Veiligheid voorop

Binnen Heijmans is veiligheid een absolute must, want werken in de bouw brengt risico’s met zich mee. Het is vanzelfsprekend dat al onze uitvoerende bedrijfsonderdelen VCA gecertificeerd zijn. Maar veiligheid is meer dan het naleven van de regels. Het gaat om bewustzijn en gedrag: je verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat jij en je collega’s onder veilige omstandigheden werken. Want niemand wil een ongeval. Daarom is Heijmans in 2013 gestart met het veiligheidsprogramma GO! (‘Géén Ongevallen’). Het programma rust op de volgende pijlers:

  • Verandering van houding en gedrag op het gebied van veiligheid.
  • Het bereiken van een eenduidig en uniform veiligheidsniveau en –beeld.
  • Samenwerking aan veiligheid in de keten.

Houding en gedrag

Misschien vanzelfsprekend, maar veiliger werken begint bij jezelf. Daarom wordt van alle medewerkers verwacht dat zij zich houden aan de volgende 6 houding- en gedragsregels. Of je nu werkt op een bouwplaats of op kantoor:

GO! App

En doet zich een onveilige situatie voor, dan kan deze gemeld worden met de GO! App. Iedereen met een smartphone kan met deze App onveilige situaties vastleggen en doorgeven. Zonder rompslomp met papieren en formulieren, zodat er meer tijd over blijft om in te grijpen en ongevallen te voorkomen.

Samenwerking

De introductie van de houding- en gedragsregels en App zijn enkele voorbeelden van de vele acties die we hebben genomen om te komen tot een veiliger Heijmans. Maar we gaan nog verder. Zo zal veiligheid meer aandacht krijgen gedurende de ontwerpfase van een project. En zal veiligheid nog hoger op de agenda komen te staan in onze samenwerking met leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers. Want veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Installeer de GO! App (iPhone)

Installeer de GO! App (Android)