Skip to content
bodemspecialisten
Sanering op een andere locatie

Ex-situ sanering

Bij ex-situ sanering wordt de verontreiniging verwijderd. De verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. In Nederland staat het grondwater relatief hoog, dus om droog te kunnen ontgraven is meestal een grondwaterzuiveringsinstallatie inclusief bemaling nodig.

Het saneren van de bodem is normaal gesproken snel uit te voeren en er is nauwelijks nalevering van de verontreiniging. Het is een kostbare, maar snelle en effectieve manier om te saneren. Ex-situ saneren is de meest klassieke manier van saneren, maar tegenwoordig wordt er steeds meer gekozen voor het ontgraven van een bronverontreiniging en een in-situ sanering van de nog aanwezige pluim.

Naast ex-situ sanering, doen wij natuurlijk ook in-situ sanering.

Voor en nadelen van ex-situ sanering

Zoals elke vorm van bodemsanering heeft ook ex-situ sanering enkele voordelen, maar ook nadelen. Hieronder staat kort beschreven welke voordelen, dan wel nadelen er zijn, en wat dit in houdt.

Grondreiniging op een andere locatie

Bij de ex-situtechniek wordt de verontreiniging verwijderd van delocatie. De verontreinigde grond wordt volgens één van onze saneringstechnieken verwijderd, bijvoorbeeld door afgegraven, al dan niet met behulp van grondzuigen, en afgevoerd naar een plaats waar de grond gesaneerd kan worden. De technieken zijn dezelfde als bij de in-situ methode.

Korte doorlooptijd

Doordat de grond wordt verwijderd van de locatie, en daarna op een andere locatie wordt gesaneerd, is de doorlooptijd van een ex-situ saneringsproject kort. Zodra de grond is verwijderd van de locatie kan de locatie direct weer gebruikt worden. De periode van sanering wordt bij deze methode niet op de locatie doorlopen, dit scheelt dus veel tijd. Het sanering van de grond gaat in de basis dus niet sneller of langzamer, maar de tijd dat de locatie van de bodemverontreiniging niet gebruikt kan worden, is korter.

Meer omgevingsoverlast

Doordat de verontreinigde grond bij ex-situ sanering van de locatie wordt verwijderd, is er meer zwaar materieel nodig. Denk dan bijvoorbeeld aan kiepwagens en graafmachines voor het grondverzet. Dit zorgt ervoor dat er meer omgevingsoverlast kan zijn dan bij in-situ sanering.

Grondwater bemalen / zuiveren

In Nederland staat het grondwater relatief hoog, om droog te kunnen ontgraven is daarom meestal een grondwaterzuiveringsinstallatie inclusief bemaling nodig. Dit zorgt ervoor dat de grond uiteindelijk droog kan worden verwijderd.

Ex-situ sanering geschikt voor jouw project?

Hoe bepaal je welke saneringsmethode geschikt is? Daarbij kijken we bij Heijmans naar 5 variabelen. Allereerst is het belangrijk om te weten welk type vervuiling er in de bodem aanwezig is. De ene keer is het een cocktail van verschillende chemicaliën, oliën of metalen, maar het kan ook één bepaalde stof zijn, die bijvoorbeeld weglekt uit een opslag. De bodemgesteldheid is een tweede factor van belang. Met welk soort grond hebben we op de locatie te maken? Wat is het grondwaterniveau? Klei heeft bijvoorbeeld een lage doorlatendheid en kan verontreinigingen aan zich binden. Dat vraagt om andere technieken dan bijvoorbeeld zand.

Onze saneringsspecialisten helpen graag om de beste keuze te maken.

Meer weten? Neem contact op met onze specialisten:

Neem contact met ons op