Meelopen met Guus Wijfje

Duurzame verbinder

Na zijn bachelor Architectuur en master Stedenbouwkunde deed Guus Wijfje (25) een management traineeship bij Heijmans. Zo kon hij mooi uitzoeken wat hij wilde en wat er allemaal mogelijk was binnen het bedrijf. Nu zet hij zich als (aankomend) gebiedsontwikkelaar in voor verduurzaming. “Plekken maken die goed zijn voor de eindgebruiker én de planeet.”

Guus Wijfje

Maandag

“Afdelingsoverleg op het hoofdkantoor. Net als het ontwikkelaarsoverleg en het duurzaamheidsoverleg een regelmatig terugkomend onderdeel van mijn werk. Verder deel ik mijn week in op basis van lopende projecten. 

Vandaag bel ik veel voor mijn project in Den Haag, waar we als Heijmans werken aan het verbeteren van drie buurten. Dat doen we door het toevoegen van woningen en het verbeteren van de openbare ruimte en voorzieningen. We zijn als adviserende partij betrokken bij het hele traject: van de planologische kant tot de financiën." 

 

 

"Mijn taken zijn daarom afwisselend: stedenbouwkundige plannen, faseringen en risicoanalyses maken, teksten controleren en afstemmen met diverse partijen.

’s Avonds nog even aan de studie. Stedenbouwkundige is namelijk een geregistreerde titel die je verkrijgt na een tweejarig leerwerktraject. Leerzaam, want tijdens de studiebijeenkomsten bespreek ik praktijkcasussen.”

Dinsdag

“Naar Amsterdam voor een projectoverleg. Hier werken we aan een plan om een buurt te verbeteren in een hoogstedelijke omgeving. Omdat ik merk dat de afdeling Vastgoed soms erg zijn eigen ding doet, probeer ik in projecten verbinding te leggen met andere afdelingen. In Amsterdam werk ik nu bijvoorbeeld nauw samen met collega’s van Kabels en Leidingen."

 

Duurzaamheid is voor mij een belangrijk onderdeel van mijn werk, maar ik merk dat collega’s soms een andere blik hebben.

Op de universiteit heb ik geleerd een opgave te bekijken vanuit de mensen voor wie we het gebied ontwikkelen en wat dat doet met het klimaat. De afdeling Vastgoed is meer financieel gedreven, wat op zich logisch is in een beursgenoteerd bedrijf. Dat vind ik soms lastig, maar ook een uitdaging om collega’s anders te laten kijken en dan toch die duurzame gebiedsontwikkeling voor elkaar te krijgen.”

Woensdag

"Soms lastig, maar ook een uitdaging om collega’s anders te laten kijken"

“Vanochtend volg ik een training van NLGreenlabel. Zij hebben een tool ontwikkeld om de duurzaamheid van een gebied te kwalificeren. Ik krijg uitleg hoe dat precies werkt en wat aandachtspunten zijn. Nuttig, want Heijmans wil in 2023 een label A scoren op alle gebiedsontwikkelingen. Ik zit in het team dat die ambitie en samenwerking breder in de organisatie moet verspreiden. Dus nu moeten we eerst zelf alles goed in de vingers krijgen."

 

Dan naar Drenthe voor een duurzaam vakantiewoningenproject,  waar mijn rol totaal anders is dan in Amsterdam of Den Haag. Ik heb veel meer verantwoordelijkheid en ben overal bij betrokken. Waar ik op de grote projecten veel leer door mee te kijken met de ontwikkelaar, leer ik hier door het zelf te doen.”

 

Donderdag

“Op het hoofdkantoor heb ik een overleg over het boek dat ik samen met een collega schrijf over het thema ruimte. Daarin staan vijftien Heijmansprojecten die bijzonder zijn op het gebied van klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. Het idee hiervoor kreeg ik toen ik merkte dat veel collega’s geen idee hebben wat we allemaal doen. Met dit boek en door het leggen van linkjes tussen mensen wil ik iedereen meenemen in het duurzaamheidsvraagstuk en het wij/zij denken doorbreken. Er is binnen het bedrijf veel specialistische kennis – bijvoorbeeld over water en ecologie – dus waarom zouden we daar geen gebruik van maken?"

 

"Vandaag ga ik ook even langs bij de juridische afdeling. Omdat ik niet de opleiding heb gevolgd die je normaal doet om gebiedsontwikkelaar te worden, zijn de juridische en financiële kanten van een project nieuw voor mij.

Dat los ik op door veel te vragen. Gelukkig merk ik dat collega’s graag helpen.”

Vrijdag

“Als het kan, werk ik op vrijdag thuis. Om rustig stukken door te lezen of tekeningen te maken. Visualiseren waar ik mee bezig ben is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Woorden zijn voor sommige mensen lastig, visuals verhelderen veel. Zo zette ik laatst een planning en fasering om in een slideshow waarin je per half jaar ziet hoe de buurt verandert."

 

 

"De complexiteit, risico’s en kansen zijn dan direct duidelijk en je kunt op hetzelfde niveau verder praten. Prettig, want in deze baan ben je continu aan het communiceren. Je moet weten waar je het over hebt, kritisch en flexibel zijn en out of the box kunnen denken. Tegelijkertijd moet je ook advies vragen en dingen aannemen.

Als je die competenties hebt, is dit een heel interessant vak. De komende jaren heeft de bouwsector vernieuwing nodig. Er zijn nieuwe huizen nodig en daar moet winst op gemaakt worden. Maar de manier waarop verandert. De uitdaging is om mooie plekken te maken die goed zijn voor de eindgebruiker én de planeet.”

 

Wil je meer weten over deze baan?