietransitie
 • Opzet 'product-as-a-service' model zodat bedrijven niet afgeschrikt worden door de upfront investering

Partners

Geschikt is een project waarin we als Heijmans met verschillende partijen samenwerken:​​​​​​​

 • Solarge: leverancier zonnepanelen
 • Breda Oost (3BO): eindgebruiker
 • Avans Hogeschool: onderzoekspartner smart grids
 • TNO: onderzoekspartner zonnepanelen
 • Heijmans Energie: integraal product-eigenaar

Wil je meer weten over Geschikt?

Wil je meer weten over dit pilot project in Rosmalen? Of benieuwd wat Heijmans Energie kan betekenen voor jou? Neem dan contact op met een van onze specialisten.