Skip to content

Rendabel warmtenet aanleggen: hoe doe je dat?

Warmtenet rendabel maken

Is een warmtenet rendabel als alternatief voor het bestaande gasnetwerk? Die vraag stellen overheden, woningcorporaties en bijvoorbeeld ontwikkelaars. Want, hoe bereken je wat de aanleg van een nieuw netwerk kost? En hoe vertaalt dat zich naar een rendabele exploitatie? Wij brengen in kaart wie daarvoor nodig zijn, hoeveel aansluitingen reëel zijn en hoe een warmtenet onderaan de streep rendabel is.

Een duurzame en onuitputbare bron

Een veelgehoorde misvatting is dat een warmtenet pas rendabel is in de buurt van een grote fabriek of industrie. Dat klopt als er gebruik gemaakt wordt van restwarmte, maar er bestaan veel meer mogelijkheden.

Steeds vaker benutten we het riool als warmtebron. Of gebruiken we zelfs warmte uit het binnenste van de aarde. Bovendien vormen die twee bronnen van warmte een onuitputtelijke bron, in tegenstelling tot restwarmte uit een fabriek of van de industrie. Het zijn daarmee duurzame alternatieven, die ondertussen het warmtenet heel rendabel kunnen maken.

Haalbaar en aanvaardbaar

Het is binnen de warmtetransitie belangrijk dat projecten zowel haalbaar, aanvaardbaar als betaalbaar zijn, voor alle gebruikers. Een warmte-opwekken wil bijvoorbeeld dat de exploitatie rendabel is. Daarnaast denken we mee over de ideale aanpak, het aantal aansluitingen dat reëel is en wat bewoners beweegt om wel of niet aan te sluiten. We denken na over woningen en of die geschikt zijn, en over mogelijke aanpassingen die er moeten plaatsvinden.

Een mooi voorbeeld daarvan is de wijk Vogelenzang in Sliedrecht. Samen met netbeheerder HVC hielpen we daar een wijk met 900 woningen van het gas af. We realiseerden met onze partners een warmtenet dat aardwarmte uit de bodem haalt en dat onder de woningen verdeelt. Een video laat goed zien hoe we dat hebben gedaan.

Bekijk hier de video op rijnmond.nl (vanaf 3:03)

Warmtenet rendabel maken met kennis en kunde

Bij Heijmans combineren we meerdere disciplines, die samen een warmtenet realiseren. Dat begint met de eerste verkenningen en ontwerpfase. Vervolgens beschikken we over eigen ontwikkelde reken- en tekentools, en beschikken we over de ‘maak-ervaring’.

Met software om te ontwerpen, onze eigen bodemradar-apparatuur en diverse graaf- en boortechnieken combineren we alle kennis en kunde die nodig is om een warmtenet aan te leggen en rendabel te maken. Tegelijkertijd focussen we op het in beweging brengen van bewoners, bijvoorbeeld als ze zich zorgen maken over hun individuele woning.

Wij zetten in op bewonersparticipatie voor warmtenetten en weten bij ons bedrijfsonderdeel ROS alles van huisinstallaties en de benodigde aanpassingen achter de voordeur. Zo maken we het plaatje compleet voor opdrachtgevers en ketenpartners die zoeken naar de mogelijkheden om een warmtenet rendabel te maken.

Kom in contact over rendabel maken van warmtenetten

Wil je meer weten over een warmtenet in jouw wijk of stad? En hoe je dat rendabel maakt? Neem dan snel contact met ons op of ga met ons in gesprek op het Nationaal Warmtecongres 2022 op 3 oktober: