Werken aan een zwakke schakel

Nederland beschikt over zo’n 17.500 kilometer aan dijken. Dijken die zorgen voor een veilige woon- en werkomgeving in de laagste delta van de wereld. Toch voldoen ze niet allemaal meer aan de gestelde veiligheidsnormen. De kust van West-Zeeuws-Vlaanderen is er een van. Een deel is al op sterkte gebracht, het kustvak Waterdunen wordt nu versterkt.

 • Zeeuws-Vlaanderen
 • 2012 -2016
 • 8,8 miljoen
 • Waterschap Scheldestromen

Vijf keer bijzonder

 1. Zwakke schakel

  Zwakke schakel

  Op tien plaatsen in Nederland moeten dijken en duinen versterkt worden langs de Nederlandse kust. ‘Code oranje’ en er wordt al geadviseerd thuis te blijven. Maar wat doe je met een storm aan de kust? Je moet sterk zijn wil je water tegenhouden. Ook de kust van West Zeeuws-Vlaanderen is niet sterk genoeg en is daarmee uitgeroepen tot zwakke schakel.

 2. Trekpleister

  Trekpleister

  Waterdunen ligt langs de West-Zeeuws-Vlaamse kust, tussen Breskens en Groede. In de zomermaanden een ware trekpleister voor toeristen en recreanten. Naast de spotters voor de verschillende vogels zorgt het project ook voor vele nieuwsgierige toeristen.

 3. Sneller dan water

  Denk je aan de zee, dan denk je aan eb en vloed. Bij de kustversterking moet rekening gehouden worden met laag- en hoogwater. Iedere dag wordt dan ook van beneden naar boven, met het tij meegewerkt om het water voor te blijven.

 4. Stilte voor de storm

  Stilte voor de storm

  Voordat een dijk wordt versterkt, moet hij ontkracht worden. Dit brengt risico’s met zich mee. Daardoor mag alleen gewerkt worden buiten het stormseizoen: april tot september. En dan te bedenken dat in deze periode ca. 1,2 miljoen kuub zand wordt aan- en afgevoerd en paden en wegen geasfalteerd moeten worden.

 5. Getijdenduiker

  Een boeiend schouwspel; dat is waar de getijdenduiker straks voor zorgt. Door dit doorlaatmiddel stroomt in 2016 het zoute water uit de Westerschelde het natuur- en recreatiegebied tweemaal per dag in en uit. Het resultaat? De vorming van nieuwe natuur.

In beeld

Kustversterking
Kustversterking
Kustversterking Waterdunen