Skip to content
pfas sanering - hero
In grond en water

PFAS sanering in grond en grondwater

PFAS bedreigt onze leefomgeving. Waar deze stoffen in de bodem zitten kan een sanering op PFAS uitkomst bieden. Bij Heijmans zijn we gespecialiseerd in reconstructies, herontwikkelingen, bouwwerkzaamheden, bodemsaneringen en bijvoorbeeld het onderhoud van watergangen. Dus twijfelt u over PFAS of weet u dat het in de bodem zit en zoekt u een specialist? We helpen u graag.

Wat is PFAS?

PFAS staat voor poly- en fluoralkylstoffen, een verzamelnaam voor duizenden chemicaliën die we dagelijks gebruiken in allerlei producten. De fluorverbindingen waar het om gaat zijn lastig af te breken en vormen een risico voor onze gezondheid. Daarom staan een aantal van deze stoffen op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Let op: PFAS is geen type stof, maar een verzamelnaam voor (schadelijke) poly- en fluoralkylstoffen.

Waarom PFAS sanering?

De PFAS sanering van grond, bagger, RKGV (rioolslib, kolkslib, gemaalslib en veegzand), bouw- en afvalstoffen, groenafval, oppervlakte- en grondwater beperkt of voorkomt risico’s door deze gevaarlijke stoffen. PFAS bedreigt onze leefomgeving, het drinkwater en de voedselvoorziening. De fluorverbindingen waar het om gaat zijn lastig af te breken en zitten daarmee de gezondheid van de bodem en de leefomgeving in de weg.

Praktische uitdagingen

Als specialist in bodemsanering weten we wat er bij sanering komt kijken en wat de mogelijkheden zijn. Dat geldt voor grond en grondwater, waarvoor we allerlei professionele oplossingen bieden. Bovendien brengen we de grond tot in detail in kaart, zodat precies duidelijk is wat zich onder het maaiveld bevindt.

Een PFAS-sanering is op verschillende manieren mogelijk. Het daadwerkelijk saneren leidt bij de verwerking tot uitdagingen. Vooral het afvoeren van verontreinigde PFAS-grond blijkt in de praktijk lastig. Reinigingsbedrijven kunnen de verontreinigde grond op basis van hun vergunningen lang niet altijd accepteren.

De verplichte sanering van PFAS-grond is daarom lastig als storten geen optie is. Bij Heijmans adviseren en implementeren we alternatieve oplossingen. We werken bijvoorbeeld aan oplossingen om grond in te pakken en contact te vermijden, zodat verontreinigde grond op de plaats van bestemming kan blijven.

Sanering bij PFAS door Heijmans

Ondanks dat de wet- en regelgeving voor PFAS nog in ontwikkeling is, kent Heijmans de risico’s. Wij onderzoeken de bodem, adviseren over de aanpak en voeren de werkzaamheden uit. Zo saneren we locaties om deze geschikt te maken voor herontwikkeling. Het uiteindelijke doel: de locatie geschikt maken voor de plannen van onze opdrachtgevers volgens vigerende wet- en regelgeving. Dat doen we bijvoorbeeld voor de industrie, infrawerken, plannen van ontwikkelaars of bedrijfsmatige (her)ontwikkelingen.

Benieuwd hoe we kunnen helpen met PFAS sanering in grond of grondwater op locatie? Neem contact met ons op. Onze bodemspecialisten vertellen er graag meer over.

Neem contact met ons op