Skip to content
bouwrijp maken 1 klein.jpg
Voordat de bouw kan beginnen

Grond bouwrijp maken

De grond bouwrijp maken: het is een belangrijke voorbereidende stap voordat de eerste schop de grond in kan. De bodem kan leidingen, verontreiniging, delfstoffen, archeologische vondsten en zelfs explosieven bevatten. Voordat de fundering, kabels en leidingen de grond in kunnen moet het gebied eerst bouwrijp zijn.

Een belangrijke eerste stap in een nieuwbouwproces of gebiedsontwikkeling is het bouwrijp maken van de grond waarop gebouwd gaat worden. De bodem onder onze voeten herbergt namelijk vaak heel wat meer dan grond alleen. Hierbij kun je denken aan oude ledigingen, verontreinigingen, delfstoffen, explosieven, wortels en funderingen. Voor opdrachtgevers zoals gemeenten, vastgoedontwikkelaars en aannemers is het van groot belang om te zorgen voor een schone en bouwrijpe grond zodat toekomstige bewoners verzekerd zijn van een gezonde leefomgeving.

Heijmans maakt grond bouwrijp. Afhankelijk van de aangetroffen obstakels, na het bodemonderzoek, doen we dit met de volgende collega's:

  • Grondverzet
  • Bodemsanering
  • Geodesie
  • Geofysica
  • Explosieven opsporing
  • Kabels en leidingen
  • Funderingstechnieken
  • Boortechnieken

Bovendien beschikken we over hightech-diensten en zelfs een eigen explosievenopruimingsdienst om de bodem inzichtelijk te maken.

Bodemonderzoek

Voordat we aan de slag kunnen met het bouwrijp maken van de grond, is het essentieel om een bodemonderzoek te doen. Dit geeft namelijk een goed beeld van wat er in de bodem zit, denk bijvoorbeeld aan leidingwerk, kabels, explosieven, verontreiniging. Allemaal zaken die een rol spelen in hoe wij de grond bouwrijp maken op een veilige en duurzame manier. Binnen Heijmans kunnen wij dit integraal aanbieden om dat wij alle bodem disciplines onder één dak hebben.

Grond bouwrijp maken: hoe werkt dat?

Grond bouwrijp maken vraagt om gedegen onderzoek en een aanpak op maat. Bij Heijmans leveren we maatwerk, door goed te kijken naar waar de situatie en ondergrond om vraagt. We adviseren over de benodigde werkzaamheden en voeren het werk uit. Zo kunnen we de ondergrond bouwrijp maken, als voorbereiding op de bouwfase.

Grondverzet

Grondverzet vormt het grondwerk dat aan de basis ligt van grond-, weg- en waterbouw. We ontgraven droge en natte bouwkuipen, brengen samen met onze strategische partner gewapende grond aan, brengen lichtophoogmateriaal aan, passen grondverbeteringstechnieken toe, leggen AGRAC-fundaties en voeren regulier grondwerk uit in natte en droge infra.

Bodemsanering

Bouwrijp maken vraagt om onderzoek, bijvoorbeeld naar bodemverontreiniging. Indien daar sprake van is stellen we een saneringsplan op, dat we vervolgens uitvoeren. We zijn gespecialiseerd in verschillende vormen van bodemsanering, zoals in-situ sanering, ex-situ sanering, SoSeal en grondwaterzuivering.

Geodesie

Wegen, civiele constructies en gebouwen vragen om een uiterst nauwkeurige locatie. Met analoge middelen zoals een liniaal tot aan hightech-drones brengen we de situatie tot op de millimeter nauwkeurig in kaart. Onze specialisten in Geodesie garanderen dat precies duidelijk is wat er op welke plek moet komen.

Geofysica

Grond is niet bouwrijp voordat duidelijk is waar de kabels en leidingen in de grond liggen en of de fundering van een wegdek nog stevig genoeg is. Daarnaast is het belangrijk om gevaarlijke objecten in de bodem te signaleren of om vooraf vast te stellen hoeveel asfalt er precies op een weg ligt. Met Geofysica voorkomen we eventuele verrassingen tijdens de bouwfase.

Explosieven opsporing

Ondanks dat het lang geleden is liggen er in Nederland nog altijd afgeworpen bommen en andere explosieven uit bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Wij doen historisch vooronderzoek en stellen bij verdenking een Projectgebonden Risico Analyse (PRA) op. Met explosieven opsporing sporen we voor de bouwactiviteiten Conventionele Explosieven op.

Kabels en leidingen

De juiste kabels en leidingen sluiten ieder gebouw, iedere weg en ieder huis aan op riolering, elektra, water, gas of data. De juiste organisatie en goede kennis van zaken garanderen een slimme en veilige aansluiting die bovendien onderhoud en uitbreiding na oplevering mogelijk maakt.

Funderingstechnieken

De fundering vormt de basis onder ieder bouwwerk. Zonder goede fundatie volgt er geen constructief veilig bouwwerk. Onze specialisten bedenken de beste funderingsoplossing en passen de juiste funderingstechniek toe. Hiermee bouwen we letterlijk op onze jarenlange ervaring en specifieke expertise.

Boortechnieken

Grond bouwrijp maken vraagt ten slotte in sommige situaties om boorwerkzaamheden. Nederland is een lappendeken van wegen, spoortrajecten, rivieren en kanalen. Het is belangrijk om de bovengrondse én ondergrondse infrastructuur zo min mogelijk te verstoren bij nieuwe bouwprojecten. Met onze boortechnieken werken we doordacht, secuur én veilig.

Bouwrijp maken: aan de slag

Wil je grond bouwrijp laten maken of heb je vragen over onze precieze aanpak en werkzaamheden? Neem contact op met een van onze bodemspecialisten, dan vertellen ze je graag meer.

Neem contact met ons op