Skip to content
heijmans-kabels-leidingen-electra-5.jpg
Levensaders van de samenleving

Elektriciteit

Elektriciteit, data, communicatie. Onze samenleving kan niet meer zonder. Met de transitie naar duurzame energie en het toenemende gebruik van elektrisch vervoer en elektrische apparaten wordt het steeds belangrijker dat het netwerk van kabelverbindingen betrouwbaar is en blijft. Heijmans is een specialist op het gebied van hoogwaardige kabelsystemen aanleggen en zorgt dat het elektriciteitsnetwerk altijd beschikbaarheid is.

Tracé engineering

Als multidisciplinaire organisatie hebben wij de complete tracéengineering in huis. Hierdoor zijn wij in staat het ontwerp en de uitvoering van complexe projecten te verzorgen met alle dienstverlening daaromheen: van bodemonderzoek tot vergunningen. Binnen de projecten werken we integraal samen met de andere specialisten van Heijmans op het gebied van HDD-boringen, bodemspecialismen, omgevingsmanagent en verkeersmaatregelen. Hierdoor kunnen we snel en efficiënter te werk gaan en heeft u slechts te maken met één loket. Wij zijn er heilig van overtuigd: een goede voorbereiding is het halve werk.

Onze werkzaamheden zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in vijf werkvelden:

1. Laagspanning

Laagspanning kent vele aandachtspunten en risico’s. Naast distributieleidingen voor de stroomvoorziening van woningen en bedrijven is Heijmans ook gespecialiseerd in bekabeling voor verkeerssystemen, elektrische laadpalen (oplaadinfra) en veiligheidssystemen.

2. Middenspanning

Onze vakmensen leggen voor energiebedrijven en netwerkbeheerders 10 kV-, 20 kV- en 50 kV-middenspanningsnetten aan. Onderdeel van de specialistische werkzaamheden zijn het maken van verbindingsmoffen, eindsluitingen en het ombouwen van stations.

3. Hoogspanning

Voor Tennet legt Heijmans hoogwaardige, nieuwe hoogspanningsverbindingen aan. Dit doen we zowel bovengronds als ondergronds en met speciale boortechnieken. Dat vergt specifieke kennis en ervaring van ontwerp tot engineering en van realisatie tot onderhoud. Vooral vanwege de omstandigheden waaronder kabels moeten worden aangelegd.

4. Distributienetwerken

Heijmans ontwerpt, realiseert, saneert en onderhoudt fijnmazige distributienetwerken. Kabels met een lengte van honderden meters tot en met verbindingen van tientallen kilometers. Vanaf het transformatorstation tot in de woning. Wij zijn in staat om met onze unieke aanpak de verbindingen betrouwbaar te houden.

5. Huisaansluitingen

Heijmans legt kabels aan tot in de meterkast bij mensen thuis. We brengen onder andere elektriciteit, internet, glasvezel, televisie en telecom naar binnen. Van ontwerp tot plaatsing. Wij zijn bij de introductie van de slimme meters al vroeg betrokken geweest bij de uitvoering. Momenteel vervangen wij voor diverse netwerkbedrijven honderden aansluitingen per week.

Veilig en efficiënt werken

Bij het transport en distributie van elektriciteit heeft veiligheid, gezondheid en milieu de hoogste prioriteit. Onze medewerkers zijn bevoegde en erkende vaklieden. Echte specialisten die gecertificeerd zijn. Zij voldoen aan alle eisen om risico’s tijdens de uitvoering van kabelsystemen te vermijden. Wij mogen en kunnen alle type kabels aanleggen en leren van ieder werk dat we uitvoeren. De opgedane kennis zetten we weer in bij nieuwe projecten, waardoor we deze sneller en efficiënter kunnen uitvoeren.

Voor wie werken wij?

We zijn werkzaam voor de meeste energiebedrijven en netbeheerders in Nederland, zoals Liander, Enexis, Stedin en Tennet, maar ook voor bijvoorbeeld Schiphol, datacenters, Rijkswaterstaat en samenwerkingsverbanden zoals Synfra. Wij werken niet voor particulieren.

Wilt u advies bij het vernieuwen van een electriciteitsnetwerk of zoekt u een betrouwbare partner voor de uitvoering? Neem gerust contact met ons op en vraag vrijblijvend een offerte aan.