Skip to content
bodemspecialismen-grondstoffen.jpg
Circulaire grondstoffen als haalbaar alternatief

Hernieuwbare grondstoffen

Hernieuwbare, circulaire en duurzame grondstoffen kunnen in de vastgoed-, bouw- en infrasector een groot verschil maken. Het zijn de meest grondstof-intensieve sectoren in onze economie. Om bij te dragen aan een duurzame, volledig circulaire economie dienen de sectoren zuiniger en slimmer om te gaan met grondstoffen, producten en diensten.

Vrijwel ieder bedrijf heeft de ambitie uitgesproken om circulair en duurzaam te bouwen of ondersteunt de doelstelling van de overheid om in 2050 volledig circulair te werken. Toch vallen de toepassingen in de praktijk vaak tegen. Het belangrijkste knelpunt is dat de kosten voor circulaire toepassingen (nog) niet opwegen tegen de investeringen. Althans, dat is vaak het vermoeden. Een reden daarvoor kan zijn dat het benodigde inzicht in de secundaire toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond- en bouwstoffen van de te ontwikkelen locatie ontbreken. De oplossingsrichting vraagt om veel marktkennis, ondernemerschap en product expertise.

Bij Heijmans weten we alles van duurzame, hernieuwbare en circulair grondstoffen. We helpen je graag om in een vroegtijdig stadium de meest duurzame en economisch haalbare toepassingsmogelijkheden inzichtelijk te maken. Dat doen we voor vrijkomende grond- en bouwstoffen in combinatie met zorgvuldig bodembeheer.

Onze toegevoegde waarde

  • Een grote bijdrage aan de circulaire economie en gezonde leefomgeving
  • Een kleinere CO2-footprint.
  • Kostenbesparende circulaire grondstoffen.
  • Efficiënte inzet van circulaire grond- en bouwstoffen.

Circulaire grondstoffen toepassen

Een project bevat vaak meer waarde aan vrijkomende grond- en bouwstoffen dan veel mensen zich in eerste instantie vermoeden. Bijvoorbeeld bodemsanering en grondverzet bieden allerlei mogelijkheden.

Vooraf maken wij daarom graag een bodemscan, in samenwerking met onze geodesie-collega’s. Ons team voor circulaire, duurzame en hernieuwbare grondstoffen kan je ondersteunen bij het opstellen van een materiaalstromenplan. Dat maakt het mogelijk om een inventarisatie te doen van de vrijkomende en benodigde grond- en bouwstoffen. Als uit de materialenbalans een behoefte of overschot aan grond- en bouwstoffen blijkt zoeken we samen naar de meest duurzame, circulaire en hernieuwbare toepassingen.

We beoordelen of de vrijkomende materialen geschikt zijn voor een circulaire toepassing binnen het eigen project, eventueel in een later stadium. Uiteraard zullen we ook duurzame kansen voor projecten in de directe omgeving beoordelen. Als er geen mogelijkheden zijn binnen bijbehorende randvoorwaarden dan benutten wij ons netwerk met partners. Zij hebben regionale én secundaire herbestemmingen beschikbaar om de hernieuwbare grondstoffen duurzaam in te zetten.

Grondstofambitie

Wij zijn elke dag bezig met circulaire grondstoffen. Samen met onze partners zoeken we productontwikkelingen en secundaire toepassingsmogelijkheden. Samen dragen we een steeds groter steentje bij aan een duurzame bodem voor toekomstige generaties. Het vormt de kern van de strategie van Heijmans: bouwen aan een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Zoek je voor een project met grond- of bouwstoffen naar een oplossing voor een reststoffenoverschot uit productieprocessen? Neem contact met ons op. Wij helpen je de uitdaging om te buigen naar een hoogwaardige toepassing van hernieuwbare grondstoffen.

Matching materials

Wil je meer weten over de manier waarop we hernieuwbare grondstoffen aan de juiste projecten koppelen? Bekijk dan ook onze Matching Materials.

Neem contact met ons op