Een frisse (her)start

Het terrein van De Kleine Aarde wordt herontwikkeld tot een kennis- en expertisecentrum op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Schone energie en oneindig hergebruik van materialen staan hierin centraal. Achter op het terrein verschijnt straks een gebouw met twee woonlagen, met 22 appartementen die straks geen energie verbruiken, maar energie leveren.

 • Boxtel
 • 2019-2020
 • 2,6 miljoen
 • Woonstichting Joost

Vijf keer bijzonder

 1. Eén ambitie

  Eén ambitie

  Diverse partijen verenigd in het Collectief dat De Kleine Aarde weer nieuw leven inblaast zijn BOM (coördinerende rol), Heijmans, Helicon Opleidingen, Maris Projects, SintLucas, Summa College, Waterschap De Dommel en Woonstichting Joost. Daarnaast zijn andere organisaties zeer actief betrokken bij De Kleine Aarde, zoals De Voedseltuin, WSD-groep, het Kleine Aarde Netwerk (KAN) en de Rabobank.

 2. Onderzoeksveld

  Onderzoeksveld

  Opdrachtgever Woonstichting Joost en Heijmans ontwikkelen het woongebouw samen met FAAM Architects en Visietech. Uitgangspunt is beproefde nieuwe technieken en processen te combineren met innovaties. Er zal gebruik worden gemaakt van duurzame, circulaire en biobased materialen. De Kleine Aarde wordt zo opnieuw een plek waar duurzaam wonen verder wordt gebracht.

 3. Circulair gebouw

  De herkomst en toekomstige waarde van elk element dat wordt gebruikt in het woongebouw, ligt onder de loep bij Heijmans. Ook worden zowel de productie als verwerking van de bouwelementen doorgelicht op CO2-uitstoot, oorsprong, recyclebaarheid en demonteerbaarheid. Dit past perfect in de Cradle to cradle-gedachte, oftewel een oneindige kringloop en een circulaire economie.

 4. Participatie

  Participatie

  Omwonenden, toekomstige bewoners en geïnteresseerden praten in een vroeg stadium mee over de ontwikkelingen op De Kleine Aarde. Woonstichting Joost wil gesprekken opstarten over duurzaam (samen) leven, aan de hand van thema’s als mobiliteit, voedselproductie en -consumptie, en afvalverwerking.

 5. Meer natuur

  Het gebouw wordt ontworpen om de biodiversiteit op het terrein te stimuleren. Heijmans heeft de huidige biodiversiteit in kaart gebracht en herijkt vijf jaar na oplevering de ecologische diversiteit. Sinds de ingebruikname van het circulaire appartementencomplex moet de biodiversiteit dan zijn overtroffen. Deze kennis gebruikt Heijmans om haar ecologische impact tijdens de realisatiefase in kaart te brengen en te gebruiken voor vergelijkbare toekomstige projecten.

In beeld