Skip to content
geofysica_1.jpg
Vooraf goed in de grond kijken

Grondradar

Door met een grondradar vooraf goed in de grond te kijken voorkom je verstoringen tijdens de bouw of een ander project. De radar is één van de tools binnen geofysisch onderzoek. Bij Heijmans beschikken we over een (3D)grondradar, een magnetometer en doen we bijvoorbeeld 3D-EMI-metingen. We brengen dat wat onder de grond zit zo compleet mogelijk in beeld, altijd afgestemd op de precieze plannen met de locatie.

Wat is een grondradar: hoe werkt het?

Een grondradar gebruikt elektromagnetische pulsen om de ondergrond in kaart te brengen. De niet-invasieve en niet-destructieve methode maakt precies duidelijk wat zich onder de grond bevindt. Het laat zien waar eventuele kabels en leidingen liggen, waar zand overgaat in klei en of er bijvoorbeeld sprake is van holle ruimten of specifieke verstoringen.

Voordat we met een grondradar in de bodem kijken stellen we samen vast wat er al bekend is, welke specifieke verwachtingen er gelden en wat de doelstelling van het project op de locatie is. Aan de hand daarvan stellen we bijvoorbeeld de grondradar voor, net als andere tools die we daarvoor kunnen inzetten. Als bijvoorbeeld uit luchtfotostudies blijkt dat er op braakliggend terrein vreemde lijnen lopen brengen we in kaart waar precies een gebouw heeft gestaan en waar mogelijk dus nog fundering ligt.

Meerdere tools voor een compleet beeld

Binnen geofysica is onze grondradar onder andere geschikt voor explosieven opsporing. De radar gebruiken we vaak samen met andere tools, voor een zo compleet mogelijk beeld.

We gebruiken bijvoorbeeld een 3D EMI voor het geofysisch onderzoek en specifiek een meetsysteem zoals de magnetometer om een hoogspanningskabel op te sporen. De grondradar vormt daarop een aanvulling, om tot op bakstenen nauwkeurig in kaart te brengen wat zich onder grond bevindt. Met de combinatie van verschillende (meet)systemen brengen we precies in kaart wat er ligt, gericht op bijvoorbeeld ijzer of andere specifieke materialen.

Met de (3D)grondradar, magnetometer en een 3D-EMI-meting kunnen we de ondergrond tot 3 meter diep in kaart brengen. Met onze dieptedetectieset voor explosieven opsporing kunnen we zelfs tot 10 meter of dieper detecteren wat zich onder de grond bevindt. Die set gebruiken we om ijzerhoudende verstoringen in kaart te brengen, zoals bommen en damwandplank-lengtes.

Voorkom verstoringen

Zowel de grondradar en 3D-grondradar als andere meetsystemen voor geofysica brengen nauwkeurig in kaart wat zich onder de grond bevindt. Dat is belangrijke informatie om ongewenste en onveilige situaties tijdens de bouw of het project te voorkomen. Het voorkomt schade door bijvoorbeeld heien op een blok beton te voorkomen en brengt in kaart waar nog vorige fundering ligt. Bovendien voorkomt het stagnatie of vertraging, om er vooraf voor te zorgen dat er achteraf geen problemen ontstaan.

Grondradar: een oplossing op maat

Zowel de inzet van onze grondradar en andere meetsystemen als de oplevering en visualisatie vormen bij Heijmans altijd maatwerk. We leveren standaard gedetailleerde tekeningen op, volgens de richtlijnen voor NLCS-kaarten. Bovendien kunnen we 3D-visualisaties van leidingen maken. Dat toont kruisingen met een ontwerp, om clashes in de kaart te voorkomen.

Bovendien delen we de informatie in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). De inzichten en data zijn dan automatisch ook voor andere werkzaamheden en activiteiten beschikbaar.

Wil je met de grondradar en bredere geofysica vooraf goed in de grond kijken of heb je vragen over onze precieze aanpak en werkzaamheden? Neem contact op met een van onze bodemspecialisten, dan vertellen ze je graag meer.

Neem contact met ons op