Skip to content

Alles doen om graafschade te voorkomen

CROW 500

CROW 500 is de nieuwe richtlijn voor zorgvuldig grondroeren. Iedereen die graaft, materiaal afvoert of op een andere manier in de grond werkt moet daaraan voldoen. De richtlijn beschrijft wat er nodig is om ‘er alles aan te doen’ om graafschade te voorkomen. Een KLIC-melding is niet langer voldoende. Ons bodemonderzoek helpt aan de nieuwe CROW 500 richtlijnen te voldoen, bijvoorbeeld dankzij de inzet van onze grondradar.

Sinds 1 januari 2022 geldt de CROW500 voor de volledige graafketen. Dat betekent dat iedere opdrachtgever, ontwerper en beheerder aan de richtlijnen moet voldoen. Zelfs opdrachtgevers die zelf niet graven zijn verantwoordelijk voor het graafproces.

Wat zijn de CROW 500 richtlijnen?

De CROW 500 is een nieuwe richtlijn voor zorgvuldig grondroeren. De richtlijn is gebaseerd op de WIBON, de Wetgeving voor informatie over boven- en ondergrondse netten. Het doel is het voorkomen van schade bij graafwerkzaamheden. De wetgeving zegt niets over de inhoudelijke uitwerking van het proces en de benodigde kennis van de bodem. Daarom is dit verder uitgewerkt in de CROW500-richtlijn.

In de CROW 500-publicatie ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ komen twee eerdere publicaties samen. Het gaat om ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' (publicaties 250) en 'Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen' (publicatie 308).

Tip: de CROW 500-publicatie beschrijft twee delen. Het gaat om het procesdeel en het kennisdeel. Bij Heijmans Infra kennen we de publicatie en zijn we gespecialiseerd in zowel het proces als de kennis. Dat betekent dat we daarbij goed kunnen begeleiden, om volledig aan alle nieuwe richtlijnen te voldoen.

CROW 500: proefsleuven niet langer voldoende

De nieuwe richtlijn beschrijft dat er meer nodig is dan proefsleuven op basis van een KLIC-melding. Die vroegere aanpak ging uit van theoretische informatie over waar bijvoorbeeld kabels en leidingen of oude fundaties zouden moeten liggen. Een proefsleuf kon dit bevestigen.

De nieuwe richtlijn CROW 500 vraagt om uitgebreider bodemonderzoek. Het onderzoek moet aantonen wat zich in de bodem bevindt en op welke plek. Proefsleuven zijn daardoor niet langer voldoende. Het is als opdrachtgever belangrijk om er ‘alles aan te doen’ om graafschade te voorkomen.

Bodemonderzoek met grondradar

Bij Heijmans Infra zijn we gespecialiseerd in bodemonderzoek. We kijken met geavanceerde technologie dwars door de bodem heen. Vervolgens rapporteren we over kabels en leidingen, (oude) fundaties, gevaarlijke objecten in de bodem en bijvoorbeeld (oude) explosieven. Bovendien kunnen we het complete beeld visualiseren, zodat voor iedereen duidelijk is welke uitdagingen zich onder de grond bevinden.

Dat onderzoek doen we bijvoorbeeld met een grondradar. Dat voorkomt bodemverstoring. Op die manier voldoen onze opdrachtgevers netjes aan de CROW500-richtlijn. Tegelijkertijd voorkomt het eventuele schade en hoge kosten, vertraging en stagnatie van een bouw- of ander project.

Zoek je naar bodemonderzoek dat voldoet aan de nieuwe CROW 500-richtlijnen? Onze bodemspecialisten vertellen je graag meer over onze grondradar en de andere onderzoeksmethoden die er beschikbaar zijn.

Neem contact met ons op