Skip to content
funderingsadvies 2
De stevige basis onder ieder bouwproject

Funderingsadvies

Een goed funderingsadvies maakt de weg vrij voor de stevige basis onder een constructief veilig bouwwerk. We houden in onze adviezen rekening met de onderlinge invloed van alle funderingsactiviteiten en omgevingsfactoren. Tijdens het ontwerp toetsen we steeds de maakbaarheid van het ontwerp. Die toetsing vormt de basis voor het uitsluiten van risico’s. Het doel daarvan is een beheerst realisatieproces.

Een compleet funderingsadvies combineert kennis en kunde vanuit geofysica en engineering. Die combinatie leidt tot een zo goed als waterdicht advies. We houden rekening met bijvoorbeeld een stempelraam, verankering en eventuele hulpconstructies die er nodig zijn. We stemmen de benodigde technieken zoals geotechniek en geohydrologie samen met de omgevingsfactoren op elkaar af en leggen de verschillende ontwerpen over elkaar heen. Het resultaat is een realistisch advies, door een team van betrokken engineers en bouwers.

Advies over funderingstechnieken

Bij Heijmans Infra zijn we gespecialiseerd in verschillende funderingstechnieken. Als ervaringsdeskundige werken we vanuit een groot netwerk en weten we hoe de theorie in de praktijk uitpakt. Dat maakt ons specialist in het aanbrengen van vibropalen, prefab betonpalen, schroefpalen en damwanden.

We maken daarnaast uitvoerige analyses van de bodem en ondergrond voor bouwprojecten. Dankzij die extra kennis en kunde kennen en begrijpen we de totale omgeving. We combineren de theorie met onze ervaringen in de praktijk. We adviseren daarom niet per los onderdeel, maar kijken naar het totaal en alle daarbij behorende raakvlakken. Waarbij ook rekening wordt gehouden met wat in de praktijk de beste keuze zal zijn.

Van advies tot ontwerp

Onze betrokkenheid vanaf het advies tot en met het ontwerp betaalt zich in de meeste gevallen dubbel en dwars terug. In de praktijk hoeft een definitief ontwerp namelijk niet altijd maatgevend te zijn. Bij Heijmans zitten we graag in een vroeg stadium aan tafel, om onze expertises te bundelen. We komen tot een advies dat vanuit alle disciplines klopt, waarmee we de kans op onvoorziene problemen achteraf enorm verkleinen.

We combineren de theorie met onze ervaringen in de praktijk. Waarbij ook rekening wordt gehouden met wat in de praktijk de beste keuze zal zijn.
Paul Sleddens, bedrijfsleider

Funderingsadvies door een bouwbedrijf

Wij weten hoe eventuele losse ontwerpadviezen tot elkaar in relatie staan. Daar houden we dus alvast rekening mee als we een funderingsadvies uitbrengen. We bundelen alle disciplines en expertises, tot een praktisch advies dat risico’s verkleint en het realisatieproces beheerst. Ons advies resulteert in een soepel, vlot en ononderbroken bouwproces. Dat is de toegevoegde waarde van een funderingsadvies door Heijmans.

Wil je meer weten over de voordelen van ons funderingsadvies of ben je benieuwd naar (bouwplaats)optimalisaties die we daarmee realiseren? Neem contact op met onze funderingsspecialisten. Dan vertellen we je graag meer.

Neem contact met ons op