Skip to content
dsc8552-01_CMYK.jpg

Vier tips voor een ecologische dijk

Het klimaat verandert en onze dijken veranderen mee. Gelukkig maar! Want hoe zorg je dat we beter bewapend zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering en hoe zorg je dat dat niet ten koste gaat van mens, dier en milieu?

Door dijken op te hogen zijn we beter bestand tegen de stijgende zeespiegel, iets waar we de komende decennia toch echt rekening mee moeten houden. Daarnaast merk je nu al dat er steeds vaker extreem weer voorkomt. Storm, hevige regenval en lange periodes van droogte. Onze dijken hebben er zwaar onder te lijden. Heijmans is al jaren goed bekend met dijkverzwaringen. Ook zien we bij veel van onze opdrachtgevers vragen terugkeren over hoe je klimaatadaptief kunt werken. In dit artikel vier tips aan de hand van de showcase Lauwermeersdijk, waar 10 kilometer dijk opnieuw bekleed wordt.

1.Besparen tijdens de realisatie

Nee, dit gaat niet over besparen op veiligheid. We besparen graag CO2-uitstoot! Dat doen we door slim om te gaan met grondstoffen. Dijkverzwaringen zijn heel goed mogelijk met hergebruikte materialen, tot wel 95% van het totaal, inclusief het hergebruikte asfalt. Door materialen aan te bieden of op te halen bij www.matchingmaterials.nl kun je slim hergebruiken en de transportafstanden minimaliseren.

2.Emissieloos

De meest voor de hand liggende oplossing om niet méér CO2 uit te stoten: maak zo veel mogelijk gebruik van emissieloze voertuigen en gereedschappen. Heijmans wekt zijn eigen elektriciteit op bij de bouwkeet. Natuurlijk kijk je daarbij naar het hele plaatje, van realisatie tot het lange termijn onderhoud. We denken samen met onze partners na over toekomstig gebruik en de mogelijkheden. Mede door inzet van een waterstofstation kan je stappen nemen.

3.Flora en fauna

Een dijk als verdedigingsmuur is voor ons, mensen, natuurlijk heel erg prettig. Maar helaas vorm het voor veel dieren ook een ongewenste barrière. In het geval van de Lauwersmeerdijk is een verbinding met het achterland ontworpen om de vismigratie niet af te remmen. Samen met onze ecologen denken wij na hoe we de gebouwde wereld voorzien van meer biodiversiteit.

4.Benut het landschap

We kunnen dijken de komende jaren steeds iets hoger bouwen, maar het houdt een keer op. Daarom is het van belang om nu al breder te kijken naar het gebied. Kustverdediging begint vaak al bij de kwelder, daar kan een golf afgeremd worden. Door kwelders nu goed in te richten, hebben we daar straks meer profijt van. Een simpel voorbeeld: het plaatsen van paaltjes met wilgentenen. De Waddenzee zorgt zelf voor het aanslibben van de kwelder, maar dat moet je wel een paar jaar de tijd gunnen.

Meer lezen over fijne en duurzame leefomgevingen?
Download gratis magazine Buitengewoon.

Door dit formulier te versturen ga je akkoord met ons privacy statement