Skip to content
20180705_heijmans_soseal__r9b3427.jpg
Natuurlijke (water)barrière

SoSeal

Podzolgronden vormen door hun bijna ondoordringbare structuur een natuurlijke barrière tegen stromend water. Dit maakt ze geschikt om dijken te beschermen door het tegengaan van kwelwater en het voorkomen van piping. Dit is een proces waarbij dijken uitgehold worden. Het milieuvriendelijke en duurzame podzolproces is nu kunstmatig nagebootst met SoSEAL, een nieuw natuurlijk product ontwikkeld door een consortium van onder meer de Universiteit van Amsterdam, TU Delft, Tauw en Heijmans Infra.

Laat de natuur zijn werk doen

In de Brabantse Biesbosch ligt drinkwaterbekken De Gijster. Dit bekken van waterbedrijf Evides is omringd door een dijk. Aan de oostzijde sijpelt er water doorheen waardoor de onderhoudswegen slecht begaanbaar zijn. Tevens bestaat het gevaar voor instabiliteit van de dijken. Om deze issues tegen te gaan is niet gekozen voor reguliere oplossingen als het slaan van damwanden of het aanbrengen van geotextiel. Bij De Gijster zijn we een proefproject gestart waar het natuurlijke SoSEAL (SOil Sealing by Enhanced Aluminum and DOM Leaching) over een lengte van honderd meter zijn werk doet.

De grondstof van SoSEAL bestaat uit afgebroken plantenresten. In het proefproject bij drinkwaterbekken De Gijster in de Brabantse Biesbosch is dit bijvoorbeeld een restproduct van bruinkoolwinning. Maar ook veen of vergelijkbaar afgebroken plantaardig materiaal is geschikt. Bij deze organische deeltjes wordt een zoutoplossing met aluminium toegevoegd. Door de aluminium-ionen transformeren de puur natuurlijke deeltjes in minuscule vlokjes.

Injecteren van de vlokkenmix

Deze vlokkenmix wordt gemengd met gefilterd water. Een ingenieus injecteersysteem brengt dit mengsel vervolgens in de diepere zandlagen van de dijk. Hier verstoppen de SoSEAL-vlokjes de holle ruimte tussen de zanddeeltjes en klonteren daar tot grotere vlokken waardoor vanzelf een massieve barrière voor stromend water ontstaat. Het injecteren gebeurt zonder ingrijpende grondverstoring en met minimale overlast voor de omgeving. Bovendien volgt het SoSEAL-scherm de natuurlijke wendingen in de grondlagen. Zo vormt SoSEAL een uniek en kostenbesparend alternatief voor damwanden en geotextiel en een nieuw middel in de strijd tegen water.

5 voordelen van SoSeal

  1. Natuurlijk en milieuvriendelijk
  2. Groot bereik in korte tijd
  3. Snel aan te brengen met natuurlijke grondstoffen, daardoor voordeliger
  4. Geschikt voor vele doeleinden in de bodemwereld (o.a. sanering, isolering en blokkering)
  5. Minimale overlast voor omgeving: er is nauwelijks hinder door trillingen en geluid die bij traditionele technieken optreden

Monitoren van de pilot

Het injecteren van SoSEAL in de dijk van drinkwaterbekken De Gijster is inmiddels succesvol verlopen en afgerond. Maar werkt SoSEAL zoals verwacht? Om deze vraag te beantwoorden is monitoring nodig en zeker ook meer pilot projecten, waar we deze methode verder kunnen testen en ontwikkelen.

Wil je meer weten over SoSeal? Neem contact op met een van onze specialisten

Neem contact met ons op