Skip to content
bouwkuip 4
Bouwen met maximale veiligheid en stabiliteit

Bouwkuip

De bouwkuip is een grondkerende en waterremmende constructie, speciaal geschikt om (binnenstedelijk) veilig onder bodemniveau te bouwen. De totaaloplossing houdt rekening met de onderlinge invloed van omgevingsfactoren, de paalfundering en damwanden om een bouwkuip te maken.

Heijmans is gespecialiseerd in bouwkuipen en houdt al in het voortraject van het ontwerp, bij het funderingsadvies, rekening met alle raakvlakken en risico’s. Op deze manier kunnen we de bouwkuip in zijn geheel optimaliseren en tegelijkertijd voordelen voor het bouwproces benutten. Als ervaringsdeskundige optimaliseren we voor planning, logistiek, budget, de omgeving en risico’s. De optimalisatie van het ontwerp maakt het project regelmatig goedkoper, omdat we een totaaloplossing voorstellen die rekening houdt met alle belangrijke aspecten.

Van ontwerp tot en met realisatie

Bij Heijmans zijn we ervaringsdeskundige en kennen we dankzij onze diverse opdrachtgevers de behoeften van een bouwkuip. Al tijdens het ontwerpproces werken we nauw samen met onze opdrachtgevers, om in overleg de beste keuzes te maken. We nemen onze klanten mee in het volledige proces, met belangrijke afwegingen en uitleg over de voor- en nadelen van bepaalde keuzes.

De bouwkuip is noodzakelijk om binnenstedelijk onder bodemniveau te kunnen bouwen. We houden bij het ontwerp rekening met de benodigde paalfundering in relatie tot de bouwkuip. Bovendien houden we bij het bepalen van funderingstechnieken rekening met omgevingshinder zoals bijvoorbeeld geluid, trillingen en uitstoot.

Veilig, stabiel en duurzaam bouwen

We zetten bij Heijmans nadrukkelijk in op duurzamer bouwen. We beperken de CO2-uitstoot of werken zelfs emissieloos, dankzij de elektrische kranen en bijvoorbeeld een elektrisch Powerpack om damwanden aan te brengen.

Bovendien kunnen we emissieloos boren en voldoen de motoren van onze andere boorstellingen aan de zuinigste norm (Stage V). Door palen te boren in plaats van heien voorkomen we overmatig geluid en overmatige trillingen.

Veel van onze opdrachtgevers stellen strenge eisen aan de mate van omgevingshinder, met name als we binnenstedelijk bouwen. Vanzelfsprekend ontwerpen en bouwen we op basis van minimaal de geldende NEN- en ISO-normen voor bouwkuipen en funderingstechnieken.

Bouwkuip: optimalisaties die voordeel opleveren

Een bouwkuip kan noodzakelijk zijn tijdens bijvoorbeeld de realisatie van projecten met duurzame woningen, utiliteitsbouw en parkeergarages. Naarmate de projecten groter zijn en complexer worden biedt de kuip met optimalisaties kans op aanzienlijke voordelen.

Onze werkmethode rondom de bouwkuip creëert een aantal mogelijke optimalisaties, waaronder het voorkomen van een stempelraam. Dat levert logistieke voordelen op tijdens het ontgraven, bespaart tonnen staal en verkort de bouwtijd.

Bouwkuip nodig?

Wil je meer weten over de voordelen van een bouwkuip of ben je benieuwd naar (bouwplaats)optimalisaties die we daarmee realiseren? Neem contact op met onze funderingsspecialisten. Dan vertellen we je graag meer.

Neem contact met ons op