Skip to content
damwandsysteem-heijmans-1.jpg

Damwandsystemen

In Nederland is de toepassing van stalen damwanden de meest gebruikte methode voor het (tijdelijk) keren van grond. Damwanden worden toegepast als waterkerende of grondkerende constructie voor onder andere keermuren, kademuren, parkeergarages, bouwkuipen, oevers, tunnels, viaducten, duikers, stuwen, landhoofden, geluidsschermen en bodemsaneringsprojecten, maar ook als hulpwerk voor leidingtracés en bruggen.

Hoe plaatsen wij damwandsystemen

Heijmans heeft verschillende technieken in huis om stalen damwanden te plaatsen. Eén van deze methoden is de stalen damwand door middel van hoogfrequent trillen de grond in te brengen. Met een trilblok wordt de damwand de grond ingetrild. Door de hoge trillingen is er beperkt overlast voor de omgeving. De damwanden kunnen ook door middel van hydraulische heihamers de grond in worden geheid. Deze methode wordt vaker toegepast op buitenstedelijke locaties. Een derde methode is de drukmethode. Dit is een trillingsvrije methode waarbij de damwand met veel kracht de grond wordt ingedrukt. Deze techniek wordt toegepast op locaties waar hoge eisen worden gesteld aan het trillingsniveau.

Welke techniek?

De gebruikte techniek om een damwand te slaan hangt af van:

  • De grondkwaliteit op de locatie
  • De kerende hoogte, diepte, materiaal en gewicht van de wand
  • De aanwezigheid van obstructies in de grond

Heijmans beperkt zich niet tot het zetten en verwijderen van damwanden alleen. De specialisten van Heijmans kunnen u van dienst zijn bij het eerste funderingsadvies, ontwerp en engineering van damwandconstructies en bouwkuipen. Wij denken graag in een vroeg stadium met u mee. Wilt u meer weten over het toepassen van damwanden bij uw project? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.