Skip to content
grondwaterzuivering-heijmans.jpg
Schoon water in de bodem

Grondwaterzuivering

Grondwater dat vrijkomt tijdens bemalingen bij onder andere bouwprojecten of saneringen moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen voordat het weer wordt geloosd op het riool of het open water. Bevat het grondwater parameters zoals brandstofproducten, oplosmiddelen of metalen met gehaltes boven de lozingseis? Dan is zuivering noodzakelijk. Heijmans is op het gebied van waterzuiveringstechnieken gespecialiseerd in grondwaterzuiveringsinstallaties, ontijzeringsinstallaties en proceswaterzuiveringen.

De grondwaterzuiveringsinstallaties worden ontworpen door specialisten van Heijmans en in een eigen werkplaats gebouwd. De installaties worden voorzien van een uitgebreid en doeltreffend telemetrie-systeem, bij voorkeur CARS. Dit betekent dat vrijwel alle parameters kunnen worden gelogd en er inzicht wordt gegeven in de performance van de installatie. Het adviseren van een telemetriesysteem wordt door onze eigen specialisten verzorgd en is maatwerk. Ook kijken we goed naar de duurzaamheid van onze installaties. Pompen, compressoren en andere componenten zijn zeer energie behoevend. Daarom wordt er bij het ontwerp gekeken naar een vergaande optimalisatie van de energieopname, aansturing van de pompen en dergelijke.

Onderdelen van grondwaterzuivering

Bij grondwaterzuivering kan de installatie bestaan uit verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld:

 • Olie- en waterscheiding
 • Zandfiltratie
  • In combinatie met beluchting wordt zwevende stof verwijderd uit water
 • Actief koolfiltratie
  • geschikt voor de verwijdering van organische verontreinigingen, zware metalen en geur- en kleurstoffen
 • Strippen en plaatbeluchting
  • Verwijderen van vluchtige stoffen zoals aromatische koolwaterstoffen en gehalogeneerde koolwaterstoffen
 • Containerzuivering
  • Eigen compacte zuiveringen die eenvoudig te plaatsen en te verwijderen zijn op locatie
 • Ionen-wisseling
  • Verontreiniging in het water met een lading wordt afgevangen met hars
 • Anaeroob biologisch
  • Verontreinigingen worden zonder zuurstof verwijderd in containers waarin een biobed aanwezig is
 • Aeroob biologisch
  • Verontreiniging wordt met zuurstof biologisch afgebroken

Project: Waterzuivering Chemie-Pack

Op het project Chemie-Pack in Moerdijk is een zeer complexe waterzuivering- en luchtzuiveringsinstallatie ontworpen en gebouwd. Deze installatie is volledig ontworpen en grotendeels gebouwd door de specialisten van Heijmans grondwaterzuivering, waarbij het zuiveringsprincipe een bioloog (aeroob), zand en koolfiltratie is voor het lozen van water op oppervlaktewater. Het water dat wordt gebruikt voor het gebruik van de bodem als bioreactor wordt gezuiverd door bioreactoren en voorzien van nutriënten alvorens het wordt geïnfiltreerd.

Het specialistische team van Heijmans heeft veel ervaring in het ontwerpen, bouwen, verbouwen en onderhouden van normale en complexe waterzuiveringsinstallaties. Omdat de verschillende componenten van onze zuiveringsinstallaties modulair zijn opgebouwd, kunnen de installaties snel en effectief worden opgebouwd en in bedrijf gesteld. Heeft u te maken met vervuild grondwater? Neem dan gerust contact op met onze specialisten voor een vrijblijvend advies.

Neem contact met ons op