Skip to content
oppervlakte en dieptedetectie
Conventionele explosieven in de bodem detecteren

Oppervlaktedetectie en dieptedetectie

Wanneer een gebied verdacht is op conventionele explosieven in de bodem, dan kan Heijmans met behulp van moderne detectiemethoden het gebied scannen op metaalhoudende verstoringen. Voor het opsporen van explosieven hanteren wij twee detectiemethodes: oppervlaktedetectie en dieptedetectie. De keuze van de techniek is afhankelijk van zowel het vooronderzoek (de te verwachten soorten explosieven) als de omstandigheden (grondslag, grondwaterstand, verstorende objecten in de buurt).

Oppervlaktedetectie

Oppervlaktedetectie met meerdere meetsondes maakt het mogelijk om grote delen van een locatie in relatief korte tijd te scannen. Bij explosieven opsporing met behulp van oppervlaktedetectie kan op een passieve (tot 4,5 meter diepte) en een actieve (tot 2 meter diep) manier worden uitgevoerd. Het passieve systeem meet de afbuiging van de aardmagnetische lijnen. Als er zich metaal in de ondergrond bevindt buigt de lijn af. De afbuiging wordt door de detectieapparatuur gemeten. Het actieve systeem werkt als een soort radar en stuurt een signaal de grond in. Dit signaal komt terug als er metaal in de ondergrond wordt gemeten. Voor oppervlaktedetectie maken we gebruik van handapparatuur, een handkar of amfibievoertuig met kar. Aan de kar zijn magnetometers bevestigd die de ondergrond detecteren.

De oppervlaktedetectie levert een kaart op met meetvelden waar de ferromagnetische verstoringen op te zien zijn. Die data wordt vergeleken met de te verwachten explosieven om zo in te schatten wat er daadwerkelijk ligt. Dat wordt verwerkt in een objectenlijst met gps-coördinaten. Daarna worden er in het veld vlaggetjes uitgezet op de exacte coördinaten. Met de objectenlijst in de hand wordt er bij de vlaggetjes gekeken naar de grootte en de diepte van het object. Met de handdetector wordt gecheckt of de dieptegegevens en de locatie kloppen. Dan wordt er met een beveiligde graafmachine of met de hand gegraven, ook wel ‘benaderen’ genoemd. We werken laagsgewijs (max. 10cm) naar beneden. Na iedere laag wordt er weer gemeten, totdat we de verstoring tegenkomen.

Dieptedetectie

Als er dieper dan 4,5 meter explosieven te verwachten zijn, dan wordt dieptedetectie toegepast. Met vlaggetjes worden de gps-locaties uit het boorplan op de locatie uitgezet. Tijdens het uitvoeren van de dieptedetectie wordt er een magnetometer gemonteerd in een sondeerinstallatie (MDE Drive), die vervolgens gemonteerd wordt op een graafmachine. De machinist bedient de MDE Drive en drukt de magnetometer de grond in. Hiermee kan tot een diepte van 18 meter geïnspecteerd worden. In een straal van 1,25 meter om de boring heen worden verstoringen zichtbaar. We noemen dat ook wel ‘prikken’. De resultaten van de metingen van de dieptedetectie wordt door onze senior deskundige OOO beoordeeld en in een geografisch informatiesysteem (GIS) verwerkt, waarin alle informatie wordt opgeslagen, beheerd, geanalyseerd en gepresenteerd. Via een online dashboard kunt u als opdrachtgever realtime meekijken.

Diepe benaderingen

Heijmans heeft ook uitgebreide ervaring met diepe benaderingen. Een diepe benadering wordt uitgevoerd middels een damwandkuip met bemaling en is een specialistische activiteit binnen het opsporen van conventionele explosieven. Voor deze activiteiten geldt dat een beheerste en veilige uitvoering centraal staat. Door onze ruime ervaring met diepe benaderingen voor verschillende opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten zijn de diverse aandachtspunten en risico’s bij Heijmans bekend en kunnen we snel een reële verwachting van de kosten en de planning geven.

Gecontroleerd ontgraven en zeven

Op locaties waar veel verstorende objecten in de ondergrond zitten (zoals puin), kan gekozen worden om de bodem beveiligd te ontgraven. Eventueel in combinatie met het zeven van de uitkomende grond. Voor het beveiligd ontgraven beschikt Heijmans over diverse beveiligde kranen van verschillende zwaarte. Voor eventueel zeefwerk beschikken we over een eigen munitiescheidingsinstallatie om kleinere explosieven te scheiden van de grond die vrijkomt bij het beveiligd ontgraven.

Meer weten?

De OCE-deskundigen van Heijmans denken graag in een vroegtijdig stadium met u mee over de juiste detectiemethode. Zo kunnen we met onze specialistische kennis en ervaring een kwalitatief en economisch goede oplossing voor u bieden. Wilt u meer weten over het detecteren van conventionele explosieven in de bodem bij uw project? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Neem contact met ons op