Skip to content
toekomstvastwaarde-gaby-kleijn-uva-hva-layer
Toekomstvastwaarde creëren in de energietransitie

UvA en HvA in Amsterdam

We zitten volop in de energietransitie. Een transitie die de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Want dankzij nieuwe wet- en regelgeving, onze ambitie voor een volledig gasloze maatschappij en de doelstellingen van het klimaatakkoord, zijn de vragen omtrent energie explosief gegroeid. Daarnaast is er, door fluctuerende prijzen, onrust op de markt. In reactie hierop onderzoeken veel bedrijven dan ook de mogelijkheden om te verduurzamen of energie te besparen. Vaak weten ze niet waar te beginnen of wat de beste aanpak is. Om hier antwoord op te krijgen gingen we in gesprek met onze collega, Gaby Kleijn, Energieadviseur bij Heijmans Energie Services.

De weg naar efficiënt energieverbruik

Energieverbruik reduceren begint met het in kaart brengen van het huidige verbruik. Gaby en haar collega’s gebruiken hier geavanceerde monitoring tools voor. Dit is ook noodzakelijk volgens Gaby want: “Ieder utiliteitsgebouw is anders, maakt gebruik van andere installaties, of installaties die nét even anders zijn ingesteld. Als je kijkt naar de markt dan heeft circa 20 procent het goed geregeld. Er valt dus nog een hoop werk te verzetten. Echter ben ik van mening dat je in zeker 80 procent van de gevallen met relatief simpele maatregelen een serieus verschil kan maken. Zo onderzoeken we via het GBS (Gebouw Beheer Systeem) de bestaande energiegegevens. En met een schouw op locatie en de installatietechnische tekeningen, hoe een gebouw presteert en waar de kansen liggen. Met de uitkomsten hiervan kun je starten met besparen, door bijvoorbeeld installaties beter af te stellen. Hier komen dan nog geen investeringen bij kijken.”

20201014_heijmans_uva_k__1127_mkrekelaar.jpg

Nadat het gebouw energetisch in kaart is gebracht, is het zaak om in gesprek te gaan met de contractbeheerder. Want uiteindelijk is het de klant die bepaalt. Vanuit haar rol als energieadviseur is Gaby dan ook continu in gesprek met klanten. Over de nieuwe mogelijkheden, de nieuwe wet- en regelgeving en de balans tussen energiezuinig en circulariteit. Want, zo geeft Gaby aan: “Onze klanten willen uiteraard besparen op de kosten. De economische component speelt hierbij een belangrijke rol. Zeker op het snijvlak van energie en circulariteit. Energie besparen staat voorop, maar we willen ook niet telkens nieuwe grondstoffen onttrekken voor nieuwe installaties voor energiereducties, waar nieuwe installaties wel vaak zuiniger zijn dan oude. Klanten vragen ons dan ook om advies wat hierin de beste keuze is. Om tot de juiste oplossing te komen maken we gebruik van matrices die de afwegingen en gevolgen inzichtelijk maken.”

Maximale waarde voor alle betrokken partijen

Bij het reduceren van het energieverbruik van vastgoed wordt ook rekening gehouden met alle betrokkenen. Ieder gebouw kent tenslotte meerdere stakeholders. Van de klanten en beheerder(s), Heijmans die helpt in het realiseren van de duurzame ambities, tot de eindgebruikers, denk aan de huurders of het personeel. Stakeholders die allemaal andere eisen en wensen hebben. Waar de klant graag ziet dat de fysieke waarde van het gebouw stijgt, zijn de gebruikers die dagelijks over de vloer komen hoofdzakelijk op zoek naar comfort, gemak en faciliteiten die hierin voorzien. Heijmans zoekt dan ook altijd naar wegen om zowel de vastgoedwaarde als de gebruikerswaarde te maximaliseren, ofwel maximale toekomstvastwaarde.

Ook hier wordt volgens Gaby in het proces goed naar gekeken. “Voor mij draait het om het leefbaar houden van de huisvesting, een gebouw moet over twintig jaar nog steeds prettig zijn om in te verblijven. Twee decennia geleden draaide het nog vooral om de vastgoedwaarde: heeft een gebouw niet te veel storingen, werkt alles naar behoren? Hier werd de gebruiker nog minder in meegenomen. Vandaag de dag, zeker ook met de afgelopen twee jaar met de coronapandemie, staat de gebruiker juist centraal. Huisvesting moet nu ook de juiste toekomstvastwaarde bieden, anders kiezen gebruikers er net zo makkelijk voor om gewoon thuis te werken.”

Voor mij draait het om het leefbaar houden van de huisvesting.
Gaby Kleijn, Projectadviseur Heijmans

Eén van de zaken waar Gaby samen met klanten altijd naar kijkt is het gebruik en verbruik. Door aan de achterkant aan de knoppen te draaien kun je aan de voorkant maximale waarde realiseren. Zo vertelt Gaby: “Bij een klant was er een bepaalde luchtvochtigheidseis, iets wat veel energie kost. De klant is toen in gesprek gegaan met haar huurders. Daaruit kwam naar voren dat het voor de eindgebruikers niet altijd relevant was. Dit laat ook mooi zien hoe de behoeften over tijd kunnen veranderen, wat uiteraard weer van invloed is op de energiereducties die je toepast. Door samen om tafel te zitten, en alle huidige gebruikerswensen in kaart te brengen en met het ontwerp te vergelijken, kunnen we ook echt het verschil maken."

toekomstvastwaarde-gaby-kleijn-uva-hva