Skip to content
container hero 1920x1080
Maximale beschikbaarheid, minimale kosten

Beheer en onderhoud van (container)terminals

Ilse Mulders

Ilse Mulders

Projectleider Assetmanagement

Voorspelbaar beheer en onderhoud vraagt om gestructureerd Assetmanagement. Dat geldt voor zeker voor (container)terminals die opereren in een 24/7-omgeving waarin stilstand kostbaar is. Bij Heijmans sturen we op maximale beschikbaarheid tegen minimale kosten, terwijl we risico’s beperken.

Preventief in plaats van reactief onderhoud

Met professioneel Assetmanagement voorkomen we dat de bedrijfsprocessen van (container)terminals in een 24/7-omgeving onverwacht stil komen te liggen.

We vertrekken vanuit een volledige nulmeting, gevolgd door een FMECA-risicoanalyse waarmee we het faalgedrag van assets in kaart brengen. Samen met onze opdrachtgever stellen we vervolgens de meest optimale onderhoudsstrategie vast die wordt vertaald naar een onderhoudsjaarplanning.

Pragmatisch en betaalbaar

Ook de kleinere inland containerterminals staan voor de uitdaging om beschikbaarheid te garanderen tegen minimale onderhoudskosten. We helpen uw beheer en onderhoud te structureren en digitaliseren. Dat brengt, onderbouwd met onderhoudsdata, in kaart of het onderhoud voldoet aan wet- en regelgeving en welke onderhoudsactiviteiten en investeringen nodig zijn om het minimale prestatieniveau te waarborgen.

Voorspelbaar beheer en onderhoud van (container)terminals

We creëren voorspelbaarheid door duidelijke prestatieniveaus af te spreken met onze opdrachtgevers. Zo maximaliseren we de beschikbaarheid van terminals, waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

Beheer en onderhoud plannen we preventief op basis van data, in plaats van onderbuikgevoel. We gebruiken data van inspecties en sensoren, om vast te stellen welk onderhoud er nodig is. Zo sturen we op beschikbaarheid en trends, bijvoorbeeld als specifieke storingen zich herhalen.

Ons beheer en onderhoud voor (container)terminals werkt toe naar een betrouwbare meerjarenbudgettering. Daarmee voorkomen we verrassingen, omdat voor een langere periode vooruit duidelijk is wat er welke investeringen noodzakelijk zijn om grote storingen en problemen te voorkomen.

Meer weten, neem contact op

Wil je meer weten over ons beheer en onderhoud voor (container)terminals? Neem contact op, dan vertellen we je graag meer over ons specifieke Assetmanagement.

Neem contact met ons op