Skip to content
Gesloten front boring heijmans boortechnieken

Gesloten front boringen

De zeer nauwkeurige techniek van Gesloten front boringen is geschikt voor boringen beneden het grondwaterpeil en kan worden ingezet voor boortracés van enkele meters lang tot wel een kilometer lang. We werken met geprefabriceerde buiselementen die speciaal zijn ontwikkeld om ze ondergronds aan te brengen zonder dat men daar bovengronds iets van merkt. Hierbij zijn alle in Nederland gebruikelijke buisdiameters vanaf 400 millimeter toepasbaar.

De basis voor gesloten front boring

We starten met het graven van een perskuip (beginpunt) en een ontvangstkuip (eindpunt). De wanden van de bouwkuipen worden verstevigd met grondkeringen, waarvoor we steeds per project het meest geschikte type kiezen. Rondom en in de perskuip installeren we vervolgens het benodigde boorequipment. De vijzelinstallatie in de perskuip perst de boorkop en boorbuizen door de grond. Deze op afstand bestuurbare boorkop is achter de graafkamer aan de voorzijde afgesloten met een waterdicht schot zodat water en grond de buis niet in kan stromen. De afgegraven grond wordt via door ons regelbare en afsluitbare openingen in het waterdichte schot afgevoerd uit de graafkamer.

Het gesloten front boren zelf

Nadat de boorkop is weggeboord uit de perskuip wordt een buissectie aan de boorkop gekoppeld. De aandrijving en besturing van de boorkop worden opnieuw aangesloten en het boorproces wordt gestart. Dit proces herhaalt zich totdat de boorkop aankomt bij de ontvangstkuip. Boorvloeistof zorgt ervoor dat de grond die is weggeboord, via tijdelijke leidingen door de boorbuis naar het maaiveld wordt getransporteerd. De boorvloeistof zorgt tevens voor ondersteuning van het boorfront waardoor dit te allen tijde stabiel blijft. De afgegraven grond wordt met een recyclinginstallatie in een gesloten systeem gescheiden van de boorvloeistof. De gerecyclede boorvloeistof gebruiken we opnieuw in het boorproces. Na het bergen van de boorkop in de ontvangkuip wordt de boorbuis van materialen als beton, staal of GVK exact op de gewenste maat geperst.

5 kenmerken Gesloten front boringen

  1. Geschikt voor het ondergronds kruisen van korte en lange afstanden van 10 tot 1000 meter
  2. Toepasbaar in alle grondsoorten
  3. Geen verlaging grondwaterstand nodig
  4. Minimale overlast voor milieu en omgeving
  5. Goed toepasbaar in stedelijke en industriële omgevingen door toepassing van koppelbare korte buissecties

Advies nodig over gesloten front boring?

De boorspecialisten van Heijmans denken graag in een vroeg stadium met u mee. Zo kunnen we met onze specialistische kennis en ervaring een kwalitatief en economisch goede oplossing voor u bieden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Gesloten front boringen voor uw project? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Neem contact met ons op